Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stedelijk groen ontzien bij implementatie Diftar

Datum nieuwsfeit: 23-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Zoetermeer

Stedelijk groen ontzien bij implementatie Diftar

De gemeente Zoetermeer werkt hard aan de invoering, per 1 januari 2003, van een nieuw inzamel- én verrekeningssysteem voor huishoudelijk afval, Diftar genaamd.
Voor bewoners van de hoogbouw en de gestapelde bouw houdt dit in dat zij in het vervolg aangewezen zullen zijn op ondergrondse aanbiedlocaties. In een deel van deze complexen vindt momenteel de huisvuilinzameling inpandig plaats. In het totaal moeten er circa 380 ondergrondse aanbiedlocaties worden gerealiseerd. De 400 bovengrondse inzamelcontainers die her en der in Zoetermeer staan zullen verdwijnen en hiervoor in de plaats zijn alleen de inworpzuiltjes en de bedieningszuil van de ondergrondse containers zichtbaar. De vormgeving is eigentijds en speciaal voor Zoetermeer ontworpen. De kwaliteit van de openbare ruimte zal hiermee aan kwaliteit winnen.

Inspraakprocedures
Sinds september jl. worden er in alle wijken inspraakprocedures voor deze ondergrondse locaties gehouden. Naast de locatiekeuzes worden gelijktijdig ook bouwvergunningen en kapvergunningen aangevraagd. Bij de voorstellen voor de ondergrondse locaties is er naar gestreefd om het bestaande groen, inclusief bomen, zo veel mogelijk te ontzien. Ook diverse inspraakreacties vragen hierom en leveren een goed inzicht in de feitelijke situatie. Wijzigingsvoorstellen ter behoud van groen worden, waar mogelijk, gehonoreerd.

Bomen
Publicatie van deze kapvergunningen heeft bij de Stichting Bomen Over Leven de zorg doen opkomen voor wat betreft eventuele aantasting van het stedelijk groen in het algemeen en bomen in het bijzonder. Gelet op de strakke planning om de datum van 1 januari 2003 te halen worden per locatie alle (eventueel)benodigde vergunningen gelijktijdig aangevraagd wat nog niet wil zeggen dat de gemeente ook van deze mogelijkheden gebruik maakt.
De naam kapvergunning doet het ergste vermoeden maar omvat ook de mogelijkheid tot het verplaatsen van kwalitatief goede bomen. Zoals reeds aangegeven zijn er, op basis van inspraaksuggesties, ook locaties iets verplaatst waardoor het groen nog meer kon worden ontzien en de boom alsnog gehandhaafd kan blijven. Op die locaties waar, alles zorgvuldig afwegend, toch nog bomen moeten worden gekapt zal de gemeente in overleg met de omwonenden alsnog een nieuwe boom planten.
Op het totaal aantal ondergrondse locaties die gerealiseerd moeten worden is het exacte aantal te planten bomen thans nog niet bekend. De verwachting is dat het zal gaan om 50 à 75 bomen.

De voorzitter van de Stichting Bomen Over Leven heeft maandag 21 januari jl. een constructief overleg gehad met de projectleider Diftar en kan instemmen met het gemeentelijk beleid ten aanzien van bomen in deze kwestie.

---

Gemeente Zoetermeer © January 2002

Last update: 23 January 2002 (16:29)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie