Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkiezing gemeenteraad Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 23-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Eindhoven

Verkiezing gemeenteraad

Stemmen in een stembureau naar keuze
De burgemeester van Eindhoven maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, op woensdag 6 maart 2002, een kiezer toegestaan is om zijn stem uit te brengen in een stembureau naar keuze binnen de gemeente. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
* Schriftelijk verzoek

1. Bij de sector Publiekszaken zijn de formulieren voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen kosteloos verkrijgbaar.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 dagen voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op 22 februari 2002, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op de dag van de kandidaatstelling (22 januari 2002) als kiezer is geregistreerd. Als de oproepingskaart inmiddels is ontvangen, dient deze bij het verzoek te worden gevoegd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de oproepingskaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

* Mondeling verzoek
In plaats van een schriftelijk verzoek te doen kan de kiezer zich ook, onder overlegging van zijn oproepingskaart, vervoegen bij de sector Publiekszaken. Hij kan de oproepingskaart dan doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van de stemming, dus uiterlijk op 1 maart 2002. Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van het kiesrecht aanmelden in een stembureau van zijn keuze binnen de gemeente waar hij/zij op de dag van de kandidaatstelling (22 januari 2002) als kiezer is geregistreerd.

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Eindhoven maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de gemeenteraad aan een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
* Machtiging op schriftelijke aanvraag

1. Bij de sector Publiekszaken zijn de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen kosteloos verkrijgbaar.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 dagen voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op 22 februari 2002, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (22 januari 2002) als kiezer is geregistreerd. Als de oproepingskaart inmiddels is ontvangen, dient deze bij het verzoek te worden gevoegd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan de verzoeker is toegestaan in een stembureau naar keuze aan de stemming deel te nemen.

4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag der kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd in dezelfde gemeente als verzoeker.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uit te brengen.

* Machtiging door overdracht van de oproepingskaart
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag der stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door deze oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.

2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag der kandidaatstelling (22 januari 2002) in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met de eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie