Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraak ontwerp landelijk afvalbeheerplan

Datum nieuwsfeit: 28-01-2002
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Inspraak ontwerp Landelijk afvalbeheerplan (28-1-2002)


Van 28 januari tot en met 1 maart ligt het
Landelijk afvalbeheerplan (LAP) samen met het milieueffectrapport LAP voor inspraak ter inzage. In die periode worden verspreid door het land diverse voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Op 14 februari wordt in het ministerie van VROM een hoorzitting gehouden. De resultaten van de inspraakreacties zullen in maart aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Het afvalbeheer is de afgelopen jaren veel veranderd, zowel in Nederland als in het buitenland. De verwachting is dat er ook in de komende jaren de nodige ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Zo wordt internationale regelgeving steeds belangrijker, afvalverwerkende bedrijven worden professioneler en grootschaliger en geografische grenzen gaan steeds meer vervagen. Dit heeft aan het eind van de jaren negentig in Nederland geleid tot het besluit om de bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij afvalbeheer te veranderen. Een gevolg daarvan is onder meer dat de minister van VROM meer verantwoordelijkheden krijgt. Om deze veranderingen wettelijk vast te leggen, is de Wet milieubeheer gewijzigd. De gewijzigde wet treedt naar verwachting 1 mei 2002 (gedeeltelijk) in werking. De nieuwe wet verplicht de minister van VROM onder meer om eenmaal in de vier jaar een afvalbeheerplan op te stellen.
De afgelopen jaren is in goed overleg tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een ontwerp voor het eerste LAP opgesteld. Dit ontwerp is in december 2001 door de ministerraad goedgekeurd. Het plan heeft een geldigheidsduur van vier jaar (van 2002 tot en met 2006) en wordt in 2006 herzien. De doorkijk van het plan is tien jaar, van 2002 tot en met 2012.

Ontwerp-LAP
Het ontwerp-LAP bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het beleidskader, waarin het algemene beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer wordt beschreven.

In deel 1 wordt eerst een terugblik gegeven op de periode die voorafgaat aan het LAP. Vervolgens worden onder meer uitgangspunten, organisatie, in- en uitvoer, handhaving en de afzonderlijke schakels van de afvalbeheerketen behandeld. Het beleidskader behandelt daarnaast uitgebreid het internationale kader, het in- en uitvoerbeleid en de handhaving van het beleid. Het geeft onder meer ook een nieuwe beleidslijn voor het thermisch verwerken van brandbaar afval gericht op meer energiewinning uit niet herbruikbaar afval.

Deel 2 bestaat uit 34 sectorplannen. In deze plannen wordt het algemeen beleid nader uitgewerkt voor specifieke afvalstoffen, zoals huishoudelijk afval, industrieel afval, verpakkingen, kunststofafval, bouw- en sloopafval en diverse gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij worden minimumstandaarden voor de verwerking van afvalstoffen beschreven als basis voor
vergunningverlening.

In deel 3 wordt aangegeven hoe de verwijderingscapaciteit voor het verbranden en storten van afvalstoffen wordt gereguleerd.

Het milieueffectrapport LAP geeft de onderbouwing van de diverse be- en verwerkingsmethoden van afvalstoffen zoals die in het LAP zijn aangegeven. De minister van VROM wil in mei 2002 het LAP 2002-2012 vaststellen.

Inspraak
Het ontwerp-LAP en het milieueffectrapport LAP liggen van 28 januari tot en met 1 maart 2002 tijdens kantooruren voor inspraak ter inzage in de bibliotheek van het ministerie van VROM (Rijnstraat 8 in Den Haag), het kantoor van het Bureau Afval Overleg Orgaan, (Catharijnesingel 55 in Utrecht) en de centrale openbare bibliotheken van de provinciale hoofdsteden. Inspreken op het ontwerp-LAP en het milieueffectrapport LAP kan door uiterlijk 1 maart een schriftelijke reactie te sturen aan: ministerie van VROM, DGM/SAS, IPC 645, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag. Deelnemers aan de hoorzitting van 14 februari die willen spreken moeten dit voor 14 februari doorgeven aan het ministerie.

De documenten kunnen ook worden ingezien op: www.vrom.nl/milieu en www.aoo.nl

( bron: www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=6515&site=persbericht )


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie