Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Noord-Holland steunt vitalisering landbouw

Datum nieuwsfeit: 21-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Noord-Holland

Persbericht, 21 januari 2002

Provincie Noord-Holland steunt vitalisering landbouw Ruim 480.000 subsidie voor projecten

De provincie heeft 482.825 subsidie toegekend aan projecten, gericht op vitalisering van de landbouw. Dit in het kader van de provinciale Landbouwagenda 2000-2005 waarmee de provincie de landbouw in de Noordhollandse economie wil vitaliseren. De provinciale inzet is gericht op versterking van de agrarische structuur, het agrarisch ondernemerschap, samenwerking binnen de agrarische keten en de overgang naar een meer duurzame landbouw -en daarbinnen- specifiek de biologische landbouw in Noord-Holland.

Hieronder per project het toegekende subsidiebedrag.

2.268,90 (f5.000,-) aan LNV Directie Zuidwest als bijdrage aan het haalbaarheids-onderzoek biologische glastuinbouw op (nieuwe) projectlocaties. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de randvoorwaarden om biologische glastuinbouw te bevorderen bij de inrichting van nieuwe projectlocaties voor glastuinbouw. Het onderzoek komt voort uit de activiteiten van Biologische Keten West waarbij zestien organisaties de professionele ontwikkeling van de biologische landbouw in West-Nederland ondersteunen.

Maximaal 3.403,35 (f 7.500,-) aan het Wellantcollege MBO te Aalsmeer voor de organisatie van een ronde-tafelconferentie om creatieve oplossingen te vinden om de instroom van afgestudeerde MBO'ers in de glastuinbouw (primaire sector) te vergroten.

Maximaal 11.344,51 (f25.000,00) aan de gemeente Aalsmeer voor het voorbereidingsonderzoek International Horti Trade Centre Aalsmeer (IHTCA). Hierbij wordt onderzocht hoe een mogelijk toekomstig handels- en informatiecentrum op het vrijkomende gebied van het Centrum voor Bloemisterij-onderzoek in Aalsmeer de positie van Aalsmeer als tuinbouw- en handelscentrum kan versterken.

Maximaal 11.344,51 (f 25.000,-) aan de Bedrijfsregio Westfriesland voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ICT-centrum Westfriesland. Dit onderzoek is gericht op mogelijke doelgroepen, diensten, locatie, management en de zakelijke structuur.

Maximaal 41.580,- (f f 91.630,00) aan de KAVB voor het project "Bloembollenontwikkeling Schagen -Den Helder. Hierbij wordt een gebiedsvisie voor het Noordelijk Zandgebied opgesteld en concrete gebiedsprojecten aangeduid. Het project draagt bij aan de structuurverbetering van de bollenteeltgebieden in het Noordelijk Zandgebied.

Maximaal 116.099,67 (f 255.850,- )aan de Biologische Keten West voor een project 'Ketensamenwerking biologische tuinbouw'. Het project is bedoeld om biologische glastuinbouw (voedingstuinbouw) n vollegrondsgroenten te stimuleren via een gerichte aanpak door ketenpartijen.

Maximaal 136.134,06 (f 300.000,-) aan Stivas De Meerlanden
- Amstelland voor onder meer de opstelling van een glastuinbouwkundig plan met milieu-effectrapportage voor de inrichting en ontwikkeling van de glastuinbouwlocatie in Rijsenhout.

Maximaal 160.650 voor het 'Ketenproject biologische melkveehouderij'van SIRNED bv. Dit project is gericht op uitbreiding en versterking van de biologische melkveehouderij in Noord-Holland en geeft een forse impuls aan de beleidsdoelstelling 10% biologische landbouw in Noord-Holland. Onderzocht wordt de veranderingsbereidheid van de verschillende actoren in de productie- en afzetketens en welke onderlinge afspraken nodig zijn.

Inlichtingen: Ren Marcelis, bureau Landbouw, tel. (023) 514 36 40

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie