Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie commissie De Beer

Datum nieuwsfeit: 29-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Arcares
Zoek soortgelijke berichten

Arcares


Reactie commissie De Beer

Het vandaag gepubliceerde rapport van de commissie-De Beer over de administratieve lasten in de gezondheidszorg geeft aan dat er, door de inzet van ICT, 300 miljoen bespaard kan worden. Arcares, branchevereniging verpleging en verzorging, is tevreden over de aangetoonde bureaucratie, waar veel van haar leden in de praktijk mee te kampen hebben. Echter, een keuze voor verantwoording op basis van de geleverde prestaties in plaats van de huidige gedetailleerde regelgeving leidt volgens Arcares tot nog hogere besparingen en daarbij meer vrijheid voor de zorginstellingen. ICT is daarbij vooral een onmisbaar hulpmiddel. De investeringen die daarvoor nodig zijn kunnen niet zonder meer uit de besparingen op de lastendruk betaald worden.

Om in de komende jaren vraagsturing in de zorg gestalte te geven is het noodzakelijk dat de aanbieders zich als maatschappelijk ondernemers gedragen. Maatschappelijk ondernemen betekent wel dat de instellingen de beleidsvrijheid moeten hebben om zich volledig op de wensen van cliënten te kunnen richten. Gedetailleerde regelgeving en verantwoording bemoeilijken dit proces. Om die reden wordt het hoog tijd dat de regelgeving en verantwoording veel meer wordt toegesneden op de nieuwe situatie. Dit betekent dat maatschappelijk ondernemers vooral afgerekend worden op de door hen geleverde prestaties.

Arcares is blij dat de commissie-De Beer heeft aangetoond dat de administratieve lastendruk in de gezondheidszorg hoog is. Jammer is dat lang niet alle regelgeving is meegenomen. Zo is de arbowetgeving en de kwaliteitswet buiten dit onderzoek gebleven, terwijl deze regelgeving wel de administratieve lastendruk verhoogt. Arcares probeert waar mogelijk de lastendruk terug te dringen. Zo zijn de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) en Arcares reeds gestart met de in het rapport geformuleerde aanbeveling over de jaarverslaglegging. Daarbij is de inzet om te komen tot één jaardocument, waarin alle noodzakelijke maatschappelijke verantwoording opgenomen wordt. Nu is het nog zo dat de instellingen verschillende documenten moeten opstellen, die wel op elkaar lijken, maar steeds weer gericht zijn op een andere ontvangende instantie.

De inzet van informatietechnologie kan zeker bijdragen tot de beperking van de lastendruk. Daarvoor zijn echter flinke investeringen nodig. Het terugverdienen van deze investeringen zal gedeeltelijk door de verminderde lastendruk kunnen plaatsvinden, maar in welke mate dit mogelijk is, wordt pas naar verloop van tijd duidelijk. Bovendien geldt specifiek voor de sector verpleging en verzorging dat er sprake is van een achterstand bij de invoering van ICT. Om die in te lopen is alleen al in de komende regeerperiode een bedrag van een ongeveer 250 miljoen per jaar(inclusief personeel en opleidingen) nodig.

Terecht constateert de commissie-De Beer dat voor de AWBZ-instellingen er bespaard kan worden op de eigenbijdragenregeling en de indicatiestelling.

Datum: 29/01/2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie