Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Definitief voorstel kostendekking Van Heekplein naar gemeenteraad

Datum nieuwsfeit: 24-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enschede
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Enschede

Definitief voorstel kostendekking Van Heekplein naar gemeenteraad
Enschede, 24 januari 2002

Het college van burgemeester en wethouders heeft de financiële raming van het tekort voor het Van Heekplein geactualiseerd. Aan de Gemeenteraad van 5 februari a.s. wordt een dekkingsvoorstel gedaan om in het tekort te voorzien.

In mei 2001 werd ter dekking van het tekort een bijdrage van 5,45 miljoen ( f12 miljoen) ten laste gebracht van het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf. Na grondig onderzoek van de kostenontwikkeling heeft het college nu besloten om de dekking te verhogen van 5,45 miljoen ( f12 miljoen) tot 12,25 miljoen ( f27 miljoen). De toename van het tekort met in totaal 6,81 ( f15 miljoen) wordt onder meer veroorzaakt door hogere kosten voor de voorbereiding, het bouw- en woonrijpmaken, kosten die verband houden met de parkeergarage (bijvoorbeeld voor een verbeterde dakbedekking), niet verrekenbare BTW en rentekosten.

In november 2001 is aan de Gemeenteraad tussentijds gerapporteerd over de verdere financiële ontwikkeling. Toen is een voorlopig tekort geschat van 10,8 miljoen ( f 23,8 miljoen).

Het project is inmiddels in de uitvoeringsfase gekomen. Ter beheersing van de kosten zijn extra waarborgen aangebracht. Zo is de interne controle op het project versterkt en wordt de voortgang nauwgezet bewaakt. Er zijn afspraken gemaakt over tijdige en expliciete rapportage van inhoud, planning en voortgang, en financiën van het project. Nu het project in de uitvoeringsfase is gekomen, kan bovendien de inschakeling van externe deskundigen worden teruggebracht.

Per 1 december 2001 is tevens het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf geactualiseerd. Het eindsaldo van het Grondbedrijf zal in 2010 5,76 miljoen ( f12,7 miljoen) bedragen. Hierin is een tekort van 12,25 miljoen ( f 27 miljoen) op de grondexploitatie van het Van Heekplein verwerkt. Het college van B en W wil het resultaat van het Grondbedrijf verbeteren. Aan de directeur van de Bouw en Milieu Dienst is daarom taakstellend de opdracht gegeven om met voorstellen te komen om de reservepositie op tenminste 16 miljoen ( f 35 miljoen) te brengen. De verbetering zal moeten worden gerealiseerd door fasering en optimalisering van lopende projecten, die in belangrijke mate bij te sturen zijn.

Op 30 januari a.s. zal de rekeningencommissie van de gemeenteraad rapport uitbrengen aan de raad over de verificatie van de kostenraming. Daarnaast start de rekenkamer van de raad een onderzoek naar de gang van zaken bij het Van Heekplein, ter lering voor andere grote projecten. Naar verwachting zal de rekenkamer medio 2002 van dit onderzoek verslag uitbrengen.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie