Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC draagt EUR 5,5 miljoen bij in programma's in twee regio's

Datum nieuwsfeit: 28-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

IP/02/152

Brussel, 28 januari 2002

Innovatieve acties in Nederland: de Commissie draagt EUR 5,5 miljoen bij in programma's in twee regio's

De heer Michel Barnier, Europees Commissaris voor regionaal beleid, heeft aangekondigd dat in Nederland twee regionale programma's inzake innovatieve acties zullen worden uitgevoerd, waarvoor de Europese Unie steun zal verlenen voor een bedrag van ongeveer 5,5 miljoen. De begunstigde regio's zijn Noord-Brabant en Noord-Holland. In de periode 2002-2003 zal de Europese financiering in deze regio's ook investeringen aantrekken voor een bedrag van ongeveer 4 miljoen uit de overheidssector en voor een bedrag van 1,9 miljoen uit de particuliere sector, zodat de totale middelen 11,5 miljoen bedragen. De programma's inzake innovatieve acties kunnen uiteenlopende prioriteiten hebben en zijn in hoofdzaak gericht op innoverende regionale en plaatselijke ontwikkeling op het gebied van nieuwe technologieën, informatiemaatschappij, regionale identiteit en duurzame ontwikkeling. Bij de modelprojecten zal worden gewerkt met netwerken van regionale partners, waaronder middelgrote en kleine bedrijven, universiteiten en overheidsinstanties.

Bij de aankondiging van de beschikking verklaarde Michel Barnier: "Via de regionale programma's inzake innovatieve acties beogen wij de kwaliteit van de grote bijstandspakketten van het Fonds voor Regionale ontwikkeling te verbeteren in regio's die een ontwikkelingsachterstand hebben of structurele wijzigingen ondergaan. De deelnemers moeten de innovatieve acties beschouwen als een proeftuin waar kan worden geëxperimenteerd met oplossingen voor de nieuwe uitdagingen inzake regionale ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat dit programma het innovatievermogen in deze Nederlandse regio's zal doen toenemen en positief zal bijdragen tot hun ontwikkelingsstrategie."

De programma's(1)

Noord-Brabant. Het programma is toegespitst op een regionale strategie voor de bevordering van op kennis gebaseerde ondernemingen en technologische innovatie. Met dit programma is in totaal 6 miljoen gemoeid (EU-bijdrage: 3 miljoen, bijdrage van de overheidssector: 1,55 miljoen, bijdrage van de particuliere sector: 1,45 miljoen).

Noord-Holland. Het programma bevat prioriteiten op het gebied van de informatiemaatschappij ten dienste van de regionale ontwikkeling. De totale kosten bedragen 5,49 miljoen (EU-bijdrage: 2,51 miljoen, bijdrage van de overheidssector: 2,53 miljoen, bijdrage van de particuliere sector: 0,45 miljoen).

Achtergrond

De uit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) gefinancierde innovatieve acties zijn bedoeld als proeftuin voor experimenten op het gebied van de regionale ontwikkeling in Europa; hiervoor komen alleen echt innoverende acties in aanmerking.

Deze acties zullen worden uitgevoerd door in elke regio opgerichte partnerschappen waaraan de openbare en de particuliere sector en de belangrijkste regionale actoren deelnemen.

In deze context worden de bevoegde regionale autoriteiten verzocht om, na overleg in de betrokken regio, een aanvraag voor een regionaal programma inzake innovatieve acties bij de EU in te dienen vóór 31 mei van elk jaar gedurende de periode 2000-2005. Dit regionaal programma moet worden toegespitst op een of meer van de volgende thema's:
* regionale economie op basis van kennis en technologische innovatie: de regio's helpen om hun technologiepeil te verhogen;
* e-EuropeRegio: de informatiemaatschappij ten dienste van de regionale ontwikkeling;

* regionale identiteit en duurzame ontwikkeling: de cohesie en het concurrentievermogen van de regio verbeteren via een geïntegreerde aanpak van de activiteiten op economisch, ecologisch, cultureel en sociaal gebied.

De respons van de regio's in het eerste jaar (2001) was groter dan verwacht: 103 van de 156 in aanmerking komende regio's meer dan twee derden hebben een aanvraag ingediend. Voorts zijn 3 specifieke netwerkprogramma's aan de Commissie voorgelegd. In het kader van de procedure voor 2001 heeft de Commissie 58 regionale programma's in 12 lidstaten geselecteerd, waarvoor het EFRO in totaal 149,5 miljoen bijdraagt.

Het totale EFRO-budget voor innovatieve acties voor de hele periode bedraagt ongeveer 400 miljoen. Voor elke geselecteerde aanvraag zal gedurende ten hoogste twee jaar minstens 0,3 miljoen en hoogstens 3 miljoen uit het EFRO worden bijgedragen. Het EFRO cofinanciert de programma's voor ten hoogste 80% in de regio's van doelstelling 1(2) en voor ten hoogste 50% in de regio's van doelstelling 2(3) (of 60% in uitzonderlijke gevallen).

Voor nadere inlichtingen:

U kunt meer gegevens over innovatieve acties vinden op de volgende website:

inforegio.cec.eu.int/innovating/index_en.htm

(1)
Een uitvoerige beschrijving van elk programma vindt u op deze website: HYPERLINK "http://inforegio.cec.eu.int/innovating/index_en.htm" inforegio.cec.eu.int/innovating/index_en.htm

(2)
Doelstelling 1 van de Structuurfondsen: bevordering van de ontwikkeling en de structurele aanpassing van regio's met een ontwikkelingsachterstand, met als maatstaf een BBP per hoofd van minder dan 75% van het EU-gemiddelde.

(3)
Doelstelling 2 van de Structuurfondsen: "ondersteuning van de economische en sociale omschakeling van in structurele moeilijkheden verkerende zones. Hierbij gaat het om industriegebieden, plattelandsgebieden, stedelijke gebieden of van de visserij afhankelijke gebieden die structurele moeilijkheden ondervinden, zoals bijv. een hoge werkloosheid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie