Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare vergaderinggemeente Bergschenhoek

Datum nieuwsfeit: 28-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Bergschenhoek

Openbare vergadering op 28januari 2002

De burgemeester van Bergschenhoek roept de leden van de gemeen-teraad op tot het houden van een openbare vergadering op 28 januari 2002 om 20.00 uur.
De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis, Berg-weg-noord 39.

Bergschenhoek, 18 januari 2002.
De burgemeester voornoemd,

AGENDA


1. Opening.

2. Spreekrechtbijeenkomst.

3. Aanwijzing eerststemmend lid.

4. Notulen van de vergadering van 17 december 2001.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
5a. Voorbereiding besluitvorming herindeling.

6. Masterplan Brede school voorzieningen. (no. 662)
7. Krediet verbetering basisscholen Boterdorp. (663)
8. Overheveling financiële middelen van gemeente naar bestuurscommissie openbaar onderwijs. (664)

9. Aanvullend krediet bestemmingsplan "Oosthoeck". (665)
10. Krediet slopen diverse panden. (666)

11. Krediet verkeersremmende maatregelen Van Vredenburchlaan. (667)
12. Delegeren bevoegdheid aangaan kortdurende pachtovereenkomst. (668)
13. Sociaal statuut gemeente Bergschenhoek. (669)
14. Krediet inhuur externe ondersteuning Personeel en Organisatie. (670)

15. Krediet uitbreiding formatie. (671)

16. Krediet aanschaf nieuwe server voor Oracle. (672) 16a. Vaststellen organisatieverordening. (672a)
17. Begrotingswijziging. (673)

18. Sluiting.

De stukken liggen ter inzage:

a. uitsluitend voor de raadsleden in de voor hen bestemde leeskamer vanaf maandag 21 januari a.s..
b. voor een ieder, in de hal van het gemeentehuis, op donderdag 24 januari a.s., gedurende de kantooruren. Als u stukken wilt inzien, dient u zich te melden bij de receptie en daar aan te geven welk(e) stuk(ken) het betreft. Bij de receptie zal dan worden zorggedragen voor het (de) betreffende stuk(ken).

Spreekrecht bezoekers raadsvergaderingen.

Niet-leden van de raad kunnen vanaf de publieke tribune het woord voeren over onderwerpen die al dan niet op de raadsagenda voorkomen.

Wie daarvan gebruik wil maken, dient daarvan tenminste 24 uur vóór de vergadering mededeling te doen aan de gemeentesecretaris, onder opgave van het onderwerp.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie