Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Weerselo

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften: Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het veranderen van zusterhuis in kantoorpand aan de Wilhelminastraat 10 in Denekamp (282/2001). Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Denekamp Centrum", in verband met gebruik als kantoor. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 11, lid C, onder 1 van het bestemmingsplan. Dit verzoek om vrijstelling ligt met ingang van 1 februari 2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

Aanvraag vergunning op grond van art. 11 Monumentenwet 1988 Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag monumentenvergunning ex. Art. 11 Monumentenwet 1988 met betrekking tot het rijksmonument ingediend voor het plaatsen van een plantenkas aan de Jonkershoesweg 10 in Breklenkamp.
Dit verzoek ligt met ingang van 1 februari 2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen.


* Hoge Weer 3 in Weerselo: bouw woning met garage-berging;
* Veldweg 12 in Denekamp: uitbreiden van een woonhuis;
* Terrein Spittendijk 59 + 61 in Denekamp: bouwen van een woning;
* Campstede 33 in Ootmarsum: vergroten van een woning en
* Bisschopstraat 45 in Weerselo: verbouw woning.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunning en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor c.q. positief te reageren op de volgende bouwplannen:

* Brandlichterweg 21a in Denekamp: verbouwen van een woning (15-3-2002);

* De Kievit 16 in Denekamp: uitbreiden van een woning (15-3-2002);
* Wilhelminastraat 15 in Denekamp: plaatsen van een kap op bestaande bebouwing (15-3-2002);

* Dokter Hondelinkstraat 37 in Denekamp: bouwen van een serre (15-3-2002);

* De Havik 71 in Denekamp: bouwen van een hobbyschuur (15-3-2002);
* Damweg 15 in Tilligte: vergroten van een berging alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 3 WRO (15-3-2002);

* Dusinksweg 7 in Agelo: bouwen van een tweede bedrijfswoning alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 3, lid C, onder 1, sub C (15-3-2002);
* Mertenshof 21 in Weerselo: uitbreiden woning (05.03.2002);
* Drosteweg 15 in Saasveld: bouw woning met garage (05.03.2002);
* B. Vinckenstraat 50 in Ootmarsum: bouwen van een woonhuis met kantoorruimte alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 3 en 8 lid 1 (8-3-2002);
* Fonteinstraat 2 in Ootmarsum: plaatsen van een tuinhuisje (8-3-2002);

* 't Hoge 19 in Ootmarsum: plaatsen van een blokhut (8-3-2002) en
* terrein Oldenzaalsestraat 40 in Denekamp: bouwen van winkels (15.03.2002).

Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen tegen deze besluiten bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie