Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidie aanleg iba en eigen bijdrage riolering Deventer

Datum nieuwsfeit: 28-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Deventer
Zoek soortgelijke berichten


SUBSIDIE AANLEG IBA EN EIGEN BIJDRAGE AANLEG RIOLERING IN HET BUITENGEBIED

Het college van burgemeester en wethouders heeft een principebesluit genomen over het verstrekken van subsidie voor de aanleg van een systeem voor individuele behandeling van afvalwater (iba). Tevens heeft het college een principebesluit genomen voor het innen van een eigen bijdrage voor de aanleg van riolering in het buitengebied. De verwachting is dat de gemeenteraad rond de zomer het principebesluit definitief vaststelt.

Door een landelijke maatregel moeten alle afvalwaterlozingen op de bodem of het oppervlaktewater vanaf 1 januari 2005 aan wettelijke eisen voldoen. In Deventer zijn nog ruim achthonderd percelen niet aangesloten op de riolering. De nieuwe maatregel betekent, dat voor al die percelen maatregelen nodig zijn.

In principe is het zo dat de gemeente de plicht heeft er voor te zorgen dat in de hele gemeente riolering wordt aangelegd, tenzij de kosten voor de aanleg van riolering niet meer in verhouding staan tot het milieurendement. In dat geval verlenen de provincies ontheffing van deze rioolplicht aan de betreffende gemeenten. Deventer heeft voor ruim zevenhonderd percelen ontheffing gekregen van de plicht om deze percelen op de riolering aan te sluiten. De overige honderd percelen moeten voor


1 januari 2005 wel worden aangesloten op de riolering.
Subsidie

Voor de ruim zevenhonderd percelen die niet op de riolering worden aangesloten geldt, dat de eigenaren ervoor moeten zorgen dat hun afvalwater voor 1 januari 2005 op een verantwoorde wijze wordt verwerkt. Dat kan met een individueel systeem voor de behandeling van afvalwater, een iba. Om de burgers tegemoet te komen in de kosten van de aanleg van deze iba's, levert de gemeente een financiële bijdrage. Het verstrekken van de subsidie voor lozingen van huishoudelijk afvalwater wordt geregeld via een verordening. Het streven is dat de gemeenteraad deze verordening voor 1 juli vaststelt. Daarna kan de subsidie definitief worden vastgesteld en worden verstrekt. De subsidie zal, na instemming door de gemeenteraad, vijfhonderd euro per huishoudelijke lozing bedragen.

Eigen bijdrage

Voor de percelen waarvoor de gemeente verplicht is riolering aan te leggen, wordt de eigenaren een bijdrage in de kosten gevraagd. Immers, in nieuwbouwwijken wordt de aanleg van de riolering ook bij de koper in rekening gebracht. Om het innen van deze eigen bijdrage zeker te stellen, is eveneens een verordening nodig. Ook voor het vaststellen van deze verordening wordt gestreefd naar de datum 1 juli 2002. Wanneer de gemeenteraad deze verordening heeft vastgesteld, kan worden overgegaan tot de aanleg van de riolering en het innen van de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage heeft het college vastgesteld op tweeduizend euro. Ook hiermee moet de gemeenteraad nog instemmen.

Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij de bewonerswerkgroep Afvalwater Buitengebied. Ook kunt u voor uw vragen contact opnemen met de gemeente. Voor vragen over riolering kunt u terecht bij de heer B. van Duffelen, telefoon 693982 (sector Stads en Dorpsbeheer, afdeling Beheer Stad en Landschap) en voor vragen over iba's kunt u terecht bij de heer H.L.Th. Nijssen, telefoon 69 39 59 (sector Ruimte, Milieu en Wonen, afdeling Milieu).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie