Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Breukelen

Datum nieuwsfeit: 21-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Breukelen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breukelen---

* Nieuws

* Raad en Commissies

* Officiële Bekendmakingen

* Projecten

* Werk in Uitvoering

* Evenementen

* Vacatures

* Discussieforum

U bevind zich hier:

Actueel / Officiële Bekendmakingen

Denk en praat mee over de toekomstvisie van het Vecht- en Plassengebied:

Discussieavond op 9 januari 2002 in Loenen

De gemeenten Breukelen, Abcoude, en Loenen en de provincie Utrecht werken samen aan een toekomstvisie, het zogenoemde Strategisch Gebiedsperspectief Vecht- en Plassengebied. Een visie, waarin de ambities voor de komende 20 jaar centraal staan. In september is over dit onderwerp gesproken met maatschappelijke organisaties, raadsleden en geïnteresseerde burgers. Inmiddels hebben talrijke gesprekken en tussentijdse discussies plaatsgevonden. Nu presenteert de stuurgroep een verder uitgewerkte visie, ter bespreking met inwoners die mee willen denken over hun omgeving in de toekomst.

De toekomstvisie in een notendop

De stuurgroep die de toekomstvisie presenteert is van mening dat het Vecht- en Plassengebied zich vooral onderscheidt door de historisch gegroeide identiteit. Het Vecht- en Plassengebied is al eeuwenlang de (handels)verbinding tussen Amsterdam en Utrecht. Hieraan ontleent het gebied zijn belangrijke cultuurhistorische waarde. Opvallend daarbij is dat Amsterdam en Utrecht zich steeds verder hebben ontwikkeld tot de poort van Europa, terwijl het Vecht- en Plassengebied een plek is gebleven waar men relatief weinig hinder van de drukte van de stad heeft en rust en ruimte vindt. En dat alles in een landschap dat in de loop der tijden door boeren gevormd en beheerd is. Deze historisch gegroeide identiteit wil de stuurgroep de komende 15 tot 25 jaar behouden en versterken.

Groene Buitenplaats in de Deltametropool

Om deze groene buitenplaats in de turbulente omgeving goed te bewaren, formuleerde de stuurgroep een aantal strategische doelstellingen.
* Zo pleit de stuurgroep hartgrondig voor het instandhouden van de sociale structuur van dit moment, zodat dorpshuizen, scholen, eerstelijnsgezondheidszorg en zorgvoorzieningen minstens op hun huidige schaal blijven bestaan.

* Daarvoor zijn mensen, inwoners nodig. Vanwege de toenemende vergrijzing en het afnemende aantal inwoners per woning is het eigenlijk onvermijdelijk dat gebouwd zal moeten worden; zoveel mogelijk binnen de huidige plannen (650 - 700 woningen), maar wellicht ook (in kleinschalige vorm) buiten huidige contouren (300 woningen over de komende 20 jaar).

* Zware milieubelastende industrie past niet in dit gebied; een beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen (en herstructurering) vindt de stuurgroep wel wenselijk. Vooral zakelijke dienstverlening krijgt daarbij voorrang. Een beperkte groei van het aantal arbeidsplaatsen is wenselijk.
* Wat betreft het toerisme moet vooral het kleinschalige gestimuleerd worden: dagrecreatie, fiets- en wandelpaden, agro- en ecotoerisme vormen voor de toekomst de uitdagingen op recreatief vlak.

* Net als in de rest van Nederland, zal ook in het Vecht- en Plassengebied het landbouwareaal afnemen. Het resterende deel van de sector verdient versterking. Er is in de toekomst geen ruimte voor uitbreiding van de intensieve veehouderij, aldus de stuurgroep.

* Behoud van het open karakter van het agrarische cultuurlandschap en verdere natuurontwikkeling vindt de stuurgroep voor de komende jaren zeer belangrijk. De ecologische hoofdstructuur moet versterkt worden, en er wordt verder gewerkt aan behoud van historische landschapselementen (bijvoorbeeld de hoogstamfruitbomen). Ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam spelen in de toekomst een belangrijke rol als cultuurhistorisch erfgoed in het landschap.

Meepraten? Kom op 9 januari naar 't Web in Loenen De gemeenten Breukelen, Abcoude en Loenen en de provincie Utrecht werken samen aan de toekomstvisie. Heel graag horen zij ook uw mening. U wordt daarom van harte uitgenodigd voor de discussieavond op 9 januari 2002 om 20.00 uur in 't Web, Spinnerie 15 te Loenen. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en staat de koffie klaar. Kom op tijd, want vol is vol.

Meer informatie?
Wilt u alvast meer weten over het strategisch gebiedsperspectief Vecht- en Plassengebied? In het gemeentehuis kunt u vanaf vandaag een exemplaar van de notitie 'Groene buitenplaats in de Deltametropool' afhalen. Wilt u meer informatie, bel dan Roel van Vliet, telefoon (030) 25 82 318 of de voorlichter in uw gemeente.

Denk mee en praat mee op 9 januari!

Tijdelijke afsluiting Maarsserbrug in Maarssen
In verband met de spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht bouwt Railinfrabeheer momenteel een calamiteitenafrit aan de Maarsserbrug. In verband met werkzaamheden hiervoor zal de Maarsserbrug op de volgende dagen afgesloten zijn voor autoverkeer:

Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 januari 2002.

De afsluiting start op de eerste dag om 7.00 uur en eindigt op de laatste dag om 22.00 uur. Autoverkeer wordt via borden omgeleid via de Zuilense Ring of de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen. De afsluiting van de Maarsserbrug geldt niet voor voetgangers en (brom)fietsers. Gedurende maandag 7 tot en met vrijdag 11 januari 2002 is buiten de spitsuren (van 10.00 tot 16.00 uur) op de brug slechts 1 rijstrook voor autoverkeer beschikbaar.

Voetgangers en fietsers worden tussen 12 december en 12 januari voor beide richtingen over 1 strook voor langzaam verkeer geleid. Om onveilige situaties te voorkomen dienen (brom)fietsers af te stappen en te lopen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Railinfrabeheer. Zij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0346) 25 27 00.

Inzamelen oude kerstbomen

Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar de gemeente weer kerstbomen inzamelen. Dit gebeurt op maandag 7 januari 2002. Vanaf 's morgens 8.00 uur zullen de wagens van de gemeente door de wijken rijden om de kerstbomen op te halen. Iedere ingeleverde kerstboom is goed voor 1 lot. Hiermee maakt u kans op één van de vijf cadeaubonnen van f. 75,- ( 34,-).
De uitslag van de trekking van de loten zal op diverse plaatsen worden gepubliceerd op dinsdag 8 januari. De prijzen kunnen worden afgehaald op woensdag 9 januari tussen 15.00 en 17.00 uur aan de gemeentewerf, Wilhelminastraat 43a in Breukelen.

Bijeenkomst Ouderenbeleid

16 Januari vindt de tweede bijeenkomst Ouderenbeleid plaats. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in restaurant 'De Herbergh' (ingang Hazeslinger) in Breukelen om 15.00 uur.

De eerste bijeenkomst over het ouderenbeleid op 28 november was een overweldigend succes. Zo'n 200 personen bezochten de bijeenkomst. Helaas waren er niet voldoende zitplaatsen in de zaal van De Herbergh waardoor velen, vanwege de veiligheidssituatie, naar huis werden gestuurd. Voor hen is speciaal een tweede bijeenkomst georganiseerd. Gesproken wordt over het plaatselijke ouderenbeleid zoals dat is geformuleerd in het gemeentelijk Welzijnsplan 2002-2005. Een kopie van het gedeelte over het gemeentelijk ouderenbeleid kunt u verkrijgen bij Paul Ketelaars (telefoon (0346) 26 04 34) of Ada Lambo (telefoon (0346) 26 09 09) van de afdeling WOS van de gemeente Breukelen.
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie