Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amersfoort stelt prioriteiten in lokaal zorgbeleid

Datum nieuwsfeit: 29-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gemeente Amersfoort
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amersfoort

Amersfoort stelt prioriteiten in lokaal zorgbeleid

datum: 29 januari 2002

Weten waar de pijn zit

'Weten waar de pijn zit' is de titel van de nota lokaal zorgbeleid 2002-2006. Deze nota is tot stand gekomen in nauw overleg met het zorgveld en patiŽnten/consumenten-organisaties. In het zorgbeleid zal de aankomende vier jaar het accent worden gelegd op de volgende vier thema's:
Verbetering van de uitvoering van de gemeentelijke zorgtaken, Wijkgerichte zorg, Wonen en Zorg op maat en Jongeren en Preventie. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om deze nota vast te stellen. Voor de jaren 2002-2004 is jaarlijks § 100.000 beschikbaar voor nieuwe activiteiten of verbetering van bestaande activiteiten.

De overheid heeft vooral een grote verantwoordelijkheid in de zogenaamde openbare gezondheidszorg. Deze zorg beslaat het terrein van preventie en het stimuleren van gelijke kansen op (geestelijke) gezondheid in relatie tot openbare orde en veiligheid. Vanuit dit uitgangspunt kiest de gemeente Amersfoort voor een regisserende, stimulerende rol in het afstemmen van wonen, welzijn, onderwijs, arbeid en inkomen en zorg. De gemeente kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn in het vinden van geschikte locaties, het begeleiden van projectontwikkeling, afstemming van ruimtelijke ordening.

De hoofddoelstellingen van het lokaal zorgbeleid van de gemeente Amersfoort zijn gezond gedrag stimuleren en gezondheidsverschillen verkleinen. Deze doelstellingen zijn vertaald in vier programma's

Verbetering van de uitvoering van de gemeentelijk zorgtaken Dit programma behandelt het Zorgloket, de GGD, het maatschappelijk werk en de maatschappelijke opvang (zorg voor dak- en thuislozen) . Terugkerende thema's in dit programma zijn het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg, het bijdragen aan een klantgerichte en efficiŽnte bedrijfsvoering en meer zich op de ontwikkeling in de zorgvraag.
Over het Zorgloket stelt de nota bijvoorbeeld dat het een loket moet worden voor klantgerichte informatie over zorgvoorzieningen en voor snelle toeleiding naar de juiste uitvoeringsorganisatie. Gestreefd wordt naar een jaarlijkse groei aan klanten met 20 % en een ruim voldoende als eindcijfer in een klanttevredeneheidszonderzoek.

Wijkgerichte zorg
Op wijkniveau is in kaart gebracht hoe de bevolkingssamenstelling is en welke zorg en dienstverlening er momenteel aanwezig is. Amersfoort wil een goed bereikbare eerstelijns gezondheidszorg in de wijk stimuleren. Dat vraagt een goede samenwerking op wijkniveau tussen de reguliere gezondheidszorg zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen, en andere dienstverleners zoals bijvoorbeeld de wijkagent en wijkwerkers verslavingszorg. Een belangrijke verbindende rol is hier weggelegd voor de medewerkers GVO (Gezondheidsvoorlichting en Opvoedingsondersteuning) van de GGD.
Voor de nieuwe wijk Vathorst draagt de gemeente bij aan de zorgvernieuwing in de ze wijk door bestuurlijk deelname aan het Regie Orgaan Vathorst voor de zorg.

Wonen en zorg op maat
Doel van het derde zorgprogramma is het ontwikkelen van samenhangend beleid met betrekking tot wonen, woonomgeving, zorgaanbod en aanvullende dienstverlening. Het stimuleren van meer woonzorgcomplexen in verschillende wijken en het onderzoeken van de mogelijkheden voor woon-service gebieden, behoren tot de activiteiten in dit programma.

Jongeren en preventie
In het programma Jongeren en preventie zal veel aandacht worden besteed aan intensieve voorlichting aan jongeren over de risico's van overmatig alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, onveilig vrijen en zinloos geweld. Tevens krijgt de vroegsignalering van 0- 4 jarigen via dit programma extra aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie