Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 92/02 Hoenderberglaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.01.2002
99/02 Offenbachlaan 7, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.01.2002
111/02 Aalsterweg 256, verbouwen pui en erker 21.01.2002 128/02 Ella Fitzgeraldlaan 94, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.01.2002

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 90/02 Lisven 28, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.01.2002
89/02 18-Septemberplein, tijdelijk plaatsen van winkelunits voor maximaal 2 jaar 16.01.2002
87/02 Tivolilaan 17, uitbreiden van een woning 16.01.2002 1156/01 Planetenlaan 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.01.2002
1320/01 Moggendries 2, uitbreiden van een woning 16.01.2002 1759/01 Markt 19, wijzigen van een winkelpui 17.01.2002 93/02 Kortonjolaan 26, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.01.2002
94/02 Roerstraat 14 en16, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.01.2002
1716/00 Camphuysenstraat, bouwen van een beschermde woonvorm 18.01.2002
1672/01 Zeelsterstraat 189, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.01.2002
95/02 Zeelsterstraat 187, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.01.2002
1153/01 Julianastraat 13, uitbreiden van een woning 18.01.2002 1845/01 Dordognelaan 26, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 18.01.2002
98/02 Generaal Pattonlaan 106, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 18.01.2002
100/02 Hageheldlaan 74, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.01.2002
105/02 Sprookjesbosch 42, uitbreiden van een woning 18.01.2002 104/02 Haringvliet 19, plaatsen van 2 dakkapellen in het zijgeveldakvlak 18.01.2002
103/02 Haringvliet 15, plaatsen van 2 dakkapellen in het zijgeveldakvlak 18.01.2002
102/02 Huizingalaan 26, verbouwen van een garage tot kantoor 18.01.2002
1561/01 Dukaatstraat 5, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 17.01.2002
97/02 Rechtestraat 9, vervangen van een lichtreclame-installatie 18.01.2002
106/02 Hemelrijken 103 t/m 111 en Nieuwe Fellenoord, bouwen van appartementen en winkelruimte 18.01.2002
1475/01 Jongkindstraat 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.01.2002
110/02 Roostenlaan 27, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.01.2002
112/02 Muzenlaan 58, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 21.01.2002
114/02 Kardinaal Van Enckevoirtstraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.01.2002
117/02 Sint Hubertusstraat 68, uitbreiden van een garage 21.01.2002 109/02 Stratumseind 28-30, plaatsen van een lichtreclame 21.01.2002 108/02 Stratumseind 44, plaatsen van een lichtreclame 21.01.2002 1849/01 Keizersgracht 18, verbouwen van een winkelpand in Mexicaans restaurant 22.01.2002
1744/01 Kruisstraat 182, plaatsen van 2 reclame-uitingen en neoncontourlijner 22.01.2002
1755/01 Zeelsterstraat 100a, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.01.2002
1647/01 Verbernestraat 29, uitbreiden van een zolder door middel van het bouwen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 22.01.2002
116/02 Elzentlaan 27, tijdelijk plaatsen van bedrijfshuisvesting in verband met groot onderhoud voor maximaal 4 maanden 21.01.2002 107/02 Polluxstraat 114-116, bouwen van een fietsenstalling 21.01.2002
129/02 Zandzwaluw 39, uitbreiden van een garage tot garage/berging 22.01.2002
127/02 Shakespearelaan 36, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 22.01.2002
126/02 Poemastraat 51, uitbreiden van een woning 22.01.2002 120/02 Agaat 8, uitbreiden van een woning 22.01.2002 119/02 Orpheuslaan 41, uitbreiden van een woning 21.01.2002 123/02 Opera 58, uitbreiden van een woning 22.01.2002 121/02 Ds. Theodor Fliednerstraat 5, bouwen van een tijdelijke verbindingsgang voor maximaal 1 jaar 22.01.2002 1732/01 Nuenenseweg 5, verbouwen woonunits broeders ten behoeve van huisvesting verstandelijk gehandicapten 22.01.2002 137/02 Mathys de Layenslaan 45, verbouwen van een woning 23.01.2002
Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL02/0007 Tramstraat 21-21a, slopen van 2 woningen 16.01.2002 SL02/0010 Leenderweg 90, gedeeltelijk slopen van winkel/kantoor met bovenwoning en garages met name de achteraanbouw met garages en de kap van de bovenwoning 18.01.2002
SL02/0009 Ds. Theodor Fliednerstraat 5, slopen van bouwdeel W en Z (woningen/verpleegsterflat) 18.01.2002

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 31 januari 2002 tot en met 13 februari 2002 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een overkapping ten behoeve van opslagruimte verhuisbedrijf, Flight Forum Eindhoven, cluster nummer 21 (1431/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 6, lid 6.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
* wijzigen gebruik woning, Jericholaan 31 (1389/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 14, lid 14.3, sub d van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.

* tijdelijk plaatsen van een geldautomaatkiosk, 18-Septemberplein 17 (1743/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
Van 31 januari 2002 tot en met 27 februari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het:
* plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak, Jacob Oppenheimstraat 44 (1595/01);

* uitbreiden van een garage, Fransebaan 570a (1598/01);
* uitbreiden van een woning, Zeelsterstraat 244 (211/01);
* uitbreiden van een woning, Gestelsestraat 134 (1078/01);
* uitbreiden van een woning, Gelaarsde Kat 115 (626/01);
* bouwen van een trafostation, Bosboomstraat (1897/01);
* bouwen van een trafostation, Wouwermanstraat (1895/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.

Van 31 januari 2002 tot en met 27 februari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfspand, Heezerweg 75a (917/99);

* bouwen 68 woningen met 3 werkruimtes, Egelstraat (223/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1914/01 Wickenburg 44, bouwen van een berging 18.01.2002 92/02 Hoenderberglaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.01.2002
1633/01 Maan Wijzenbeeklaan 1, bouwen van een garage 22.01.2002
Geen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
60/02 Gildelaan 41a, bouwen van een luifelrand tegen voorgevel winkel 22.01.2002

Van rechtswege verleende toestemming
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1783/01 Zandhoen 22, plaatsen van een tuinhuisje 22.01.2002
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1064/01 Hagenkampweg Zuid 190, verbouwen van een woning 17.01.2002 1844/01 Leistraat 7, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.01.2002
1094/01 Leostraat 112, uitbreiden van een woning 17.01.2002 1843/00 Engelsbergenstraat 73, verbouwen van een woning 17.01.2002 1467/01 Thomas à Kempislaan 41, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 18.01.2002
1070/01 Mispelhoefstraat, bouwen van een kantoor met bedrijfsruimte 18.01.2002
875/01 Pisanostraat, bouwen van een kantoor en magazijn 18.01.2002 1016/01 Geraniumstraat 5, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een buitenberging 21.01.2002
1674/01 Nijenrode 147, uitbreiden van een garage-berging 21.01.2002 1318/01 Roussillonhof 15, uitbreiden van een berging 21.01.2002 171/01 Karel v/d Woestijnelaan 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.01.2002
258/99 Olympialaan 116, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van een woning 21.01.2002 414/01 Stratumsedijk 21b t/m 23f, uitbreiden van hotel Royal 22.01.2002
1574/01 Heggeranklaan 1, veranderen van een omroepmast in mobiele antennemast 22.01.2002
1689/01 Orchideeënstraat 54, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.01.2002
743/01 Stapelen 14, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 23.01.2002
1403/01 Ekkerstraat 37, uitbreiden van een woning 23.01.2002 1736/01 Sint Gertrudislaan 28, uitbreiden van een woning en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.01.2002 1645/01 Assepoester 33, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.01.2002
1661/01 Heistraat 48, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 23.01.2002
71/01 Dr. Joop den Uylstraat 12, uitbreiden van een studentenwooncomplex 23.01.2002

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1767/01 Kronehoefstraat 87, plaatsen van een lichtreclame 10.01.2002 1788/01 Frederik Hendrikplein 35, aanbrengen van een extra nooduitgang ten behoeve van kerk met nevenruimten 10.01.2002 639/00 Floralaan West 149, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning 10.01.2002
1845/01 Dordognelaan 26, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 14.01.2002
1796/01 Kreugelstraat 52d, plaatsen van een lichtreclame 22.01.2002 1797/01 Beukenlaan 77, plaatsen van een lichtreclame 22.01.2002
Intrekken aanvraag bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1192/01 Tongelresestraat 427, herbouwen van een winkelruimte tot een kapsalon en 2 appartementen 04.01.2002

Geweigerde bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1592/01 Rivierstraat 24, verhogen schansmuur 21.01.2002
Vergunningsvrij
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1856/01 Schumannstraat 57, plaatsen van een terrasoverkapping 17.01.2002
1925/01 Sint Theresiaplein 9, verbouwen van een huisartsenpraktijk 18.01.2002

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL01/0128 Den Dolech 2-De Wielen, gedeeltelijk slopen van gebouw T-laag van as 1 t/m as 16 14.01.2002
SL01/0129 Den Dolech 2-Het Veken, slopen van een faciliteitengebouw 14.01.2002
SL02/0005 Schweitzerlaan 29, gedeeltelijk slopen van plafondplaten berging en garage 22.01.2002
SL01/0131 Doolstraat 4, slopen van een schuur 22.01.2002 SL01/0137 Stratumsedijk 28a, vervangen van stalen kozijnen van het Diagnostisch Centrum Eindhoven 23.01.2002

Verleende splitsingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
HV01.046 Zwembadweg 4 15.01.2002

Verleende kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
KV01.019 Van Brakenstraat 1 15.01.2002

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Beslissing op bezwaar
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
857/99 Wijenburg 31, vergunning alsnog van rechtswege verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning 21.01.2002

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Tevens kan, in geval van spoedeisend belang, schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u 225, (e 102,) griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens 225, (e 102,) griffierecht te betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient 450, (e 204,) griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens 450, (e 204,) griffierecht te worden betaald.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...