Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Amstelveen: Organisatie Op Maat

Datum nieuwsfeit: 23-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amstelveen

Nieuws

Gemeente Amstelveen: Organisatie Op Maat

Het is u wellicht al opgevallen; vanaf januari 2002 ziet u op deze website andere benamingen voor bepaalde afdelingen. Dit alles heeft te maken met een grote reorganisatie, met als naam Organisatie Op Maat.

Een eerste stap voor deze reorganisatie is op 1 januari 2002 genomen. Om uiteindelijk te komen tot een directiemodel, is besloten om per die datum te starten met een groeimodel. De organisatie bestaat nu uit vier sectoren (Burger en samenleving, Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Veiligheid, vergunningen en handhaving), een concernstaf en een facilitair bedrijf. Met de invoering van deze nieuwe organisatiestructuur is de basis gelegd voor een organisatiecultuur met als kernbegrippen klantgerichtheid, flexibiliteit, professionaliteit en zelfstandigheid.

Vanaf deze week informeren wij u graag over de nieuwe organisatie. Elke week komt een andere sector aan bod. Wij starten met de sector Stadsontwikkeling.

Sector Stadsontwikkeling

De sector Stadsontwikkeling staat aan het begin van elke stedelijke vernieuwing van de gemeente Amstelveen en werkt in samenwerking met andere sectoren en marktpartijen aan een hoge kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving van een ieder die in Amstelveen woont of werkt. Een belangrijk aspect daarbij is de opvatting van de bewoners van en de werkers in de gemeente.

De sector Stadsontwikkeling is onderverdeeld in de afdelingen Strategisch Beleid, Ontwikkeling Onbebouwde Ruimte en Ontwikkeling Bebouwde Ruimte en de afdeling Beheer en Ondersteuning.

Strategisch Beleid

Op de afdeling Strategisch Beleid worden beleidsadviezen gemaakt over ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, welstand en monumentenbeleid, interne vernieuwing, regionaal ruimtelijk beleid en economisch beleid.

De medewerkers van deze afdeling ontwikkelen beleid voor verkeer en vervoer en men werkt aan verkeers-veiligheid en sociale veiligheid. Men formuleert groen- en natuurbeleid en ontwikkelt en adviseert over milieubeleid. Daarnaast wordt geadviseerd over de vestiging van bedrijven, detailhandel en ambulante handel.

Ontwikkeling Onbebouwde Ruimte

De afdeling Ontwikkeling Onbebouwde Ruimte zorgt voor de ruimtelijke indeling van de gemeente en het vastleggen hiervan in stedenbouwkundige (bestemmings)plannen. De medewerkers van deze afdeling maken ontwerpen voor wegen, kunstwerken, waterpartijen, etc., ontwerpen groenstructuren en ecologische verbindingszones, maken het vervoersmanagement en ontwikkelen bodemsaneringsplannen. Verder is binnen deze afdeling aandacht voor het ontwikkelen van natuur- en milieueducatie.

Ontwikkeling Bebouwde Ruimte

Binnen de afdeling Ontwikkeling Bebouwde Ruimte worden plannen van eisen opgesteld voor bebouwing en worden prestatieafspraken met woningcorporaties afgesloten. Ook ontwikkelen de medewerkers hier plannen voor de herstructurering van bedrijfsterreinen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen. Men richt zich op de inrichting en vernieuwing van winkelcentra en de ontwikkeling van zorggebouwen (bijvoorbeeld: ziekenhuis, verpleegcentra, huisvesting voor bijzondere doelgroepen waaronder ouderen en gehandicapten). Daarnaast wordt geadviseerd over de vestiging van kantoren.

Beheer en Ondersteuning

De afdeling Beheer en Ondersteuning houdt zich bezig met de onteigeningen, aan- en verkoop van gronden, benodigd voor stedenbouwkundige plannen, en het administratief/juridisch beheer van gemeentelijke onroerende zaken.

Wat doet de sector Stadsontwikkeling voor u?

U als inwoner van Amstelveen kunt bij de sector Stadsontwikkeling bijvoorbeeld terecht met vragen over verkeer en vervoer, zoals tijdens het verkeersspreekuur (iedere eerste en derde dinsdag van de maand), inzage van en vragen over bestemmingsplannen, vragen over vestiging van kantoren, bedrijven, detailhandel, ambulante handel e.d.

Informatie

Voor meer informatie over de sector Stadsontwikkeling of de gemeente Amstelveen, kunt u bellen met het algemene informatienummer 020 540 4911. Ook kunt u de website van de gemeente bekijken: www.amstelveen.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie