Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Forse reductie mogelijk van lasten in de zorg

Datum nieuwsfeit: 29-01-2002
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

COMMISSIE: FORSE REDUCTIE MOGELIJK VAN ADMINISTRATIEVE LASTEN IN DE ZORG

Vandaag heeft de Commissie terugdringing administratieve lasten zorgsector (Commissie De Beer) haar eindrapport 'Minder regels, meer zorg' aangeboden aan minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rapport doet verslag van de bevindingen van de commissie die door de minister van VWS is ingesteld met als opdracht concrete voorstellen te ontwikkelen tot terugdringing van de administratieve lasten in de zorgsector.

Uitgaande van de belangrijkste oorzaken van de administratieve lasten draagt de commissie vier algemene oplossingen aan. Ten eerste preventie: zorg er voor dat er geen onnodige lasten bijkomen. Ten tweede onderhoud: blijf kritisch kijken naar de lasten van bestaande regels. Ten derde minder plichten: schrap onnodige verplichte handelingen. Tenslotte een betere uitvoering: voorkom doublures in verplichtingen en stroomlijn die verplichtingen die erg op elkaar lijken, maar toch net even anders zijn.

Daarnaast bevat het rapport tal van specifieke aanbevelingen die kunnen leiden tot een flinke vermindering van de administratieve belasting van de zorgsector. Sommige suggesties kunnen relatief snel worden ingevoerd. Zo kunnen van de 30 enquêtes waarmee de zorgsector door of namens de overheid wordt geconfronteerd, er 11 worden geschrapt zonder dat informatieverlies optreedt omdat deze gegevens uit andere enquêtes kunnen worden afgetapt. Het verplicht nasturen van al eerder elektronisch gegeven recepten van arts naar apotheker is overbodig en kan volgens de commissie worden afgeschaft.

Voor andere voorstellen is meer tijd nodig. Voorbeelden zijn de inhaalslag op automatiseringsgebied die de zorg volgens de commissie moet maken en de ontwikkeling van de verplichte jaarverslaglegging tot een centraal informatie- en verantwoordingsdocument. De commissie wijst er ook op dat de zorgsector zichzelf nogal wat lasten oplegt, bijvoorbeeld via enquêtes van brancheorganisaties.

De Commissie heeft becijferd dat de totale administratieve lasten van regelgeving die speciaal van toepassing is op de zorg 1 miljard euro bedragen. Het besparingspotentieel van de voorstellen van de Commissie De Beer is berekend op 300 miljoen euro. Daarnaast leiden lagere administratieve lasten tot een vermindering van irritatie, plezieriger werk en een betere bedrijfsvoering. ICT is een kernvoorwaarde om de voorstellen van de Commissie te realiseren en hiervoor zijn grote investeringen vereist. Volgens de Commissie kunnen de opbrengsten van een succesvolle terugdringing van administratieve lasten ondermeer worden aangewend om deze investeringen mee te financieren.

Dit persbericht gaat uit onder verantwoordelijkheid van de Commissie terugdringing administratieve lasten zorgsector.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie