Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tijd voor de Mantelzorger

Tijd voor de Mantelzorger

BUNNIK, 20020124 -- Al jaren worden er pogingen in het werk gesteld om structureel te komen tot ontspanningsdagen voor mantelzorgers. Tot voor kort zonder noemenswaardig resultaat. Dankzij een aanzienlijke financiële impuls van het Ministerie van VWS aan de LOT, Vereniging van Mantelzorgers, komt hier nu verandering in. De grote groep mantelzorgers in Nederland bestaat thans uit circa 1,3 miljoen mensen en is nog immer groeiende.

Mantelzorgers: vrouwen en mannen die gedurende langere tijd de zorg op zich nemen voor een naaste. Dat kan zijn: een partner met een chronische ziekte, een gehandicapt kind, een dementerende ouder of een hulpbehoevende buur. Kenmerk van deze zorg is dat deze langdurig en onbetaald is. Een "harde kern" van 500.000 mantelzorgers is 24 uur per dag belast met de zorg voor een naaste. Vanwege de omvang van deze vorm van zorg wordt mantelzorg wel: "de basis onder de Nederlandse gezondheidszorg" genoemd. De reguliere gezondheidszorg is niet, en zal nimmer in staat zijn de op deze wijze verleende zorg over te nemen.

Dat de voortdurende zorg die aan een ander verleend wordt uiteindelijk consequenties heeft voor de mantelzorger moge duidelijk zijn. Overbelasting van mantelzorgers is aan de orde van de dag. In veel gevallen wordt mantelzorg gecombineerd met een betaalde baan, waardoor er geen tijd overblijft voor ontspanning, vrije tijd of vakantie. Het risico dat de mantelzorger hierdoor zelf patiënt wordt is duidelijk aanwezig.

Om verbetering in deze situatie te brengen en de mantelzorger in staat te stellen de veelal zware zorglast te kunnen blijven dragen, is "respijt" noodzakelijk. Even los van de zorg, wat tijd voor zichzelf. Al vele jaren worden er door een aantal organisaties op diverse plaatsen in het land ontspannings-weekenden voor mantelzorgers georganiseerd. Tot op heden echter op ad hoc basis en slechts toegankelijk voor een beperkte groep.

Dankzij de financiële impuls van het Ministerie van VWS wordt de LOT, Vereniging van Mantelzorgers, (gevestigd te Bunnik) nu in staat gesteld om structureel iets aan deze situatie te veranderen. In 2002 zal er een twintigtal speciale weekenden voor mantelzorgers georganiseerd worden onder de noemer "Zorg voor jezelf dagen".

De weekenden, die toegankelijk zijn voor iedere mantelzorger, bieden een ideale combinatie van ontspanning, lotgenotencontact en educatie. Op mooi gelegen locaties in het land worden kleine groepen mantelzorgers in staat gesteld even wat tijd voor zichzelf te nemen. Te praten met lotgenoten en te leren op een goede manier met hun zorgverantwoordelijkheid om te gaan.

Als extra toegevoegde waarde zal de LOT Vereniging van mantelzorgers bemiddelen om vervangende zorg voor de achterblijvende patiënt te regelen, zodat de mantelzorger er met een gerust hart een paar dagen tussenuit kan. Hiertoe wordt samengewerkt met landelijke organisaties zoals Xzorg in Bunnik, Stichting Thuisverzorging van Gehandicapten te Houten en het Landelijk Steunpunt Vrijwillige Thuishulp te Den Haag. Deze organisaties zijn actief in de ondersteuning van mantelzorgers.

Via speciaal telefoonnummer: 0343 ­ 473 432 is alle informatie over de "Zorg voor jezelf dagen" te verkrijgen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie