Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe dienstregeling BBA Den Bosch

Datum nieuwsfeit: 24-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente 's-Hertogenbosch

Aanbod beter afgestemd op vraag

do 24 januari 2002

Nieuwe dienstregeling BBA

Per 1 januari 2002 is er aan de BBA een nieuwe concessie verleend. Onderdeel daarvan is een nieuwe dienstregeling met nieuwe of aangepaste routes voor de snelbussen, de citybus en de pendelbussen. De nieuwe dienstregeling gaat op zondag 7 april 2002 in. In plaats van de huidige kronkelende buslijnen komt er een systeem van snelbussen die via gestrekte lijnen de wijken met de binnenstad verbindt, in combinatie met een deeltaxi die gedurende de hele dag rijdt. Deze opzet wordt aangevuld met een spitsbus vanuit Maaspoort en twee belbussen die een aanvullende voorziening bieden voor Empel en voor Bokhoven, Haverleij en Engelen. In het Beleidsplan Verkeer en Vervoer (BVV), dat door de raad in 2000 is goedgekeurd, is deze nieuwe opzet van het openbaar vervoer in s-Hertogenbosch vastgelegd. Het openbaar vervoer krijgt een structurele plaats in de plannen ter verbetering van de bereikbaarheid van de stad.

In de nieuwe dienstregeling valt in de eerste plaats de gestrekte lijnen van de busroutes op. Enkele buslijnen, die nu grotendeels dezelfde routes rijden, worden samengevoegd. De lijn naar Engelen/Bokhoven wordt vervangen door een belbus en in Empel wordt een nieuwe belbus toegevoegd. De huidige buslijn door de Hambaken naar de Rompertpassage vervalt en wordt overgenomen door de bussen naar Maaspoort en de Maasvallei. Samen met de aanvullende voorzieningen wordt de reizigers nu een aantrekkelijker en gedifferentieerd pakket in het openbaar vervoer geboden, dat beter op de vraag zal aansluiten dan de huidige dienstregeling.

Binnenstad

De bussen gaan uit de binnenstad weg. De snelbussen komen niet in de binnenstad maar tot op de binnenstadsring. De nieuwe route loopt via de Zuidwillemsvaart - Oliemolensingel - Draaibrug naar het Brugplein en omgekeerd. Voor een goede doorstroming van het busverkeer op dit tracé is het gewenst om langs de Zuid-Willemsvaart, tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Orthenbrug, aan beide zijden langs de rijbaan busstroken aan te leggen. Op korte termijn is het niet mogelijk om deze aan te leggen. Er is een tijdelijke oplossing ontworpen, waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van de bestaande situatie. Uitgangspunt van dit ontwerp is een minimale maatvoering, die volstaat voor garantie van verkeersveiligheid en doorstroming voor alle verkeer. De busstroken komen te liggen aan beide zijden van de rijbanen langs de Zuid-Willemsvaart, tussen de Tolbrugstraat en de Orthenbrug. De busstroken langs de Zuid-Willemsvaart tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Tolbrugstraat zijn op korte termijn ook nog niet mogelijk.

Aanpassingen

De busstroken worden aangelegd over de bestaande parkeerplaatsen. In het totaal vervallen 44 parkeerplaatsen. Ter compensatie hiervan wordt het parkeerterrein Houtpad, dat nu in gebruik is als (gratis) langparkeerterrein, ingericht als tijdelijk parkeerterrein met 65 parkeerplaatsen met kort betaald parkeren. De langparkeerders worden verwezen naar het in maart 2002 te openen nieuwe transferium De Vliert. Voor de inpassing van de busstroken is het nodig de verkeerslichten op het kruispunt Tolbrugstraat/Zuidwillemsvaart te vernieuwen. Ook wordt ook de verkeersregelautomaat van het kruispunt Jan Heinstraat/ Orthenbrug aangepast. De bestaande halte voor de stadsbussen in de Tolbrugstraat komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt er een centrale stadshalte langs de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van het kruispunt met de Tolbrugstraat, aan beide zijden van de Zuid-Willemsvaart. Op het tracé Orthenbrug - Draaibrug moeten maatregelen worden genomen om de bussen in twee richtingen te laten rijden. Op dit tracé worden twee geleideheuvels verwijderd en wordt een asmarkering aangebracht om het verkeer er op te attenderen dat er in twee richtingen busverkeer is. Ook de bestaande fietsstrook tussen de Handelskade en de Orthenbrug wordt verwijderd. De verkeerslichten op het kruispunt Jan Heinstraat/ Orthenbrug/Zuidwillemsvaart en kruispunt van de Draaibrug met het Brugplein worden aangepast aan het tweerichting busverkeer. Bij beide installaties kan door middel van vetag/vecom voorrang aangevraagd worden door lijnbussen.

Haltes

Door de nieuwe lijnvoering komen op een aantal plaatsen haltes te vervallen. Er komen géén nieuwe haltes bij, behalve de haltes langs de Zuid-Willemsvaart. De abri s bij deze haltes worden verwijderd, waarbij zoveel als mogelijk de abris verplaatst worden naar haltes waar nu nog geen abri is. De lijn die eindigt in Sparrenburg in Rosmalen, heeft haar eindpunt aan het einde van de bestaande busbaan langs de Kromakker nabij de T.M. Kortenhorstlaan. Om daar de bussen te laten draaien is het nodig de bochten ruimer te maken. Door de nieuwe lijnvoering worden bij 38 kruispunten de verkeerslichten aangepast, waardoor er ook voor de bussen die de nieuwe routes rijden, voorrang verkregen wordt op het overige verkeer.

Kosten

De kosten voor de aanpassingen aan de infrastructuur voor de nieuwe busroutes van de BBA stadsbussen zijn 473.500,-. Daarvan is 340.330,- voor de aanleg van de busstroken en het instellen van twee richtingen busverkeer tussen de Draaibrug en de Orthenbrug. De kosten voor de inrichting van het tijdelijke parkeerterrein Houtpad zijn 114.000,-. De genoemde infrastructurele maatregelen zijn gereed bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling van de BBA stadsbussen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie