Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie West Zuid-Holland vergadert in Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 23-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

15-01-2002
Statencommissie West vergadert in Oegstgeest

Op woensdag 23 januari 2002 vergadert de statencommssie West in de Raadszaal van het Gemeentehuis Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13. De vergadering is openbaar en begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Op de agenda staat een tweetal onderwerpen:
Concept-conclusies van hoofdlijnen voor het ontwerp n.a.v. de reacties op de Nota Koersbepaling integrale herziening streekplan Zuid-Holland West
In juni 2001 is de Nota Koersbepaling Integrale streekplanherziening Zuid-Holland West vastgesteld als voorbereiding op de integrale herziening van het streekplan Zuid-Holland West. Aanleiding voor de streekplanherziening is in de eerste plaats de noodzaak om weer een adequaat toetsingskader te hebben voor bestemmingsplannen van gemeenten omdat het huidige streekplan nog maar geldt tot 2005. In de tweede plaats om tevens te kunnen inspelen op processen als de Vijfde Nota en de regionale plannen. Op 23 januari zal deze nota worden voorgelegd aan de statencommissie West.
Afspraken Toekomst Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio De stuurgroep van het project: Afspraken Toekomst Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio vraagt aan de raden van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en aan Provinciale Staten om voor 1 maart 2002 een reactie op het Ontwerp Programma van Afspraken te geven. In dit programma zijn afspraken gemaakt verdeeld over vier thema's natuur en landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken, hierbij wordt gedacht aan de verkenning van de
ontwikkelingsmogelijkheden van de bollensector. De Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek versterken met het programma hun positie in de provincie, Randstad en in de samenwerking met aangrenzende regio's

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze vergadering. Het is mogelijk gebruik te maken van het spreekrecht ter plekke: u kunt dan informatie geven, vragen stellen of uw mening formuleren over de te behandelen onderwerpen. Voor het verkrijgen van spreekrecht kunt u zich tot uiterlijk maandag 21 januari 2002, voor 12.00 uur melden bij de secretaris van de statencommissie West, mw. M. Groen, tel: 070 441 68 59 of via de mail groen-(m@pzh.nl)

De vergaderstukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis en zijn ook te vinden op de internetsite van de provincie Zuid-Holland:
www.pzh.nl/bestuur/Stateninformatie/Commissies/default.htm

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman van Tilburg van de afdeling Communicatie, telefoon 070 441 69 41.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie