Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken centrumplan Barneveld

Datum nieuwsfeit: 23-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barneveld
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Barneveld


Centrumplan Barneveld

* Het centrumplan in grote lijnen
Zie het origineel http://www.barneveld.nl/projecten/abc/index.html .
* De stand van zaken per januari 2002

---

Stand van zaken centrumplan Barneveld
Per 23-01-2002
Centrumplan Barneveld,
Volop bezig met de uitwerking!
Er gaat veel veranderen in het centrum van Barneveld als de uitvoering van het Centrumplan daadwerkelijk start. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van alle plannen en binnenkort start de wettelijke procedure van een aantal bestemmingsplannen. In deze bijdrage informeren we u over de diverse activiteiten.

De Markthal
De zichtbaarheid van de uitvoering van het Centrumplan start bij de Markthal. De planning is dat deze begin volgend jaar wordt gesloopt om plaats te maken voor de herhuisvesting van de huidige supermarkt aan de Nieuwstraat, apartementen en een parkeervoorziening. Daarvoor worden ontwerpen gemaakt. Op het moment dat de huidige supermarkt verplaatst is, kan worden begonnen met de aanleg van de ondergrondse parkeervoorziening rondom het gemeentehuis respectievelijk de bouw en sloopactiviteiten die op die locatie nodig zijn.
Aan de gebruikers en huurders van de markthal heeft het gemeentebestuur toegezegd dat zij zorgen voor tijdelijke huisvesting. We onderzoeken de mogelijkheden daarvoor.

De Veluwehal
Binnen het Centrumplan is bepaald dat de Veluwehal wordt verbouwd en een stukje uitgebreid om primair een goed onderkomen te kunnen bieden aan de Muziekschool, de Stichting Welzijn Ouderen Barneveld en JongerensociŽteit Barneveld. Het gaat daarbij om aanpassingen van de lesruimtes voor de Muziekschool, een aanpassing van de huidige toneelzaal opdat die voor meerdere activiteiten geschikt is.
Daarnaast heeft de restauranthouder van de Veluwehal plannen om het restaurant uit te breiden. Met hem vindt overleg plaats om te kijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Omdat deze verbouwing geen onderdeel uitmaakt van het budget in het Centrumplan, zullen de daarvoor benodigde kosten via de huurprijs moeten worden verrekend.
Met de betrokken partijen wordt regelmatig overlegd over de uitwerking van de ideeŽn en de gevolgen voor hen. Het is belangrijk dat ook tijdens de verbouwing de activiteiten van de huidige gebruikers van de Veluwehal doorgang kunnen vinden. In overleg met de gebruikers zal de gemeente meehelpen bij het vinden een alternatieve locatie.

De bibliotheek
De gemeenteraad heeft vorig jaar juni, toen zij het Centrumplan vaststelde, besloten dat het Concertgebouw behouden moet worden. Dus niet alleen de gevel, zoals in eerste instantie de bedoeling was. Binnen de totale nieuwbouw van de bibliotheek moet dit gebouw zo goed mogelijk worden ingepast. De architect heeft daarover overleg met het bestuur van de bibliotheek. De inrichtingskosten zijn primair voor rekening van het bibliotheekbestuur, maar als tegemoetkoming heeft de gemeenteraad daarvoor §136.134,06 (300.000 gulden) en het college nog eens §40.840,22 (90.000 gulden) beschikbaar gesteld.

Het gemeentehuis
Ook voor de veranderingen aan het gemeentehuis (verbouwing en nieuwbouw) wordt hard gewerkt aan de voltooiing van het ontwerp van de buitenkant van het gebouw. Daarvoor vindt ook overleg plaats met de welstandscommissie. Tegelijkertijd wordt de inrichting van het gebouw ook uitgewerkt.

Het Dijkje, parkeergarage, verkeerscirculatie, inrichting openbare ruimte en verplaatsing supermarkt
Het is de bedoeling dat de huidige supermarkt aan de Nieuwstraat verplaatst wordt naar de plek waar nu de Markthal ligt. Op die plek komen dan kleine winkeltjes met daarboven appartementen. Daarvoor worden ontwerpen gemaakt. Wat betreft het Dijkje is er overleg met de eigenaren van de winkelpanden over plannen. Uiteraard vindt daarover terugkoppeling plaats met de huurders. Ook voor het Dijkje zelf werkt de architect aan een ontwerp. De oppervlakte totale winkelruimte die aan het Dijkje en op de plaats van de huidige supermarkt is gepland, bedraagt ongeveer 2500 m2.

Een ander belangrijk aspect is de parkeergarage die onder de Nieuwstraat/Raadhuisplein is gepland. De ingang daarvan komt aan de Kampstraat. Om de bouw te kunnen starten, moet de huidige supermarkt eerst verplaatst worden.
Een gezelliger Raadhuisplein en winkelgebied zijn aspecten waar de gemeenteraad waarde aan hecht om het centrum aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek. Een van de aspecten die daarop van invloed zijn is het verkeersluw maken van het gebied rondom het Raadhuisplein. Daarbij is tegelijkertijd van belang dat de bevoorrading van de winkels in dat gebied niet belemmerd wordt. Daarnaast speelt de bestrating, inrichting van het plein en keuze van staatmeubilair een rol bij het gezellig maken van het centrum. Ook daarvoor worden plannen ontwikkeld. De plannen wordem in overleg met winkeliers en bewoners in het gebied nog nader uitgewerkt.

Planning
Voor de diverse deelgebieden moeten bestemmingsplannen worden gemaakt om de geplande functies ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Er bestaat een grove planning van alle deelactiviteiten.Hoe de planning van de diverse activiteiten eruit ziet, vindt u in onderstaande tabel weergegeven.

ACTIVITEITGEPLAND:
VELUWEHAL:

∑ Definitief ontwerp

∑ Bestemmingsplan

∑ Bouwvergunning Veluwehal

∑ Verbouwing Veluwehal

∑ Plan restaurant

∑ 1ste kwartaal 2002

∑ 3e en 4e kwartaal 2002

∑ 4e kwartaal 2002

∑ vanaf 1ste kwartaal 2003 tot 1ste kwartaal 2004
∑ 1ste kwartaal 2002
GEMEENTEHUIS, BIBLIOTHEEK E.O.:

∑ Definitief ontwerp

∑ Bestemmingsplan

∑ Bouwvergunning

∑ Slopen

∑ Bouwen Parkeergarage

∑ Bouwen gemeentehuis en winkels

∑ Bouwen bibliotheek

∑ Verkeerscirculatieplan

∑ Plan plein en bestrating

∑ 2e kwartaal 2002

∑ 3e en 4e kwartaal 2002

∑ 2e kwartaal 2003

∑ 3e en 4e kwartaal 2003

∑ vanaf 3e kwartaal 2003 tot 1ste kwartaal 2004
∑ vanaf 4e kwartaal 2003 tot en met 4e kwartaal 2004
∑ vanaf 4e kwartaal 2003 tot en met 4e kwartaal 2004
∑ 3e kwartaal 2002

∑ 2e en 3e kwartaal 2002
OMGEVING MARKTHAL:

∑ Definitief ontwerp

∑ Bestemmingsplan

∑ Tijdelijke evenementenhal

∑ Bouwvergunning

∑ Slopen

∑ Bouwen

∑ 2e kwartaal 2002

∑ 3e en 4e kwartaal 2002

∑ eind 4e kwartaal 2002

∑ 4e kwartaal 2002

∑ begin 1ste kwartaal 2003

∑ vanaf eind 1ste kwartaal 2003 tot en met 3e kwartaal 2003 Meer informatie?
Hebt u vragen of wilt u meer weten over het Centrumplan, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van het Centrumplan, dhr. H. Kaptein, tel. (0342) 49 59 11.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie