Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraak op ontwerp-Landelijk Afvalbeheerplan geopend

Datum nieuwsfeit: 28-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nationaal Dubo Centrum
Zoek soortgelijke berichten

Nationaal Dubo Centrum

woensdag 30 januari 2002

Inspraak op ontwerp-Landelijk Afvalbeheerplan geopend

Sinds 28 januari jongstleden is het mogelijk te reageren op het ontwerp-Landelijk Afvalbeheerplan van minister Pronk (VROM). De inspraaktermijn loopt tot en met 1 maart aanstaande. Het is de bedoeling dat het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) in mei 2002 wordt vastgesteld.

In het LAP wordt het afvalbeleid voor de periode 2002 - 2006 vastgelegd met een doorkijk naar 2012. In 2006 volgt een herziening. Het ontwerp-LAP is tot stand gekomen in overleg tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Naast een uiteenzetting van het algemene beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer bevat het LAP sectorplannen voor 34 sectoren zoals huishoudelijk afval, industrieel afval en bouw- en sloopafval.

Bouw- en sloopafval
Het beleid voor bouw- en sloopafval (BSA) is gericht op het bevorderen van preventie en het nuttig toepassen van deelstromen. Het beleid ten aanzien van bouw- en sloopafval heeft een nauwe relatie met het ontgrondingenbeleid, vastgelegd in het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen, en het dubobeleid. Preventie van bouw- en renovatieafval is in het ontwerp-LAP benoemd tot één van de prioriteiten van het afvalbeleid.

Preventiemaatregelen BSA
Het ontwerp-LAP vult deze beleidsprioriteit als volgt in:
- Eisen voor het ontstaan van afval zullen in het mmg (materiaalgebonden milieuprofiel van een gebouw) worden vastgelegd. Deze bepalingsmethode wordt in het Bouwbesluit vastgelegd en moet worden opgenomen in de bouwvergunning.

- Het werken met kernindicatoren voor afval op de bouwplaats zal worden gestimuleerd hetgeen moet resulteren in het voorkomen van het ontstaan van afval.

- Het demontabel bouwen zal worden gestimuleerd, onder meer door het programma Industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD).

Meer informatie over de inspraakprocedure is, evenals de integrale teksten van het ontwerp-LAP en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER), hier te vinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie