Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen week 4 Den Helder

Datum nieuwsfeit: 22-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Den Helder

22-01-2002
Openbare kennisgevingen week 4
Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het vervangen van een raam in de achtergevel van de woning Marinepark 31 door deuren (ontvangen 11 januari 2002);


-het vernieuwen van twee kassen op het complex van de Oranjerie aan de Soembastraat 83 (ontvangen 11 januari 2002);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 2530 (ontvangen 14 januari 2002);


-het bouwen van een berging achter de woning Texelstroomlaan 16 (ontvangen 14 januari 2002);


-het uitbreiden van de woning Jan Blankenstraat 12 (ontvangen 14 januari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Jan Verfailleweg 6 (ontvangen 15 januari 2002);


-het verbouwen van het pension Kijkduinlaan 30 tot een woning (ontvangen 15 januari 2002);


-het maken van een extra verdieping op de woning Doorzwin 2711 (ontvangen 15 januari 2002);


-het bouwen van een opslagloods aan de Oostoeverweg 24 (ontvangen 17 januari 2002);


-het uitbreiden van de woning Ruyghweg 94 (ontvangen 17 januari 2002);

-het uitbreiden van de woning Cornelis Ditostraat 30 (ontvangen 17 januari 2002);


-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 38 (ontvangen 17 januari 2002);


-het uitbreiden van het schoolgebouw aan de Langevliet 81 (ontvangen 17 januari 2002).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een schuurtje achter de recreatiewoning Watermunt 21 (verzenddatum 11 januari 2002).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het veranderen van de geldautomaat-ruimte in het pand Marsdiepstraat 178 (verzenddatum 11 januari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 1149 (verzenddatum 11 januari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning 2e Vroonstraat 11 (verzenddatum 10 januari 2002);


-het plaatsen van een kap op de garage/berging achter de woning P.W.A.-singel 120 (verzenddatum 11 januari 2002);


-het uitbreiden van het bedrijfspand Nijverheidsweg 2a met een dansschool en een stallingsruimte (verzenddatum 11 januari 2002);


-het uitbreiden van de woning Statenhoff 4 (verzenddatum 11 januari 2002);


-het maken van een extra verdieping op de woning Middenzand 2913 (verzenddatum 16 januari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Ruyghweg 132 (verzenddatum 16 januari 2002);


-het uitbreiden van de woning Tjalkstraat 18 (verzenddatum 16 januari 2002);


-het vernieuwen en veranderen/verbouwen van de stallingsruimte Hoogstraat 123 tot bergruimte met bovenwoning (verzenddatum 16 januari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Boterzwin 4304 (verzenddatum 17 januari 2002);


-het uitbreiden van de verdieping van de woning Parkstraat 21 (verzenddatum 17 januari 2002);


-het verbouwen van de woning Westgracht 13 en het wijzigen van de indeling van de bestaande garage/berging achter de woning Molenstraat 69 (verzenddatum 17 januari 2002).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het slopen van de woning en een stallingsruimte aan de Witte de Withstraat 1 en 3.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het uitbreiden van de woning Vogelzand 2117 en het uitbreiden/vernieuwen van de garage bij deze woning;


-het plaatsen van een kap op de berging bij de woning Wierbalg 1918;

-het wijzigen en uitbreiden van het terras van het horecapand Koningstraat 15-17 en het realiseren van twee ingangspartijen.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 25 januari 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Algemene richtlijnen antenne-installaties voor mobiele telefonie

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er algemene richtlijnen zijn vastgesteld voor het bouwen/plaatsen van antenne-installaties voor de mobiele telefonie in onze gemeente (beleidsnotitie gemeentelijk antennebeleid). De geldende richtlijnen liggen ter inzage in het Stadhuis op de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer.

Lastgevingen

Op de openbare weg staan diverse voertuigen en wrakken die daar niet horen.

Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren, op grond van artikel 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening, hun eigendom binnen één week na de datum van publikatie van de openbare weg te verwijderen.

Het gaat om:


- een aanhangwagentje zonder kenteken, die gedurende een langere periode staat op de openbare weg aan de Lareystraat, op het pleintje tegen een boom;


- een vouw/ aanhangwagen met bruin dekzeil en zonder kenteken, die gedurende een lange periode staat op de openbare weg aan de Timorlaan achter Ten Anker;


- een klein aanhangwagentje met defecte verlichting en vastgemaakt aan het hek, die gedurende een langere periode staat op de openbare weg aan de Timorlaan achter ten Anker.

Bij het niet nakomen van deze lastgevingen laten wij de voertuigen op kosten van de eigenaren op grond van artikel 125 van de Gemeentewet verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg worden de voertuigen gedurende drie maanden opgeslagen en kunnen deze door de eigenaren worden afgehaald.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, telefoon 671 890 of 671 286, alleen van maandag t/m woensdag, tijdens kantooruren.

Milieubeheer

Burgemeester en wethouders hebben een kennisgeving Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer ontvangen van de Stichting Oranjerie De Groene Parel, Postbus 123 te Den Helder, voor de locatie Soembastraat 83.

De kennisgeving en alle stukken kunt u inzien op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling milieuhygiëne, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:


- Woningstichting Den Helder, tbv Volkerakstraat 310, voor het kappen van 1 den en 1 wilg, achter de woning;


- Woningstichting Den Helder, tbv Koggeschip 51, voor het kappen van 1 kronkelwilg en 1 esdoorn, achter de woning;


- Woningstichting Den Helder, tbv Middelzand 3138, voor het kappen van 2 coniferen, voor de woning;


- Woningstichting Den Helder, tbv Burg. Houwingsingel 86, voor het kappen van 3 populieren, achter en naast de woning;


- Milieudienst, tbv G.P. Blankmanstraat/Torplaan, voor het kappen van
1 es, in het gemeenteplantsoen;- Milieudienst, tbv Gravenstraat, voor het knotten van diverse schietwilgen, op het parkeerterrein;


- Milieudienst, tbv Pluto 35, voor het kappen van 3 wilgen, naast de woning;


- Milieudienst, tbv Pasteurstraat, voor het kappen van 1 meelbes, langs de rijbaan, met herplantverplichting;


- Milieudienst, tbv Kortevliet 24, voor het kappen van 1 iep, in de berm, met herplantverplichting elders.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u inzien bij de Milieudienst.

DEN HELDER, 24 januari 2002.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

« terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...