Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe definitie terrorisme

Datum nieuwsfeit: 29-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Verbond van verzekeraars

Nieuwe definitie terrorisme

Het Verbond heeft als gevolg van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten de sinds 1981 gebruikte definitie voor terrorisme geherformuleerd. Volgens het Verbond miste de definitie uit 1981, gemeten naar hedendaagse inzichten, voldoende scherpte om duidelijk te maken welke daden als terrorisme moeten worden beschouwd.

Omdat terrorisme zich op verschillende manieren kan manifesteren (en een daarop toegespitste verzekeringstechnische behandeling nodig kan zijn), is bij de herformulering van de definitie onderscheid gemaakt tussen conventioneel terrorisme en terrorisme in de vorm van kwaadwillige besmetting. Conventioneel terrorisme heeft betrekking op terrorisme in algemene zin. Deze definitie moet worden opgevat als een basistekst die de verzekeraar zelf kan aanpassen als hij niet iedere vorm van terrorisme dezelfde behandeling wil geven. Het begrip conventioneel terrorisme sluit zoveel mogelijk aan bij (internationaal) gangbare definities van terrorisme. Bij het opstellen van de definitie is met name gekeken naar de definitie die in gebruik is bij Lloyds.
De definitie van kwaadwillige besmetting heeft betrekking op nieuwe vormen van terrorisme, met name terrorisme door middel van biologische en/of chemische middelen.
Naast het onderscheid tussen deze twee vormen van terrorisme, heeft het Verbond een aparte omschrijving gegeven van preventieve maatregelen in verband met terrorisme. Het Verbond benadrukt dat de drie onderstaande beschrijvingen definities zijn van het fenomeen terrorisme en dat het dus niet gaat om een formulering van de dekking. Leden van het Verbond zijn vanzelfsprekend geheel vrij om van deze definities af te wijken.

Definitie terrorisme
Onder terrorisme wordt verstaan:
gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of materiële schade ontstaat (dan wel anderszins economische belangen worden aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

Definitie kwaadwillige besmetting (in relatie tot terrorisme) Onder kwaadwillige besmetting wordt verstaan:
het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, kunnen veroorzaken, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is geschied met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

Definitie preventieve maatregelen (in relatie tot terrorisme) Onder preventieve maatregelen wordt verstaan:
van overheidswege getroffen preventiemaatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

Bondig, januari 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie