Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Burgermonitor Amsterdams stadsdeel Zeeburg

Datum nieuwsfeit: 21-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Stadsdeel Zeeburg
Zoek soortgelijke berichten
Stadsdeel Zeeburg

Burgermonitor

De naamsbekendheid van het stadsdeel waarin Amsterdammers wonen wordt steeds groter.

* In 2000 kende 78% van de inwoners van Zeeburg de naam van hun stadsdeel. Nu is dat gestegen tot 84%.

* Bewoners van Zeeburg hebben het meest contact met bestuurders, zoals stadsdeelwethouders en/of stadsdeelraadsleden, in vergelijking met andere stadsdelen. Van de ondervraagden geeft 16% aan dat contact te hebben gehad. Voor geheel Amsterdam is dat 11%. Dat is deels te verklaren uit de grote behoefte in Zeeburg aan dat contact. Van alle stadsdelen zoeken Zeeburgers het meest contact (15%) met bestuurders. Met daarbij de aantekening dat iets meer dan de helft geen zin heeft om met bestuurders contact te hebben.

* Een andere conclusie uit het rapport is dat Zeeburgers hun bestuurders relatief dicht op de bevolking vinden staan. Bijna een derde is daar positief over. Iets meer dan een kwart beschouwt de bestuurders als snel reagerend. Zeeburg scoort met 27% daarbij het hoogst van de stadsdelen.

Dit zijn enige conclusies uit de Amsterdamse Burgermonitor die afgelopen dinsdag voor de derde keer door het college van B & W is gepresenteerd. De burgermonitor is een jaarlijks onderzoek onder ruim 3200 Amsterdammers, waarbij voor het eerst ook de inwoners van de afzonderlijke stadsdelen zijn onderzocht. In Zeeburg waren dat er 214.
* Er is onder Zeeburgers ook gevraagd naar hun politieke belangstelling in het stadsdeel. In Zeeburg is dat het laatste jaar gestegen. Nu geeft 62% aan daarvoor interesse te hebben. Dat was in 2000 nog 55%.

* Gemiddeld geeft 55% van de Amsterdammers aan dat zij gaan stemmen bij de gemeenteraad- en de stadsdeelraadverkiezingen. Bij de stadsdelen varieert dat van 71 tot 41%. In Zeeburg is dat heden de helft van de bevolking. Bij de gemeenteraads- en stadsdeelverkiezingen in 1998 ging 45% van de Zeeburgers naar de stembus.

* De laatste jaren heeft Zeeburg bij enkele projecten samengewerkt met bewoners en organisaties. Het doel was om bewoners mee te laten denken en beslissen over de inrichting van hun eigen buurt of straat. 89% van de Zeeburgers zijn hiervan op de hoogte. Daarmee scoren zij iets meer dan de nummers twee Westerpark en de Binnenstad (beide 87%). Een gedeelte maakt hier gebruik van: 37%, en dat iets boven het gemiddelde van 35%.
* Zeeburgers willen graag meepraten, blijkt uit het onderzoek. Op de vraag of zij willen deelnemen aan een buurtbeheeroverleg antwoordde 33% positief. Over heel Amsterdam is dat gemiddeld een percentage van 24%.

* Over de communicatiemiddelen van het stadsdeel werden ook enige cijfers gepubliceerd. Het meest bekende informatiemiddel van de stadsdeelorganisatie is het ZeeburgMagazine, gevolgd door de bewonersbrieven en het ZeeburgJournaal in het Amsterdams Stadsblad. Bijna 50% noemt spontaan het ZeeburgMagazine.

Tjeerd Herrema, stadsdeelvoorzitter Zeeburg, is tevreden met deze cijfers:
´De stijging van de politieke belangstelling in het stadsdeel en het redelijke percentage bewoners dat aan inspraakprocessen meedoet vind ik bemoedigend. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik dit jaar ´het Jaar van het Meedoen´ genoemd. Deze burgermonitor - met voor het eerst ook cijfers per stadsdeel - is voor mij een ondersteuning van onze intentie om samen te werken met de inwoners van Zeeburg.´

Toch blijft er nog veel te wensen. Een hoog percentage Zeeburgers (83%) wil dat er in hun buurt veranderingen plaatsvinden. Met name de aanpak van het zwerfvuil, het tegengaan van hondenpoep, bestrijding criminaliteit en genoeg parkeerruimte zijn de meest genoemde onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over de Burgermonitor op de website van de Gemeente Amsterdam.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie