Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Drenthe 29-01-2002

Datum nieuwsfeit: 29-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Drenthe

GS besluiten van 29 januari 2002

Assen, 28 januari 2002
Persberichtnummer 02- 008Woningen voor starters in Veeningen

Gedeputeerde staten geven goedkeuring aan het bestemmingsplan Veeningen-West 2001.
Hiermee loopt het college vooruit op de verdeling van extra woningen, zoals dat past binnen de provinciale Nota Wonen. Hoewel de gemeente De Wolden nog geen woonplan heeft ingediend, vindt gedeputeerde Greetje de Vries dat de jongeren in Veeningen hiervan niet de dupe mogen worden.
Zij heeft GS dan ook voorgesteld om in dit geval vooruit te lopen op de indiening van het door de gemeente op te stellen woonplan. Door de instemming van GS kunnen in Veeningen de komende jaren de zeven gevraagde woningen voor starters worden gerealiseerd. De eerste vier in de periode tot en met 2006 en de overige drie daarna.

Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan Buitengebied voormalige gemeente Diever

GS hebben het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente Diever gedeeltelijk goedgekeurd. GS hebben nu opnieuw besloten over enkele onderdelen van dit bestemmingsplan, nadat de Raad van State een deel van het collegebesluit (van 1997) heeft vernietigd. GS hebben onder meer goedkeuring verleend aan de plankaart gebied Oude Willem en goedkeuring onthouden aan enkele delen van de plankaart: het zuidoostelijk deel gebied De Holten, het gebied tussen Diever en Kalteren en het beekdal van de Zekte.

Nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter provinciale klachtencommissie jeugdzorg Drenthe

GS hebben voor de provinciale klachtencommissie jeugdzorg Drenthe per
1 januari 2002 een nieuwe voorzitter en een nieuwe plaatsvervangend voorzitter benoemd. Mevrouw mr. M.C.D. Boon (huidige plaatsvervangend voorzitter en kantonrechter bij de rechtbank in Assen) is benoemd als nieuwe voorzitter. Mevrouw mr. A.M.A.M. Kager is benoemd als plaatsvervangend voorzitter. Mevrouw Kager is rechter bij de rechtbank in Assen. De provinciale klachtencommissie behandelt in tweede lijn klachten op het terrein van de jeugdzorg.

Eénennegentigduizend euro voor culturele gemeente Borger-Odoorn

Het college van gedeputeerde staten wil 91.000 euro uit het fonds flexibel beleid beschikbaar stellen voor het project culturele gemeente van Drenthe. Provinciale staten hebben ruim twee jaar geleden een motie aangenomen over het instellen van een cultuur-gemeente. De gemeente Borger-Odoorn wilde hiermee graag aan de slag. Het doel van het project is om in de praktijk ervaring op te doen met het fenomeen culturele gemeente van Drenthe en de promotie van culturele activiteiten. De gemeente Borger-Odoorn heeft een projectplan opgesteld. De bijdrage van de provincie bestaat uit 45.500 euro voor het oprichten van een projectbureau en 45.500 euro voor de te starten activiteiten.

Projectorganisatie vraaggerichte scholing

GS willen 140.909 euro beschikbaar stellen voor de projectontwikkeling "vraaggerichte scholing". Het scholen van mensen in Noord-Nederland is van belang omdat het scholingsniveau onder het Nederlands gemiddelde ligt. Onder meer door scholing wordt geprobeerd om langdurig werklozen aan de slag te krijgen. Hiervoor wordt een opdracht gegeven aan het Bureau Ontwikkeling Arbeidsmarktprojecten (BOA) van de provincie Groningen voor de ontwikkeling van zes projecten. Het bureau houdt zich alleen bezig met het ontwikkelen van projecten die niet vanuit het bedrijfsleven worden opgepakt. Vanwege de onbekendheid met de exacte vraag vanuit het bedrijfsleven en met de markt van de projectontwikkeling, hebben de provincies Drenthe en Fryslân het BOA gevraagd haar activiteiten op het gebied van scholing over het hele Noorden uit te breiden voor de duur van twee jaar. Naar verwachting zullen er zo'n 600 mensen uit Drenthe en Fryslân aan deelnemen.

Woonzorgstimulering krijgt impuls van 150.000 euro

Gedeputeerde staten willen 150.000 euro uit het fonds flexibel beleid beschikbaar stellen om de ontwikkeling van woonzorgvoorzieningen te stimuleren. Het uitgangspunt is dat iedereen die zelfstandig in zijn huis wil blijven wonen, daar ook de kans voor moet hebben. Door het combineren van wonen met zorg kunnen meer mensen zelfstandig blijven, ook als zij door een handicap of leeftijd extra zorg nodig hebben. De landelijke Woonzorgstimuleringsregeling (WZSR) is eind vorig jaar uitgebreid, waardoor de ontwikkeling van zelfstandig wonen met zorg op maat sneller kan worden gerealiseerd. De provincie levert hieraan een bijdrage door in aanvulling op de landelijke WZSR voor Drentse aanvragen geld beschikbaar te stellen.

Extra geld voor herontwikkeling woonwijk Angelslo

GS willen 908.000 euro uit het fonds flexibel beleid toewijzen aan de gemeente Emmen voor de uitvoering van het project Emmen Revisited. Deze extra bijdrage is bestemd voor de herontwikkeling van de woonwijk Angelslo. GS stellen als voorwaarde dat bij de uitvoering de kenmerkende stedenbouwkundige structuur van deze naoorlogse wijk met beeldbepalende groene zones niet wordt aangetast. De provincie Drenthe geeft met deze financiële bijdrage concreet invulling aan het Convenant Emmen Revisited, waarin is vastgelegd dat de provincie actief betrokken blijft bij het project en noodzakelijke steun biedt. Daarnaast hebben GS in de provinciale Nota Wonen hoge prioriteit gegeven aan de herstructurering van bestaande woonwijken.

Geld voor parels van het platteland

GS willen het project 'A String of Pearls along the North Sea', dat in 1999-2000 is opgestart, continueren en stellen 73.088 euro beschikbaar voor het project. Een zogenaamde parel is een samenwerkingsverband van kleine, duurzame ondernemingen en/of initiatieven op het platteland met als doel nieuwe inkomsten en werkgelegenheid te vinden met behoud, benutting en versterking van de kwaliteit van het platteland. In het concept-projectvoorstel dat aan alle partners in Noorwegen, Zweden en Duitsland is toegezonden staan nieuwe doelstellingen voor de komende periode geformuleerd. Zo wil de organisatie het project uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en België. Verder wil de organisatie verdere professionalisering op het gebied van ondernemerschap, marketing en ICT-gebruik stimuleren en het ondernemerschap in landelijk gebied bevorderen. Het project is voorbereid door het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme. De provincie dient het project in voor het Europese programma Interreg IIIb. De provinciale bijdrage moet uit het fonds flexibel beleid komen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie