Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten gesprek arbeidsverhoudingen gemeente Leiden

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Leiden

Resultaten Ronde tafel-gesprek arbeidsverhoudingen gemeente Leiden

BASIS VOOR NIEUWE AFSPRAKEN TUSSEN BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP; WANTROUWEN IS WEG !

Op 30 januari is een Ronde Tafel-gesprek gehouden waaraan de Ondernemingsraad, het Georganiseerd Overleg, de wethouder met de portefeuille Personeel en Organisatie, de gemeentesecretaris en het hoofd Personeel en Organisatie deelnamen.
Aanleiding vormde het geschil dat in de zomer 2001 was ontstaan over de adviesrol van de OR in het kader van de perspectiefnota en de begroting en meer in het algemeen over de inhoud van het te voeren personeelsbeleid. De Ondernemingsraad had vanwege dat geschil een bezwaarschrift ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De behandeling daarvan was opgeschort in afwachting van het genoemde Ronde Tafel-gesprek.
In dit gesprek, dat in een constructieve sfeer plaatsvond, zijn visies en standpunten van de verschillende partijen op tafel gekomen en verduidelijkt. Daarbij hebben partijen geconstateerd dat er overeenstemming bestaat over het adviesrecht van de OR in het kader van de perspectiefnota en begroting. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over onderwerpen in het personeelsbeleid die op korte termijn verder zullen worden aangepakt. Het gaat daarbij om mobiliteitsbeleid, gemeentebrede (her)invoering van de 36-urige werkweek, het bevorderen van de toepassing van de al bestaande personele instrumenten door het management en het versterken van de P&O-organisatie. Partijen beschouwen het gevoerde gesprek als een eerste stap in de verbetering van het overleg. Daarbij vertrouwen ze erop dat op korte termijn, in ieder geval voor 1 maart 2002, concrete afspraken gemaakt kunnen worden op genoemde terreinen, zodat de consequenties ervan kunnen worden meegenomen in de kaderbrief en de perspectiefnota. Om het ontstane vertrouwen in het overleg verder te bevorderen heeft de OR besloten de zaak bij de Ondernemingskamer in te trekken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie