Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer aandacht Sociale Voorzieningen in Reeshof Tilburg

Datum nieuwsfeit: 28-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Tilburg

24-1-2002
Meer aandacht voor Sociale Voorzieningen in Reeshof Speciale aandacht voor ouderen en jongeren

Bij de verdere ontwikkeling van de Reeshof moet nadrukkelijk aandacht zijn voor de vestiging van sociale voorzieningen, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen en de ondersteuning van initiatieven voor en door jongeren. Er is een betere balans nodig tussen sociale voorzieningen en inwoneraantal. Bovendien is betere spreiding nodig.

Zo blijkt uit een onderzoek naar de sociale voorzieningenstructuur in Reeshof, uitgevoerd door adviesbureau Companen met ondersteuning van gemeente en Wijkraad Reeshof. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen wat de mogelijkheden zijn voor sport en vrije tijd en kleinere gemeenschapsruimten in deelwijken van Reeshof.

Onderzoeksresultaten
Allerlei organisaties die in Reeshof actief zijn, hebben informatie geleverd voor het onderzoek. Bewoners van Reeshof zijn via bijeenkomsten en oproepen in dagbladen en wijkkranten gevraagd naar hun bevindingen. De bevindingen zijn afgezet tegen planologische kengetallen en normgetallen van het Centraal Bureau voor Statistiek CBS (*Deze getallen geven in het algemeen aan hoeveel voorzieningen en bijbehorende vierkante meters er per 1000 inwoners ongeveer gewenst zijn voor een goed voorzieningenniveau). Hieruit blijkt dat aandacht nodig is voor de voorzieningen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en moeten er meer voorzieningen 'dicht bij huis' komen voor ouderen die weinig mobiel zijn. Er is op dit moment nog geen tekort aan zorgvoorzieningen, maar uitbreiding van het aantal huisartsten, tandartsen en maatschappelijk werk is nodig om aan de toekomstige vraag te voldoen.

Maatregelen
De ontwikkeling van een woon-zorg/service-zone in de omgeving van het toekomstig station is gedeeltelijk een oplossing voor het tekort aan zorgvoorzieningen in Reeshof en de gebrekkige spreiding hiervan. In de woon-zorg-zone zijn naast aanpasbare en toegankelijke woningen diverse voorzieningen en diensten gepland en wordt 24-uurszorg (ook aan gehandicapten) aangeboden. Ook heeft de gemeente reeds besloten een groter zwembad in Reeshof te realiseren. Verder wordt door de gemeente al veel gedaan aan het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen, zoals de verbreding van de Bredaseweg en de aanleg van een busbaan.
Om een afweging te kunnen maken over de mogelijkheden om de beschikbare ruimte te benutten wordt een planologische kaart uitgewerkt voor de gebieden waar nog ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Op deze kaart staan per deelgebied de behoefte en de praktische en financiële mogelijkheden aan voorzieningen weergegeven.

Nader onderzoek
Aanvullend onderzoek moet uitwijzen wat de mogelijkheden zijn voor sport, vrije tijd en kleinere ruimten in de Reeshof. Nu vinden vrijwel alle sociaal-culturele activiteiten plaats in wijkcentrum Heyhoef. Vanuit de nieuwe delen van Reeshof is dit, vooral voor ouderen, een te grote afstand. Ook moet onderzocht worden of de standaardmethode voor het vaststellen van de behoefte aan basisonderwijs voor Reeshof wel bruikbaar is, gezien de relatief grote hoeveelheid jonge kinderen in de wijk.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie