Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Criteria voor verbeteren openbaar vervoer gereed voor nieuwe gemeent..

Datum nieuwsfeit: 24-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gemeente Amersfoort
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amersfoort

Criteria voor verbeteren openbaar vervoer gereed voor nieuwe gemeenteraad !

datum: 22 januari 2002

College stelt toetsingskader vast

In haar vergadering van 22 januari 2002 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort de criteria vastgesteld op basis waarvan in de toekomst keuzes kunnen worden gemaakt voor de verbetering van het openbaar vervoer in Amersfoort. Een stedelijk overlegplatform, bestaande uit belangstellenden en belanghebbenden, werkte gedurende een aantal maanden aan de totstandkoming van de criteria. Daarnaast werd een stadsbrede raadpleging gehouden.
De resultaten van het proces staan beschreven in het rapport 'Toetsingskader: verbetering openbaar vervoer Amersfoort'. De commissie Verkeer, Dienstverlening en Onderwijs buigt zich in haar vergadering van 28 januari aanstaande over het rapport.

Eén van de speerpunten volgens het Verkeers- en Vervoerplan van 1999 is het realiseren van een kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer. De groei van de stad en het autogebruik maken het nodig om het openbaar vervoer te verbeteren zodat de reizigers er vaker gebruik van maken. Daarvoor is het nodig om de wensen van de klanten te kennen. Ook moet bekend zijn hoe het openbaar vervoer het beste in de stad kan worden ingepast. Voor het opbouwen van het lijnennet en het aanbieden van vrije banen zijn altijd meerdere mogelijkheden, waaruit een keuze moet worden gemaakt.

600 reacties
In maart 2001 besloot de gemeenteraad om de bevolking te betrekken bij het opstellen van criteria. De gemeente heeft de bewoners de mogelijkheid geboden om haar mening daarover kenbaar te maken door het inzenden van een reactieformulier. Het College beschouwt de raadpleging als geslaagd: 600 bewoners uit stad hebben hun reactie gegeven. De reacties kwamen uit de gehele stad en zowel gebruikers van het openbaar vervoer als niet-gebruikers hebben hun mening ingezonden.

Belangrijke aspecten
De raadpleging heeft duidelijk gemaakt wat de belangrijkste aspecten zijn van goed openbaar vervoer: op tijd rijden, weinig vertragingen, hoge frequentie, directe verbindingen tussen wijken en voorzieningen, comfortabel en korte loopafstanden naar de haltes. Ook goede informatie wordt als erg belangrijk ervaren. Het openbaar vervoer moet bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. Bij het aanpassen van de infrastructuur dient altijd uitgegaan te worden van verkeersveilige oplossingen en veel aandacht voor het behoud van natuurwaarden, landschap en de kwaliteit van de openbare ruimte. Het verbeteren van het openbaar vervoer vergt een goed evenwicht tussen de belangen van de reizigers en de bewoners.

Klaar voor nieuwe gemeenteraad
Samen met een stedelijk overlegplatform, bestaande uit diverse belangengroeperingen, is een toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader beschrijft alle aspecten van het verbeteren van het openbaar vervoer en geeft aan hoe dit kan worden toegepast bij het ontwikkelen van plannen en het afwegen van alternatieven. Voor de nieuwe gemeenteraad ligt een toetsingskader klaar samen met de informatie van 600 reizigers en bewoners. De nieuwe gemeenteraad kan daarmee aan de slag om de plannen voor het verbeteren van het openbaar vervoer daadwerkelijk te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Het huidige College van B&W is er voorstander van om daarbij opnieuw belanghebbenden en deskundigen uit de stad te betrekken. De resultaten en de voorstellen van het College van B&W worden besproken in de Commissie VDO op 28 januari (20.00 uur).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie