Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meldingen Wet Milieubeheer gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Eindhoven

Wet Milieubeheer

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* Shoarma Cafetaria Sedef, Mincklerstraat 1, horecabedrijf;
* Maatschap Den Biest, hoek Aalsterweg/Leenderweg, woon- en verblijfsgebouwen;

* B.G.V. Reklame Comm., Boschdijk 740, opslag- en transportbedrijf;
* Rits, Stratumseind 77, horecabedrijf.

Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

Verklaringen
Burgemeester en wethouders van Eindhoven, gelet op artikel 8.19, lid 5 van de Wet Milieubeheer, maken bekend wij een verklaring ingevolge artikel 8.19, lid 2 onder c, van de Wet Milieubeheer hebben afgegeven aan:

* On Stream MST B.V. voor het bijplaatsen van kantoorunits, Lodewijkstraat 1;

* Zevenslaper B.V. voor het wijzigen van de opslag en voorraad lijm, Looijenbeemd 3.

De verklaringen en de daarbij behorende stukken kunnen worden ingezien bij:

* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03);
* het desbetreffende Stadsdeelkantoor.

Ingevolge artikel 20.1 en 20.13 van de Wet Milieubeheer kan tegen deze verklaring beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alvorens beroep kan worden ingesteld, moet ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt tegen deze verklaring door uiterlijk 13 maart 2002 bezwaar in te dienen tegen deze verklaring. Het bezwaarschrift moet zijn gericht aan ons college en kan worden toegezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:

* naam en adres indiener,

* dagtekening,

* een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht,

* de grond van het bezwaar.

Wij wijzen er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. De verklaring treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. De verklaring treedt niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.


Wet Milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Te verlenen vergunning
In verband met de coördinatiebepalingen Wet Milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel het volgende bekend.
Bij de Milieudienst Regio Eindhoven te Eindhoven is in het kader van de Wet Milieubeheer een aanvraag ingekomen van
Ontwikkelingsmaatschappij Allicht te Eindhoven voor het oprichten en in werking hebben van een grondwaterzuiveringsinstallatie gelegen Mathildelaan/Emmasingel. Tevens is een vergunning in het kader van de Wet verontreinging oppervlaktewateren aangevraagd voor bovengenoemde inrichting. Burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel zijn voornemens om de gevraagde vergunning, onder het stellen van voorschriften, te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld.
De aanvraag, de ontwerpbeschikkingen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 23 januari 2002 tot 20 februari 2002 ter inzage bij:
* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03), bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;

* het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, respectievelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Tot 20 februari 2002 kunnen door eenieder schriftelijke bedenkingen worden ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen. De schriftelijke bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer moeten worden gericht aan de afdelingsmanager vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven; die met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht bij bovengenoemde instanties; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, telefoon Milieudienst Regio Eindhoven (040) 259 46 03, telefoon Waterschap De Dommel (0411) 61 83 84. Wij maken u er op attent dat de bedenkingen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die bedenkingen inbrengt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie