Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag Arrondissementsparket Zutphen 2001

Datum nieuwsfeit: 24-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Openbaar Ministerie
Zoek soortgelijke berichten

Openbaar Ministerie

Jaarverslag 2001

---

De doelstelling van het parket voor 2001 was terug in de top 10. Immers, uit een door het Parket-Generaal uitgevoerde vergelijking tussen de 19 arrondissementsparketten bleek dat Zutphen van een gemiddelde positie in de middenmoot naar plaats 14 was gezakt. En deze plek was beneden onze stand! Tijd voor actie dus. Inmiddels heeft het College van procureurs-generaal ons laten weten dat -met name in het laatste kwartaal - het parket alle minimale eisen van het College heeft gehaald.
Hiermee hebben we onze belangrijkste doelstelling voor 2001 gehaald.

Dit alles is in de eerste plaats tot stand gebracht door de betrokkenheid en het enthousiasme van de medewerkers. Zij hebben een actieve inbreng gehad bij het optimaliseren van het bestaande proces. Voorbeelden hiervan zijn het bedenken van het Zutphense snelrechtmodel (invoering 2002), het ontwikkelen van lijstwerk om zicht op zaken te houden en deelname aan de zelfevaluatie en verbeterkringen.

Daarnaast zijn in 2001 de volgende projecten succesvol ingevoerd.
1. Filteren nieuwe stijl: sinds 1 januari 2001 is de frequentie van aanwezigheid van de parketsecretarissen op het districtsbureau van de politie in de regio teruggebracht tot 1 maal per 2 weken. Tijdens de bezoeken bekijkt de parketsecretaris alleen de moeilijke gevallen en koppelt hij aan de kwaliteitsbewaker van de politie terug hoe het parket de door het politiedistrict aangeleverde zaken in de afgelopen periode heeft afgedaan.
2. Dagverwerking: sinds 1 juni 2001 wordt, voor zover mogelijk, op de dag dat de processen-verbaal op het parket worden ontvangen, een afdoeningsbeslissing genomen.

3. Zicht-op-zaken: in maart/april 2001 zijn lijsten beschikbaar gekomen waardoor officieren van justitie en parketsecretarissen zicht hebben in welk stadium een zaak zich bevindt. Op basis hiervan kan tevens bepaald worden welke zaak het eerst ter hand moet worden genomen.

Resultaten

Rechtbankzaken

2000

2001:
doelstelling

2001:
gerealiseerd

Instroom:

8410

9170

8413

waarvan AU-zaken

22%

29%

27%

Doorlooptijd binnenkomst pv-registratie (dagen)

8

7

5

Beoordeling binnen 2 maanden:

63%

72%

72%

waarvan in jeugdzaken

39%

56%

56%

waarvan in geweldzaken

53%

64%

62%

Uitstroom:

9195

9205

8310

% transacties

31

25

33

% technische sepots

7

5

7

% onvoorwaardelijke sepots

14

10

12

in jeugdzaken

20

15

13

in geweldszaken

14

10

10

Doorlooptijd instroom - afdoening (dagen)

180

160

161

Interventiepercentage

87%

88%

87%

Zaken ouder dan 1 jaar

11%

7%*

11%


*De afspraak voor 2001 was gebaseerd op een andere rekeningswijze dan de huidige. Hierdoor is er een verschil van 4% tussen de doelstelling en de realisatie.

Kantonzaken

2000

2001:
doelstelling

2001:
gerealiseerd

Instroom

5850

7920

5328

Beoordeling binnen 2 maanden

70%

72%

71%

% onvoorwaardelijke sepots

15

14

16

Interventiepercentage


-

87

91%

Doorlooptijd instroom - afdoening (dagen)

156

162

164

Mulderzaken

2000

2001:
doelstelling

2001:
gerealiseerd

Instroom

4735

n.v.t.

6306

Doorlooptijd instroom - uitstroom beroepen (dagen)


-

n.v.t.

61

Uitstroom

5042

n.v.t.

5754

Medewerkers
Op 31 december 2001 telde het parket 94,3 vaste en 3 tijdelijke arbeidsplaatsen (FTE's). Van de medewerkers is 58% vrouw en 42% man. De gemiddelde leeftijd was 39,6 jaar.

FinanciŽn
Als non-profit organisatie is het belangrijk dat het parket niet meer uitgeeft dan het krijgt. De maximale toegestane afwijking voor het budget personeel & materieel is ongeveer 1%.Voor gerechtskosten bestaat zo'n regel niet.

Jaar

Soort budget

Budget (§)

Uitputting (§)

Verschil (§)

In %

1999 Personeel & materieel
Gerechtskosten


4.121.380
429.276

4.081.830
622.687

40.913

-193.229


1%

-45%

2000 Personeel & materieel
Gerechtskosten

4.449.950
622.677

4.547.831
719.776


-97.880

-97.099


-2%

-16%

2001 Personeel & materieel
Gerechtskosten


5.048.986
611.423

4.551.325
794.206

22.054

-182.783

0,4%

-30%

Overzicht RRT- en RBT-onderzoeken

Voor 2001 was afgesproken dat het parket 3 RRT-onderzoeken zou begeleiden. Dit aantal is ruimschoots gehaald, ondanks de forse aanslag op de personele capaciteit door de MKZ-uitbraken in maart, de vele RBT-onderzoeken die in 2002 in verband met levensdelicten moesten worden gestart ťn het afronden van diverse reeds in 2000 gestarte onderzoeken. Enkele van deze zaken verdienen het predikaat 'megazaak' gelet op onder meer het aantal met de behandeling van deze zaken gemoeide zittingsdagen.

RRT-onderzoeken

* Sabelteam: onderzoek gericht op het verzamelen van informatie die kan bijdragen aan het oplossen van woninginbraken door personen, afkomstig uit het voormalige JoegoslaviŽ. Deze informatie is onder meer ter beschikking gesteld aan andere politieregio's, die op basis van deze informatie zelfstandige onderzoeken hebben gestart. Binnen de regio Noord- en Oost-Gelderland kon een onderzoek naar een Nederlandse koerier van gestolen auto's met succes worden afgerond. Het Sabelteam is in 2001 ontbonden.
* Onder de naam Vlinderteam is in juni 2000 een omvangrijk XTC-laboratorium in het buitengebied van Almen in de gemeente Gorssel ontmanteld. De belangrijkste aangehouden verdachten zijn in februari 2001 door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3 jaar en 5 jaar.

* Gambateam: onderzoek naar onder meer overtredingen van de Opiumwet en de Wet Voorkoming Misbruik ChemicaliŽn. Op 17 januari 2001 zijn drie aanhoudingen verricht en doorzoekingen gedaan. Eind januari 2002 zal de zaak door de rechtbank worden behandeld.
* Ter bestrijding van woninginbraken is in 2000 het Silvoteam opgericht. De dadergroep richtte zich op woningen om uit die woningen de autosleutels weg te nemen van veelal dure personenauto's en daarmee aan de haal te gaan. Deze auto's vonden via verschillende handlangers hun weg naar bestemmingen in het buitenland. De drie hoofdverdachten in deze zaak zijn veroordeeld tot straffen variŽrend van 2 jaar tot 4 jaar.
* Herby-team: onderzoek naar diefstallen en omkatten van auto's op grote schaal waarbij in totaal 100 auto's zijn getraceerd. Er zijn 21 verdachten aangehouden waarvan 4 voor de MK zijn gedagvaard. Eťn verdachte is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Een andere hoofdverdachte staat in januari 2002 terecht.
* Rameta-team: onderzoek gericht op de informatievergaring rond snelkraken gepleegd door Poolse verdachten. Binnen dit onderzoek is intensief samengewerkt met opsporingsinstanties in Polen, Duitsland en BelgiŽ. Op 23 januari 2001 zijn vier Poolse verdachten aangehouden. Zij zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 en 5 jaar.

* Dakdekkersteam: een districtelijk rechercheteam in de Achterhoek dat een omvangrijke oplichting van bejaarde mensen door pseudo-dakdekkers aan het licht gebracht heeft. In totaal zijnn 41 verdachten ingeschreven, die allen door de meervoudige kamer en de politierechter op meerdere zittingsdagen zijn veroordeeld tot aanzienlijke vrijheidsstraffen. In deze zaak is ook conservatoir beslag gelegd op diverse vermogensbestanddelen van verdachten. De rechtbank heeft vorderingen van het OM tot ontneming van het wederrechtelijk voordeel tot een bedrag van ongeveer 158 823 toegewezen. Daarnaast zijn grote bedragen aan schadevergoedingsmaatregelen toegewezen. In september 2001 zijn de laatste ontnemingsvorderingen door de rechtbank behandeld.

RBT-onderzoeken

* In april 2000 werd langs de snelweg A-28 ter hoogte van Nunspeet het stoffelijk overschot aangetroffen van een man die door een misdrijf om het leven gekomen was. Het recherchebijstandsteam wist dit misdrijf op te lossen. De drie verdachten zijn door de rechtbank tot gevangenisstraffen van 7, 16 en 20 jaar veroordeeld.
* In Terborg in de gemeente Wisch werd op 9 oktober 2000 een man doodgeschoten bij een schietpartij bij een verkooppunt van soft drugs. Twee verdachten zijn opgespoord en op 12 september veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2,5 en 6,5 jaar.
* In Putten kwam bij een schietpartij op 2 oktober 2000 in een chinees-restaurant de eigenaar van dat restaurant om het leven en raakten zijn echtgenote en zijn dochter ernstig gewond. Het onderzoek in deze zaak moest helaas met een negatief resultaat worden afgesloten.

* Op 15 januari 2001 werd in Twello een 36-jarige man van het leven beroofd. Op 16 februari 2001 werd een verdachte aangehouden. Deze verdachte moest eind mei in vrijheid worden gesteld omdat er onvoldoende bewijsmateriaal voorhanden was.
* Op 18 februari 2001 werd in de gemeente Ermelo het stoffelijk overschot aangetroffen van een man die door misdrijf om het leven gebracht was. In deze zaak zijn in april 3 verdachten in BelgiŽ aangehouden en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. De verdachten zijn op 13 november 2001 voor gekwalificeerde doodslag in vereniging gepleegd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar.

* Op 17 juli 2001 werd op een parkeerplaats langs de A-1 het stoffelijk overschot aangetroffen van een vrouw. Zij werkte als prostituee op de Keileweg in Rotterdam. Het recherchebijstandsteam heeft het onderzoek in deze zaak helaas zonder positief resultaat moeten afsluiten.

* Op 27 augustus 2001 werd in het water bij strand Nulde in de gemeente Putten de romp gevonden van een meisje van ongeveer 6 jaar. Drie dagen later werd in de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland een hoofdje aangetroffen, waarvan na onderzoek bleek dat het hoorde bij de eerder aangetroffen romp in Putten. In oktober werd bovendien in het Veluwemeer een kinderhandje aangetroffen Het RBT heeft de zaak in onderzoek in nauwe samenwerking met de regiopolitie Rotterdam Rijnmond. Bijstand is verzocht van een deskundige in Manchester om aan de hand van het aangetroffen hoofdje een model te vervaardigen van het hoofd van het meisje zoals zij er vermoedelijk uitgezien heeft. Dit is op 29 oktober in de media gepresenteerd. Al vrij snel in november kwamen er naast veel andere tips ook tips binnen over een meisje uit de omgeving van Rotterdam, dat al een tijdje niet meer gezien was. Ook andere tipgevers waren gealarmeerd door de gelijkenis met het getoonde hoofd. De natuurlijke vader van het meisje werd gevraagd DNA-materiaal af te staan en na vergelijking kon op 15 november 2001 vastgesteld worden dat het hoofd en het rompje van Rowena Rikkers, geboren op 30 augustus 1996, waren. Op 18 december zijn in Murcia (Spanje) de moeder en haar vriend als verdachten aangehouden. Door Nederland is om hun uitlevering gevraagd.
* Op 12 november 2001 werd bij motel Nulde een man ontvoerd, woonachtig in Hierden. Op 26 november werd het stoffelijk overschot van deze man aangetroffen in Utrecht in het Amsterdam-Rijnkanaal. Aangezien meerdere regio's betrokken zijn bij incidenten die verband lijken te houden met de ontvoering en dood van deze man is aanbevolen een bovenregionaal onderzoek te starten.

| inhoudsopgave |

| publicaties menu |

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie