Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 92/02 Hoenderberglaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.01.2002
99/02 Offenbachlaan 7, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.01.2002
111/02 Aalsterweg 256, verbouwen pui en erker 21.01.2002 128/02 Ella Fitzgeraldlaan 94, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.01.2002

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 90/02 Lisven 28, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.01.2002
89/02 18-Septemberplein, tijdelijk plaatsen van winkelunits voor maximaal 2 jaar 16.01.2002
87/02 Tivolilaan 17, uitbreiden van een woning 16.01.2002 1156/01 Planetenlaan 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.01.2002
1320/01 Moggendries 2, uitbreiden van een woning 16.01.2002 1759/01 Markt 19, wijzigen van een winkelpui 17.01.2002 93/02 Kortonjolaan 26, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.01.2002
94/02 Roerstraat 14 en16, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.01.2002
1716/00 Camphuysenstraat, bouwen van een beschermde woonvorm 18.01.2002
1672/01 Zeelsterstraat 189, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.01.2002
95/02 Zeelsterstraat 187, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.01.2002
1153/01 Julianastraat 13, uitbreiden van een woning 18.01.2002 1845/01 Dordognelaan 26, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 18.01.2002
98/02 Generaal Pattonlaan 106, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 18.01.2002
100/02 Hageheldlaan 74, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.01.2002
105/02 Sprookjesbosch 42, uitbreiden van een woning 18.01.2002 104/02 Haringvliet 19, plaatsen van 2 dakkapellen in het zijgeveldakvlak 18.01.2002
103/02 Haringvliet 15, plaatsen van 2 dakkapellen in het zijgeveldakvlak 18.01.2002
102/02 Huizingalaan 26, verbouwen van een garage tot kantoor 18.01.2002
1561/01 Dukaatstraat 5, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 17.01.2002
97/02 Rechtestraat 9, vervangen van een lichtreclame-installatie 18.01.2002
106/02 Hemelrijken 103 t/m 111 en Nieuwe Fellenoord, bouwen van appartementen en winkelruimte 18.01.2002
1475/01 Jongkindstraat 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.01.2002
110/02 Roostenlaan 27, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.01.2002
112/02 Muzenlaan 58, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 21.01.2002
114/02 Kardinaal Van Enckevoirtstraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.01.2002
117/02 Sint Hubertusstraat 68, uitbreiden van een garage 21.01.2002 109/02 Stratumseind 28-30, plaatsen van een lichtreclame 21.01.2002 108/02 Stratumseind 44, plaatsen van een lichtreclame 21.01.2002 1849/01 Keizersgracht 18, verbouwen van een winkelpand in Mexicaans restaurant 22.01.2002
1744/01 Kruisstraat 182, plaatsen van 2 reclame-uitingen en neoncontourlijner 22.01.2002
1755/01 Zeelsterstraat 100a, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.01.2002
1647/01 Verbernestraat 29, uitbreiden van een zolder door middel van het bouwen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 22.01.2002
116/02 Elzentlaan 27, tijdelijk plaatsen van bedrijfshuisvesting in verband met groot onderhoud voor maximaal 4 maanden 21.01.2002 107/02 Polluxstraat 114-116, bouwen van een fietsenstalling 21.01.2002
129/02 Zandzwaluw 39, uitbreiden van een garage tot garage/berging 22.01.2002
127/02 Shakespearelaan 36, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 22.01.2002
126/02 Poemastraat 51, uitbreiden van een woning 22.01.2002 120/02 Agaat 8, uitbreiden van een woning 22.01.2002 119/02 Orpheuslaan 41, uitbreiden van een woning 21.01.2002 123/02 Opera 58, uitbreiden van een woning 22.01.2002 121/02 Ds. Theodor Fliednerstraat 5, bouwen van een tijdelijke verbindingsgang voor maximaal 1 jaar 22.01.2002 1732/01 Nuenenseweg 5, verbouwen woonunits broeders ten behoeve van huisvesting verstandelijk gehandicapten 22.01.2002 137/02 Mathys de Layenslaan 45, verbouwen van een woning 23.01.2002
Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL02/0007 Tramstraat 21-21a, slopen van 2 woningen 16.01.2002 SL02/0010 Leenderweg 90, gedeeltelijk slopen van winkel/kantoor met bovenwoning en garages met name de achteraanbouw met garages en de kap van de bovenwoning 18.01.2002
SL02/0009 Ds. Theodor Fliednerstraat 5, slopen van bouwdeel W en Z (woningen/verpleegsterflat) 18.01.2002

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 31 januari 2002 tot en met 13 februari 2002 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een overkapping ten behoeve van opslagruimte verhuisbedrijf, Flight Forum Eindhoven, cluster nummer 21 (1431/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 6, lid 6.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
* wijzigen gebruik woning, Jericholaan 31 (1389/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 14, lid 14.3, sub d van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.

* tijdelijk plaatsen van een geldautomaatkiosk, 18-Septemberplein 17 (1743/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
Van 31 januari 2002 tot en met 27 februari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het:
* plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak, Jacob Oppenheimstraat 44 (1595/01);

* uitbreiden van een garage, Fransebaan 570a (1598/01);
* uitbreiden van een woning, Zeelsterstraat 244 (211/01);
* uitbreiden van een woning, Gestelsestraat 134 (1078/01);
* uitbreiden van een woning, Gelaarsde Kat 115 (626/01);
* bouwen van een trafostation, Bosboomstraat (1897/01);
* bouwen van een trafostation, Wouwermanstraat (1895/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.

Van 31 januari 2002 tot en met 27 februari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfspand, Heezerweg 75a (917/99);

* bouwen 68 woningen met 3 werkruimtes, Egelstraat (223/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1914/01 Wickenburg 44, bouwen van een berging 18.01.2002 92/02 Hoenderberglaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.01.2002
1633/01 Maan Wijzenbeeklaan 1, bouwen van een garage 22.01.2002
Geen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
60/02 Gildelaan 41a, bouwen van een luifelrand tegen voorgevel winkel 22.01.2002

Van rechtswege verleende toestemming
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1783/01 Zandhoen 22, plaatsen van een tuinhuisje 22.01.2002
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1064/01 Hagenkampweg Zuid 190, verbouwen van een woning 17.01.2002 1844/01 Leistraat 7, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.01.2002
1094/01 Leostraat 112, uitbreiden van een woning 17.01.2002 1843/00 Engelsbergenstraat 73, verbouwen van een woning 17.01.2002 1467/01 Thomas à Kempislaan 41, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 18.01.2002
1070/01 Mispelhoefstraat, bouwen van een kantoor met bedrijfsruimte 18.01.2002
875/01 Pisanostraat, bouwen van een kantoor en magazijn 18.01.2002 1016/01 Geraniumstraat 5, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een buitenberging 21.01.2002
1674/01 Nijenrode 147, uitbreiden van een garage-berging 21.01.2002 1318/01 Roussillonhof 15, uitbreiden van een berging 21.01.2002 171/01 Karel v/d Woestijnelaan 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.01.2002
258/99 Olympialaan 116, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van een woning 21.01.2002 414/01 Stratumsedijk 21b t/m 23f, uitbreiden van hotel Royal 22.01.2002
1574/01 Heggeranklaan 1, veranderen van een omroepmast in mobiele antennemast 22.01.2002
1689/01 Orchideeënstraat 54, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.01.2002
743/01 Stapelen 14, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 23.01.2002
1403/01 Ekkerstraat 37, uitbreiden van een woning 23.01.2002 1736/01 Sint Gertrudislaan 28, uitbreiden van een woning en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.01.2002 1645/01 Assepoester 33, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.01.2002
1661/01 Heistraat 48, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 23.01.2002
71/01 Dr. Joop den Uylstraat 12, uitbreiden van een studentenwooncomplex 23.01.2002

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1767/01 Kronehoefstraat 87, plaatsen van een lichtreclame 10.01.2002 1788/01 Frederik Hendrikplein 35, aanbrengen van een extra nooduitgang ten behoeve van kerk met nevenruimten 10.01.2002 639/00 Floralaan West 149, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning 10.01.2002
1845/01 Dordognelaan 26, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 14.01.2002
1796/01 Kreugelstraat 52d, plaatsen van een lichtreclame 22.01.2002 1797/01 Beukenlaan 77, plaatsen van een lichtreclame 22.01.2002
Intrekken aanvraag bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1192/01 Tongelresestraat 427, herbouwen van een winkelruimte tot een kapsalon en 2 appartementen 04.01.2002

Geweigerde bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1592/01 Rivierstraat 24, verhogen schansmuur 21.01.2002
Vergunningsvrij
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1856/01 Schumannstraat 57, plaatsen van een terrasoverkapping 17.01.2002
1925/01 Sint Theresiaplein 9, verbouwen van een huisartsenpraktijk 18.01.2002

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL01/0128 Den Dolech 2-De Wielen, gedeeltelijk slopen van gebouw T-laag van as 1 t/m as 16 14.01.2002
SL01/0129 Den Dolech 2-Het Veken, slopen van een faciliteitengebouw 14.01.2002
SL02/0005 Schweitzerlaan 29, gedeeltelijk slopen van plafondplaten berging en garage 22.01.2002
SL01/0131 Doolstraat 4, slopen van een schuur 22.01.2002 SL01/0137 Stratumsedijk 28a, vervangen van stalen kozijnen van het Diagnostisch Centrum Eindhoven 23.01.2002

Verleende splitsingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
HV01.046 Zwembadweg 4 15.01.2002

Verleende kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
KV01.019 Van Brakenstraat 1 15.01.2002

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Beslissing op bezwaar
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
857/99 Wijenburg 31, vergunning alsnog van rechtswege verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning 21.01.2002

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Tevens kan, in geval van spoedeisend belang, schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u 225, (e 102,) griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens 225, (e 102,) griffierecht te betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient 450, (e 204,) griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens 450, (e 204,) griffierecht te worden betaald.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie