Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hotels doen te weinig aan legionellapreventie

Datum nieuwsfeit: 25-01-2002
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Hotels doen te weinig aan legionellapreventie (25-1-2002)


Nederlandse hotels doen nog te weinig aan de preventie van legionella in hun waterleidinginstallaties. Dat blijkt uit een onderzoek dat de VROM-Inspectie tussen juni en november vorig jaar bij 130 hotels heeft laten uitvoeren. Tweederde van de gecontroleerde hotels had óf helemaal geen risicoanalyse en beheersplan óf beschikte over een risicoanalyse en beheersplan van onvoldoende kwaliteit.Verder bleken de hotels onvoldoende op een eventuele legionellabesmetting voorbereid te zijn. Bij slechts 20% bestond hiervoor een volledige procedure.

De hotels hadden nog tot 15 oktober vorig jaar de tijd om alles op orde te brengen. Van de 25 hotels die na die datum zijn bezocht, hadden er 15 nog steeds geen of geen goede risicoanalyse. Zij moesten die analyse op straffe van een dwangsom binnen vijf weken klaar hebben. Bij elf hotels kwam besmetting van het leidingwater aan het licht.Hierbij zijn overigens geen mensen besmet geraakt. Bij deze hotels zijn direct alle nodige maatregelen getroffen en de gebruikers geïnformeerd. Minister Pronk van VROM heeft het onderzoeksrapport vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd samen met de uitkomsten van een onderzoek naar legionellapreventie bij 98 zorginstellingen. Bij het overgrote deel daarvan was alles wel in orde.

Vervolgacties
Minister Pronk noemt de uitkomst van het onderzoek 'verontrustend'. "Hotels hadden weliswaar nog tot uiterlijk 15 oktober vorig jaar de tijd om alles in orde te brengen. Toch had de hotelbranche haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van haar gasten horen op te pakken." De minister heeft de VROM-Inspectie opdracht gegeven een vervolgonderzoek bij hotels te doen. Binnenkort gaat een grootschalige handhavingsactie van start waarbij de VROM-Inspectie samen met waterleidingbedrijven zo'n 20.000 installaties gaat controleren. Eigenaren die niet aan de verplichtingen van de regeling legionellapreventie voldoen, kunnen rekenen op een proces-verbaal en/of een dwangsom. 

Zorginstellingen
De Inspectie heeft vorig jaar ook een onderzoek laten doen naar legionellapreventie bij zorginstellingen. Die moesten overigens al sinds 15 april 2001 aan de regeling legionellapreventie voldoen. In totaal zijn 98 zorginstellingen bezocht. Het merendeel daarvan (82) bleek aan alle verplichtingen te voldoen. Slechts drie zorginstellingen hadden geen risicoanalyse en/of beheersplan. Bij zes zorginstellingen was er sprake van een besmetting van het leidingwater. In die gevallen heeft de Inspectie ervoor gezorgd dat de eigenaar saneringsmaatregelen heeft genomen en gebruikers op de hoogte zijn gebracht. 

Regeling 
Sinds 15 oktober 2000 is de Tijdelijke regeling legionellapreventie van kracht. Eigenaren van collectieve waterleidinginstallaties (in bijvoorbeeld hotels, campings, sportzalen en zwembaden) hebben een jaar de tijd gekregen om aan deze regeling te voldoen. Sinds 15 oktober vorig jaar moeten zij onder meer over een risicoanalyse beschikken. Daarmee wordt duidelijk of in een waterleidingssysteem de kans op groei van legionellabacteriën bestaat. Als die kans aanwezig is, moet de eigenaar in een beheersplan aangeven welke maatregelen nodig zijn om een ongecontroleerde groei van legionellabacteriën te voorkomen. Deze bacteriën kunnen ziekteverwekkend en in het ergste geval zelfs dodelijk zijn als zij in bepaalde hoeveelheden via kleine waterdruppeltjes worden ingeademd.

Op de VROM-site kunt u ook nog vinden:

-De samenvatting van het rapport over hotels (pdf, 10 kb)
-Het volledige rapport over hotels (pdf, 60 kb)
-De samenvatting van het rapport over zorginstellingen (pdf, 18 kb)
-Het volledige rapport over zorginstellingen (pdf, 118 kb)
( bron: www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=6448&site=persbericht )

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie