Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Amsterdam pakt overmatig alcoholgebruik aan

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amsterdam


Overmatig alcoholgebruik aangepakt

Het college van B&W heeft ingestemd met voorstellen om het overmatig alcoholgebruik in Amsterdam terug te dringen. De voorstellen hebben betrekking op voorlichting, preventie, registratie, onderzoek, handhaving en regelgeving. De maatregelen zijn een reactie op de PvdA-nota Alcohol in Amsterdam die begin vorig jaar aan de gemeenteraad is aangeboden. In deze nota is gevraagd om alcoholmatiging als een belangrijk gemeentelijk beleidsuitgangspunt te beschouwen. Daarbij werd het college verzocht om met voorstellen te komen voor een alcoholmatigingsbeleid.

Uit onderzoek van de GG&GD in 2001 komt naar voren dat 15% veel tot zeer veel drinkt. Met zeer veel wordt bedoeld: minstens vijf dagen per week meer dan zes glazen alcohol per dag. Mannen zijn in deze groep oververtegenwoordigd: 23% tegen 6% van de vrouwen. En op de drie Amsterdammers van 16 jaar en ouder drinkt geen alcohol. Ruim de helft drinkt licht tot matig.

De maatschappelijke kosten van overmatig alcoholgebruik worden voor Amsterdam geschat op 15 miljoen op jaarbasis. Daarbij zijn aan overmatig alcoholgebruik gezondheidsrisico's en maatschappelijke gevolgen verbonden, zoals huiselijk geweld, burenruzie, uitgaansgeweld, overlast, ziekteverzuim, hart- en vaatziekten en verkeersongelukken. Voorbeelden van de voorstellen van het college zijn onder andere:

* Het opstarten van een maatschappelijk debat en een campagne in Amsterdam waarin wordt uitgelegd waarom alcoholmatiging noodzakelijk is en hoe alle betrokken partijen kunnen bijdragen aan het terugdringen van overmatig alcoholgebruik.
* Op de gemeentelijke website komt een speciale pagina over het alcoholbeleid waar organisaties, bedrijven en instellingen informatie kunnen krijgen over de wet- en regelgeving.
* Het project 'De Gezonde School En Genotmiddelen' uit te breiden van 56 naar 75 scholen in het voortgezet onderwijs. De effectiviteit van dit programma is wetenschappelijk aangetoond.
* Het opstellen van een plan van aanpak om alle barvrijwilligers van studentenverenigingen en club- en buurthuizen uit te nodigen voor een cursus, zodat zij voldoen aan de nieuwe eisen die verbonden zijn aan de drank- en horecavergunning.

* Overleg met de horeca en andere partijen om te komen tot een omvattend plan met een gebiedsgerichte benadering om het overmatig alcoholgebruik terug te dringen.

* Onderzoek naar de wenselijkheid van een tijdelijk verbod van verkoop van alcoholhoudende drank door winkels tijdens evenementen.

* Overleg met de politie over een flexibele inzet van het Korps Landelijke Politie Dienst om beter te kunnen inspelen op overlast door overmatig alcoholgebruik op pleziervaartuigen in de grachten.

Vooruitlopend op nadere uitwerking van de voorstellen en definitieve offertes is in de begroting van 2002 een bedrag van 100.000 gereserveerd voor onderzoek en preventie voor het alcoholmatigingsbeleid.

Behandeling in de Raadscommissie Zorg is op 12 februari en in de Raadscommissie Algemene Zaken op 14 februari.

Herbert Raat


gemeente Amsterdam - 30-01-2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie