Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kansen voor kikkers op bedrijventerrein Buitenvaart I

Datum nieuwsfeit: 25-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten


Gemeente Hoogeveen


---

25 januari 2002

Kansen voor kikkers op bedrijventerrein Buitenvaart I

De aanwezigheid van de Kleine groene kikker hoeft geen belemmering te zijn voor de aanleg van het bedrijventerrein Buitenvaart I. Deze conclusie trekt instituut Alterra naar aanleiding van een adviesvraag van de gemeente.

Alterra, research-instituut voor de groene ruimte te Wageningen, raadt de gemeente aan de gevolgen van de bedrijvigheid voor deze kwetsbare kikker te verzachten en zo nodig te compenseren. De gemeente had bij het bouwrijp maken al rekening gehouden met de amfibieën en buigt zich nu reeds over maatregelen bij het verder inrichten van het gebied. Vertraging hierdoor in de ontwikkeling van het bedrijventerrein is vooralsnog niet aan de orde.

Ontheffing Natuurbeschermingswet

Het rapport van Alterra is ter voorbereiding op een aanvraag voor een ontheffing van de Natuurbeschermingswet. Deze wet biedt bescherming aan de Kleine groene kikker, omdat deze op de zogenaamde Rode lijst van bedreigde en kwetsbare diersoorten staat. Het college van B&W is inmiddels bezig met een ontheffingsaanvraag bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

Instandhouding

De gemeente heeft een ontheffing van de Natuurbeschermingswet nodig voor de aanleg van het bedrijventerrein. Ontheffing is alleen mogelijk als er ten eerste sprake is van een groot algemeen belang en er ten tweede geen andere bevredigende oplossing is. Een derde criterium is dat 'geen afbreuk mag worden gedaan aan het streven de populatie van de Groene kleine kikker in zijn natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan', aldus het Alterra-rapport.

Ter aanvulling op het rapport van Alterra, zal het Landbouw Economisch Instituut (LEI) de gemeente advies geven over de eerste twee ontheffingscriteria.

Waterpartijen

Wat het derde criterium betreft, kijkt de gemeente inmiddels naar de mogelijkheden voor verzachtende en zo nodig compenserende maatregelen voor de populatie Groene kleine kikkers. Zo ligt de inrichting van de geplande waterpartijen in het gebied onder de loep. Of de maatregelen daadwerkelijk worden voorgeschreven door LNV, hangt af van de reactie van het ministerie op de ontheffingsaanvraag.

Bouwrijp maken

De gemeente heeft vorig jaar een inventarisatie laten doen door de WARD (werkgroep amfibieën en reptielen Drenthe) in het gebied. De WARD toonde de aanwezigheid aan van vijf amfibiesoorten, waaronder de Kleine groene kikker. Het advies van de WARD richtte zich op het bouwrijp maken. Dit zou op een voor de soorten verantwoorde manier moeten gebeuren. De gemeente heeft alle adviezen van de WARD overgenomen.

De noodzaak van een ontheffing was niet aangetoond in de uitgebreide bestemmingsplanprocedure voor Buitenvaart I. Nadien diende een inwoner van Hollandscheveld een klacht in bij de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van LNV, over de situatie rond de amfibieën. De tussenkomst van de AID mondt uit in de ontheffingsaanvraag.

Naar aanleiding van dit incident gaat de gemeente bij elk nieuw gemeentelijk bouwproject gestructureerd kijken naar een eventuele noodzaak van een ontheffing van de Natuurbeschermingswet. Een voorbeeld hiervan is het geplande bedrijventerrein Buitenvaart II.

De raadscommissie ruimtelijke ordening behandelt het Alterra-rapport op 13 februari.

Klik verder voor het Alterra-rapport.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie