Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievergaderingen gemeente Oud-Beijerland

Datum nieuwsfeit: 28-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oud-Beijerland

Commissievergaderingen

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van maandag 28 januari 2002 vergadert volgende week een aantal adviescommissies.

14 januari vergadert de commissie Ruimtelijke en Economische Zaken onder voorzitterschap van wethouder G. de Man. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda is als volgt:
1. Opening;

2. Vaststelling notulen:
openbare vergadering Commissie REZ d.d. 4 december 2001; besloten vergadering Commissie REZ d.d. 4 december 2001;
3. Stukken ter advies:
Vooruitblik Projecten en Eenmalige Klussen (PEK), periode januari t/m maart 2002 (A-stuk);

4. Stukken ter informatie:
RIHW;
Terugblik PEK, periode september t/m december 2001; Opdrachtverstrekking aan Grontmij inzake paraplubestemmingsplan antenne-installaties;

5. Stukken ter gedachtewisseling:
Beslissing planschadeverzoek van wijlen de heer D. den Boer te Oud-Beijerland;

6. Rondvraag/Sluiting.

Op woensdag 16 januari 2002 vergadert de commissie Algemene Zaken onder voorzitterschap van burgemeester B.B.M. van der Hart. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:
1. Opening;

2. Verslag van de commissie AZ d.d. 12 december 2001;
3. Stukken ter advies:

4. Rapportage over projecten en eenmalige klussen: De Vooruitblik;
5. Carrière op maat: de individuele loopbaan; Loopbaanontwikkelingsbeleid in de gemeente Oud-Beijerland;
6. Referendumverordening.

7. Stukken ter informatie:
Rapportage over projecten en eenmalige klussen: De Terugblik; Vervolg op MTO en Nulmeting;
28e wijziging CAR/UWO klokkenluiders;
Aanpassing van een aantal regelingen in verband met invoering van de euro;
Afgifteprocedure internationale rijbewijzen; Uitspraak in de zaak van S. Koçer tegen gemeente Oud-Beijerland; Paracommercie / onwenselijke mededinging;
Datum inwerkingtreding Vuurwerkbesluit uitgesteld tot 1 maart 2002.

8. Rondvraag;

9. Sluiting.

Tot slot vergadert op donderdag 17 januari 2002 de commissie Financiën onder voorzitterschap van wethouder A.M.C. van Hemert. De vergadering begint om 20.00 uur.
De agenda is als volgt:

1. Opening;

2. Verslag van de vorige vergadering:

3. Verslag van de vergadering d.d. 13 december 2001.
4. Adviesaanvragen:
Rapportage over projecten en eenmalige klussen de vooruitblik; Subsidieaanvraag Stichting Zomerpop.

5. Gedachtewisseling(meningsvorming):

6. Aanvullende kredieten op weg- water- en bouwwerken, die gedurende de afgelopen jaren door de raad zijn goedgekeurd.
7. Informatie:
Rapportage over projecten en eenmalige klussen de terugblik; Invoering Euro

8. Rondvraag en sluiting.

De vergadering van de commissie Onderwijs, Sport en Recreatie, gepland op donderdag 10 januari 2002, is deze maand komen te vervallen! De commissievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 . Wij nodigen u graag uit om één of meerdere vergaderingen bij te wonen. U kunt tijdens de commissievergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. Spreekrecht kunt u tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering telefonisch of schriftelijk aanvragen, telefoon 646566.

Bij de receptie van het Gemeentehuis ligt hiervoor een formulier gereed.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie