Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC lanceert voorstel allesomvattend biotechnologiebeleid

Datum nieuwsfeit: 23-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

IP/02/122

Brussel, 23 januari 2002

Europese Raad van Barcelona: Commissie lanceert voorstel voor allesomvattend biotechnologiebeleid

De Europese Commissie heeft vandaag een belangrijk beleidsinitiatief voor de ontwikkeling van biowetenschappen en biotechnologie in Europa goedgekeurd. Dit strategisch initiatief vormt een essentieel onderdeel van de bijdrage van de Commissie aan de Europese Raad van Barcelona in maart 2002. Het omvat een actieplan met aanbevelingen voor de lidstaten, de lokale overheden, de industrie en andere belanghebbenden. Het moet Europa helpen om zich te bekwamen in de speerpunttechnologieën die belangrijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van de in maart 2000 op de Europese Raad van Lissabon geformuleerde doelstelling, om in de komende tien jaar uit te groeien tot de meest concurrerende, op kennis gebaseerde en duurzame economie ter wereld. De strategie om samen en consequent duurzame ontwikkeling aan te moedigen, is opgezet om een antwoord te bieden op de complexe ethische en maatschappelijke vragen en de brede maatschappelijke discussie te steunen. Overeenkomstig de beginselen van governance is het initiatief gebaseerd op een uitgebreide openbare raadpleging, inclusief een conferentie met tal van belanghebbenden.

Commissievoorzitter Romano Prodi verklaarde: "Het is van cruciaal belang dat Europa zich bekwaamt in de nieuwe speerpunttechnologieën die in een kenniseconomie een centrale rol zullen spelen. Biowetenschappen en biotechnologie evolueren snel en wereldwijd en hebben aanleiding gegeven tot een intense maatschappelijke discussie. Europa moet op de uitdagingen van de biotechnologie reageren door een verantwoord beleid te ontwikkelen om deze nieuwe mogelijkheden te exploiteren met respect voor de Europese waarden en normen. Fundamentele ethische waarden respecteren zal cruciaal zijn om vertrouwen te winnen en tot maatschappelijke aanvaarding van nieuwe biotechnologie te komen. De Commissie stuurt met dit initiatief een krachtig signaal naar de publieke en private betrokkenen, die moeten samenwerken voor een succesvol Europa."

Europa staat voor een belangrijke beleidskeuze: ofwel schikken we ons in een passieve rol en dragen we de gevolgen van het feit dat deze technologieën elders worden ontwikkeld, ofwel bouwen we aan een proactief beleid om deze technologieën op een verantwoorde manier te exploiteren. Biowetenschappen en biotechnologie worden na de informatietechnologie algemeen beschouwd als de volgende golf van technologische revolutie in de kenniseconomie, en als een bron van nieuwe mogelijkheden voor onze maatschappijen en economieën.

Tegen 2005 kan de Europese markt voor biotechnologie meer dan 100 miljard euro waard zijn. Tegen 2010 kan de waarde van mondiale markten, met inbegrip van die sectoren waar biowetenschappen en biotechnologie een belangrijk onderdeel van de toegepaste nieuwe technologie uitmaken, oplopen tot meer dan 2 000 miljard euro, landbouw niet meegerekend. Europa telt momenteel meer specifiek biotechnologische ondernemingen (1 570) dan de VS (1 273).

Maar de Europese biotechnologiesector bestaat uit relatief kleine ondernemingen, terwijl de Amerikaanse biotechnologische industrie vroeger van start is gegaan, voor veel meer werkgelegenheid zorgt (162 000 banen tegenover 61 000), over veel meer geld beschikt en in het bijzonder veel meer biotechnologische producten in de pijplijn heeft zitten(1)
. De Commissie heeft voorgesteld om 2 150 miljard euro aan biotechnologie te spenderen in het volgende kaderprogramma voor onderzoek dat in januari 2003 begint.

Europa heeft geen uniform beleid voor biowetenschappen en biotechnologie, maar een lappendeken van sectorgebonden en algemene beleidslijnen op internationaal, Europees, nationaal en plaatselijk niveau. In Europa zijn de relevante verantwoordelijkheden verdeeld over tal van beleidsgebieden en actoren. Omdat een gemeenschappelijke visie en gemeenschappelijke doelstellingen terzake ontbreken, heeft Europa slechts traag en moeizaam gereageerd op de uitdagingen en mogelijkheden die deze nieuwe technologieën inhouden.

Biowetenschappen en biotechnologie bieden op velerlei gebied talrijke mogelijkheden:

Gezondheidszorg: nu al biedt biotechnologie mogelijkheden om alsmaar meer traditionele en nieuwe geneesmiddelen en medische diensten goedkoper, veiliger en ethischer te produceren. Het gaat onder meer om op de persoon afgestemde en preventieve geneesmiddelen op basis van genetische predispositie, gericht onderzoek, diagnose en innoverende behandelingen met medicijnen.

Landbouw/levensmiddelen: biotechnologie heeft het potentieel om levensmiddelen van betere kwaliteit en ecologische voordelen op te leveren via agronomisch verbeterde gewassen. De kwaliteit van levensmiddelen en diervoeder kan in verband worden gebracht met ziektepreventie en lagere gezondheidsrisico's, minder gebruik van chemische pesticiden, meststoffen en geneesmiddelen - en bijgevolg duurzamere landbouwpraktijken, wat de bodemerosie beperkt en het milieu ten goede komt. Biowetenschappen en biotechnologie zijn waarschijnlijk een van de belangrijke instrumenten in de bestrijding van armoede, honger en ondervoeding.

Industriële toepassingen: biotechnologie kan ook toepassingen verbeteren van gewassen voor andere dan voedingsdoeleinden, als bron van nieuwe materialen zoals bio-afbreekbare kunststoffen.

Milieu: biotechnologie effent het pad voor nieuwe methoden om het milieu te beschermen en te verbeteren, zoals bioremediëring van vervuilde lucht en grond en vervuild water en afval, en de ontwikkeling van schonere industriële producten en processen, bijvoorbeeld op basis van enzymen.

Het actieplan voor biotechnologie omvat de volgende prioriteiten:

De vruchten plukken

* Versterking van de hulpbronnen (de opleiding in biowetenschappen uitbreiden, de mobiliteit en het behoud van Europese wetenschappers bevorderen, en leidinggevende vaardigheden, toegang tot risicokapitaal en bescherming van intellectuele eigendomsrechten aanmoedigen).

* Oprichting van een Europees netwerk van biotechnologische centra en actoren om kennis, vaardigheden en goede praktijkvoorbeelden vrij toegankelijk te maken.

* Proactief optreden van overheden die de invloed van het bestaande beleid op het concurrentievermogen nagaan, op nieuwe thema's anticiperen en het beleid proactief aanpassen.

Verantwoorde governance

Het maatschappelijke debat over biowetenschappen en biotechnologie en de daarbij betrokken fundamentele waarden en complexe kwesties, wijzen op de behoefte aan verantwoord beleid om deze snel evoluerende technologieën in de goede richting te sturen en aan bijzondere aandacht voor de betrokkenheid van het grote publiek. Momenteel wordt de discussie toegespitst op genetisch gemodificeerde levensmiddelen en stamcellen, maar ze moet veel ruimer worden gevoerd. De voornaamste belanghebbenden hebben het belang van governance benadrukt, d.w.z. aandacht voor de manier waarop overheden hun beleid en acties voorbereiden, bepalen, toepassen en uitleggen.

* De ontwikkeling van biowetenschappen en biotechnologie moet gepaard gaan met en gestuurd worden door een maatschappelijk debat en onderzoek.

* Biowetenschappen en biotechnologie moeten op een verantwoorde manier worden ontwikkeld in overeenstemming met maatschappelijke waarden.

* Een geïnformeerde keuze moet door de vraag gestuurde toepassingen vergemakkelijken.

* Wetenschappelijk onderbouwd overheidstoezicht moet het vertrouwen van het publiek genieten.

* Fundamentele regelgevende principes en wettelijke verplichtingen moeten worden gerespecteerd om de Europese interne markt en de internationale verplichtingen te vrijwaren.

Internationale dimensie

De EU moet een toonaangevende rol blijven spelen in de ontwikkeling van internationale richtsnoeren, normen en aanbevelingen op basis van een internationale wetenschappelijke consensus.

Europa heeft de bijzondere verantwoordelijkheid ontwikkelingslanden te helpen om te gaan met risico's, uitdagingen en mogelijkheden en de veilige en ordelijke ontwikkeling van deze nieuwe technologieën op mondiaal niveau te vergemakkelijken, rekening houdend met de keuze van elk land.

Tenuitvoerlegging

Om op de vooruitgang in de beleidsontwikkeling en op het terrein toe te zien en op nieuwe thema's in dit snel evoluerende domein te anticiperen, zal de Commissie een periodiek verslag over biowetenschappen en biotechnologie uitbrengen, met inbegrip van een doorlopend werkprogramma voor desbetreffende wetgeving. In het kader van haar verslagen over biowetenschappen en biotechnologie zal de Commissie de coherentie van het beleid en de wetgeving van de EU inzake biowetenschappen en biotechnologie nagaan en passende initiatieven en voorstellen lanceren.

Wanneer diverse bevoegdheidsniveaus een rol spelen, moet de strategie een referentie voor samenwerking tussen de diverse actoren zijn. Ter bevordering van de transparantie en van de dialoog over de uitbouw en de tenuitvoerlegging van de voorgestelde strategie voor biowetenschappen en biotechnologie zal de Commissie een breed opgezet forum van belanghebbenden organiseren.

De Commissie nodigt andere EU-instellingen en -organen, lidstaten, regionale overheden, de privé-sector en het publiek nu uit om de voorgestelde strategie te helpen verfijnen en toepassen. Het definiëren en plannen van gedetailleerde maatregelen in het kader van acties op korte en middellange termijn zal in dit proces een eerste beslissende stap in de richting van een doeltreffend en coherent Europees biotechnologiebeleid vormen.

Voor meer informatie:

europa.eu.int/comm/biotechnology/introduction_nl.html

(1)
European Competitiveness Report 2001, Luxemburg 2001 HYPERLINK "http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/competitivenes s/doc/competitiveness_report_2001/index.htm"
europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/competitivenes s/doc/competitiveness_report_2001/index.htmIndustrial competitiveness in biotechnology. A European perspective, Enterprise Papers N°7, 2002 HYPERLINK
"http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-papers/paper7 .htm"
europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-papers/paper7 .htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...