Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemmingsplan Kolkweg-Zuid gemeente Oostzaan

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oostzaan
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Oostzaan

Bestemmingsplan Kolkweg-Zuid
Tijdens en na de informatieavond over het nieuwe bestemmingsplan Kolkweg-Zuid werd de indruk gewekt dat de gemeente Oostzaan volledig eigenstandig zou kunnen besluiten over woningbouw en bedrijventerreinen binnen haar gemeentegrenzen. Dit is niet juist. Misschien ten overvloede de volgorde in de wet ruimtelijke ordening. De provincie stelt streekplannen op, waarin zij - vaak tot in detail - voorschrijft waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd mag worden. De provincie heeft hierbij ook rekening te houden met het rijksbeleid, waarin op zeer grofmazig niveau richtlijnen worden opgesteld. De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor het opstellen van een bestemmingsplan, waarin de ruimtelijke ordening van de gemeente wordt aangegeven en een juridisch kader wordt gegeven. Het bestemmingsplan moet voldoen aan wat het streekplan voorschrijft. De gemeente is hierbij dus ondergeschikt aan de provincie. De provincie verbiedt woningbouw in het gebied rond de Kolksloot en vindt dat woningzoekenden moeten uitwijken naar de zogenaamde VINEX-lokaties in Weidevenne (Purmerend) en Saendelft (Zaanstad). Protesten van de unanieme Oostzaanse gemeenteraad hebben niet geleid tot een ander standpunt. Wel heeft de provincie aangegeven kleinschalige woningbouw toe te staan op zogenaamde inbreilocaties. Dit zijn locaties die vrijkomen door het verplaatsen van milieubelastende of verkeersaantrekkende bedrijven uit het centrum. Om dit mogelijk te maken mag Oostzaan een bedrijventerrein ontwikkelen langs de Kolkweg om zo de bedrijven een alternatief te kunnen bieden. Met het verbod van de provincie rest de Oostzaanse gemeenteraad niets anders dan de inbreilocaties in te vullen met woningbouw om op deze wijze de Oostzaanse woningzoekenden nog woonruimte te kunnen aanbieden. Naar verwachting kunnen op deze wijze circa 250 woningen worden gerealiseerd voor Oostzaanse woningzoekenden. Om dit mogelijk te maken is wel een alternatief noodzakelijk om de bedrijven te kunnen verplaatsen. Op dit moment is de gemeente nog gerechtigd om maximaal 50 woningen per jaar alleen aan Oostzaanse woningzoekenden toe te wijzen. Dit is een regionale afspraak. Het kabinet is voornemens om de huisvestingswet verder te liberaliseren. De consequentie is dat het zal worden verboden om "eigen" woningzoekenden een voorkeursbehandeling te geven. Iedereen in Nederland moet kunnen inschrijven in Oostzaan en evenveel kans maken. Als deze wet er door komt, naar verwachting rond de zomer, is de woningmarkt volledig open en is het niet meer mogelijk om te bouwen voor de eigen markt.

Sommige kosten kunnen hoog oplopen Evenals in 2001 kunt u zich ook dit jaar weer laten bijverzekeren door PWZ Achmea. De Aanvullende Zorgpolis Purmerend biedt een uitgebreid pakket aan voorzieningen tegen een zeer aantrekkelijke prijs van slechts 10,90 per persoon per maand (prijsniveau 2002). De premie die u betaalt, is lager dan de gebruikelijke aanvullende verzekering. Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw inkomen niet meer bedragen dan 115% van het minimumloon. U kunt dit aantonen aan de hand van 3 loonstroken. De gemeente houdt jaarlijks toezicht op de hoogte van het inkomen. Uw inkomen is hooguit: Echtpaar 1.059,06 per maand Alleenstaande ouder 953,16 per maand Alleenstaande 741,35 per maand Over de inhoud van het pakket kunt u zich wenden tot PWZ Achmea in Purmerend (0299 - 419 941). Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie