Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lesgeld en collegegeld gehandhaafd

Datum nieuwsfeit: 25-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
6

Directie:
voorlichting

25-01-2002

Status:
informatie

Lesgeld en collegegeld gehandhaafd

Het kabinet onderschrijft de conclusie van de Interdepartementale werkgroep 'Balansverkorting Onderwijsbijdrage' om het lesgeld en collegegeld niet af te schaffen. Het afschaffen vergroot de toegankelijkheid van het onderwijs niet. Alleen ouders met een inkomen boven modaal profiteren van het niet betalen van les- en collegegeld. Afschaffen van het les- en collegegeld zou de overheid 540 tot 710 miljoen euro per jaar kosten. Minister Hermans stuurt het rapport van de Interdepartementale werkgroep naar de Tweede Kamer. Lesgeld is verschuldigd voor leerlingen aan dagscholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, die op 1 augustus zestien jaar of ouder zijn. In het schooljaar 2002-2003 zijn dat ongeveer 440.000 leerlingen. Voor ongeveer 210.000 leerlingen wordt het lesgeld volledig of gedeeltelijk vergoed. Daarnaast ontvangen die ouders een vergoeding voor de schoolkosten. De werkgroep constateert dat er geen aanwijzingen zijn dat de huidige regelingen de toegankelijkheid van het onderwijs bedreigen. Door het afschaffen van het lesgeld gaan vooral de mensen met een inkomen boven modaal er op vooruit. Voor gezinnen met lagere inkomens heeft afschaffing geen effect, omdat zij het lesgeld volledig vergoed krijgen via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (wtos). Bij het afschaffen blijven de uitvoeringskosten voor de overheid gelijk, omdat ouders met een laag of middeninkomen dan nog steeds een vergoeding voor de schoolkosten (zoals kosten van schoolboeken) krijgen. In totaal hebben ongeveer 400.000 mensen recht op een bijdrage in de schoolkosten. Het kabinet neemt de conclusie van de Interdepartementale werkgroep over. Wel zal het kabinet zich actief inzetten om de schoolkosten beheersbaar te houden. Hiervoor wordt een pakket aan maatregelen ontwikkeld waarbij ook de ouders meer in stelling worden gebracht. Dit pakket wordt in het voorjaar verwacht.

In het hoger onderwijs betalen ongeveer 300.000 studenten collegegeld. Daarvan hebben ongeveer 110.000 studenten een aanvullende beurs. De werkgroep constateert dat afschaffing van de collegegelden positieve effecten heeft voor het inkomen van studenten zonder aanvullende beurs en studenten die geen recht (meer) hebben op studiefinanciering. Het ligt niet voor de hand om deze groep te bevoordelen. Het kabinet deelt de opvatting van de werkgroep.

De werkgroep heeft ook gekeken naar artikel 13 van het Internationaal Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten. Nederland heeft dit verdrag ondertekend en heeft daarmee aangegeven te streven naar kosteloos secundair onderwijs. In Nederland wordt hieraan invulling gegeven door de wtos en de studiefinanciering. Daardoor zijn er volgens de werkgroep geen financiële drempels om onderwijs te volgen. Het kabinet is van mening dat de huidige maatregelen voldoende invulling geven aan het Verdrag.


Zie ook:
brief Tweede Kamer
rapport Balansverkorting Onderwijsbijdrage

25-01-2002
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: (info@minocw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie