Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 23-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Eindhoven

Wet Milieubeheer

Te verlenen/in te trekken vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer te verlenen aan:
* J.P.B.H. Vroomen.

Het betreft een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsbedrijf, Hastelweg 33. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij:

* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 23 januari 2002 tot 20 februari 2002 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03), bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur;
* het desbetreffende Stadsdeelkantoor.

De vergunning in te trekken van:

* Swebo Las- en Metaalbewerking. Het betreft een vergunning voor een las- en metaalbewerkingsbedrijf, Speelheuvelweg 20a.

Het verzoek, de ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij:

* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 23 januari 2002 tot 13 februari 2002 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03), bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur;
* het desbetreffende Stadsdeelkantoor.

Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders worden ingebracht; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, telefoon 259 46 03. Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunning op grond van de Wet Milieubeheer hebben verleend:
* een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een groenopslag, Croy ongenummerd, Ergonbedrijven.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 23 januari 2002 tot 6 maart 2002 elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tot 6 maart 2002 staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdelings Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* Shoarma Cafetaria Sedef, Mincklerstraat 1, horecabedrijf;
* Maatschap Den Biest, hoek Aalsterweg/Leenderweg, woon- en verblijfsgebouwen;

* B.G.V. Reklame Comm., Boschdijk 740, opslag- en transportbedrijf;
* Rits, Stratumseind 77, horecabedrijf.

Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

Wet Milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Te verlenen vergunning
In verband met de coördinatiebepalingen Wet Milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel het volgende bekend. Bij de Milieudienst Regio Eindhoven te Eindhoven is in het kader van de Wet Milieubeheer een aanvraag ingekomen van Ontwikkelingsmaatschappij Allicht te Eindhoven voor het oprichten en in werking hebben van een grondwaterzuiveringsinstallatie gelegen Mathildelaan/Emmasingel. Tevens is een vergunning in het kader van de Wet verontreinging oppervlaktewateren aangevraagd voor bovengenoemde inrichting. Burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel zijn voornemens om de gevraagde vergunning, onder het stellen van voorschriften, te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld. De aanvraag, de ontwerpbeschikkingen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 23 januari 2002 tot 20 februari 2002 ter inzage bij:

* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03), bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;

* het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, respectievelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Tot 20 februari 2002 kunnen door eenieder schriftelijke bedenkingen worden ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen. De schriftelijke bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer moeten worden gericht aan de afdelingsmanager vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven; die met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht bij bovengenoemde instanties; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, telefoon Milieudienst Regio Eindhoven (040) 259 46 03, telefoon Waterschap De Dommel (0411) 61 83 84. Wij maken u er op attent dat de bedenkingen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die bedenkingen inbrengt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.


---

Wet bodembescherming

Meldingen
Ter informatie delen burgemeester en wethouders van Eindhoven mede dat door hen meldingen zijn ontvangen ingevolge artikel 28, lid 1 van de Wet bodembescherming, met het voornemen de bodem te saneren van: melder: gemeente Eindhoven, DSOB
locatie: Sportlaan/Lodewijkstraat;
melder: gemeente Eindhoven, DSOB
locatie: Marconiplein;
melder: Op t Hoog Projectontwikkeling B.V., Moergestel locatie: Hoogstraat 119-121/Rivierstraat;
melder: Ahold Vastgoed B.V., Zaandam
locatie: Hastelweg 131/Limburglaan 2.
Indien deze meldingen ontvankelijk worden verklaard, zullen te zijner tijd ontwerpbeschikkingen en/of definitieve beschikkingen worden gepubliceerd, waarop dan zienswijzen kunnen worden ingebracht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie