Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister Borst geeft startsein Partnership Stop met Roken

Datum nieuwsfeit: 23-01-2002
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten


Gezamenlijke aanpak voor stoppen met roken

Minister Borst geeft startsein voor Partnership Stop met Roken

Den Haag, 23 januari 2002 Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag haar handtekening gezet onder de intentieverklaring van het Partnership Stop met Roken , een nieuw initiatief voor ondersteuning bij stoppen met roken. Dit samenwerkingsverband tussen 20 organisaties, zowel profit als non-profit, benadert roken nadrukkelijk als een verslavingsziekte.

Door het betrekken van professionals in de gezondheidszorg kan de verslaving effectiever worden behandeld. Tijdens de ondertekening op het Ministerie van VWS waren vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties aanwezig. Namens de World Health Organisation (WHO) woonde Patsy Harrington de start van dit publiek-private initiatief bij.

Achtergrond

De overheid heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om het roken terug te dringen, zoals aanpassing van wetgeving, intensieve voorlichting, accijnsverhoging en meer recent ondersteuning van projecten gericht op het stoppen met roken. Onderzoek toont steeds duidelijker aan dat roken meer is dan een slechte gewoonte. Nicotine is één van de meest verslavende stoffen. De gemiddelde roker onderneemt 5 stoppogingen om daadwerkelijk op te houden met roken. De WHO heeft roken als verslavingsziekte geclassificeerd. De Nederlandse overheid sluit zich bij dit standpunt aan.

Het overheidsinitiatief voor de vorming van het publiek-private samenwerkingsverband vormt een antwoord op de vraag om betere ondersteuning te bieden bij het stoppen met roken. Via dit nieuwe project wil men de steun verwerven van zoveel mogelijk beroepsgroepen in de gezondheidszorg en van het bedrijfsleven om stoppen met roken gecoördineerd en uniform aan te pakken. De start van het Partnership Stop met Roken werd in 2001 voorbereid. De komende twee jaar zal het Partnership actief naar buiten treden.

Nieuwe invalshoek

Dat de zorg voor betere ondersteuning bij het roken gezamenlijk opgepakt wordt door overheid, bedrijfsleven en diverse beroepsgroepen is vernieuwend. Het inzetten van de zorgsector over de hele breedte- als intermediair kader om de roker van zijn/haar verslaving af te helpen, vormt een noodzakelijke aanvulling op lopende initiatieven die de roker rechtsreeks confronteren met de risico s van het roken.

Samenvatting van het actieprogramma

Streven naar:


- Erkenning van roken als verslavingsziekte zoals die is opgenomen in de internationale classificatie van ziektes van de WHO.

- Inbedding van de behandeling van tabaksverslaving in de gezondheidszorg en aanverwante sectoren.

- Bewustzijn bij rokers en niet rokers van de verslavende werking van rookwaar en de aanwezigheid van effectieve stopondersteuning.
De behandeling van tabaksverslaving omvat zowel (afzonderlijk of in combinatie) gedragsmatige en farmacologische interventies. Deze variëren van voorlichting, kortdurende counseling en advisering, intensieve ondersteuning, voorschrijven van medicijnen of andere interventies door professionals.

De regeringsdoelstelling is om het percentage rokers van 33% nu naar 28% in 2004 te reduceren. De afgelopen 10 jaar bedraagt de daling van het percentage rokers 1%. Door de brede, versterkte aanpak via het Partnership Stop met Roken kan worden bijgedragen aan een versnelde invulling van nieuw beleid.

De integrale aanpak moet bijdragen aan het overwinnen van de tabaksverslaving bij individuen en het verminderen van deze vorm van verslaving bij de bevolking als geheel. Het Partnership heeft dit vertaald in concrete doelstellingen:


- Het verhogen van het percentage rokers dat wil stoppen; in 2000 30% per jaar.

- Het verhogen van het percentage rokers dat met hulp van een effectief middel of effectieve methode stopt; in 2000 13%.

- Het verbeteren van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de ondersteuning voor rokers die willen stoppen.
Effect

Door zoveel mogelijk rokers te ondersteunen bij stoppogingen, verwacht men risico s op andere ziekten of aandoeningen te kunnen terugdringen. Zo neemt het gevaar van een infarct of beroerte bijvoorbeeld met de helft af in de eerste twee jaar na het stoppen met roken.

////

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie