Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Groningen

Groningen, 30 januari 2002 Besluitenlijst nr.4
1. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de voortgang m.b.t. voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden aan hoofdwegen en vaarwegen ten gevolge van aardgaswinning. 2. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de resultaten van de klachtenlijn openbaar vervoer. Tevens worden voorstellen gedaan om de klachtenlijn te optimaliseren. 3. GS stemmen in met het Definitief Ontwerp Bodemvisie en het Definitief Ontwerp Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2002-2004. In een voordracht aan Provinciale Staten wordt voorgesteld hiermee in te stemmen. 4. GS hebben in principe besloten een subsidie van 12.090,- te verlenen aan de vereniging Wierde en Dijk voor de uitvoering van het project "natuurlijkvriendelijk slootkantenbeheer". het project zal nog dit jaar van start gaan. 5. GS hebben in principe besloten een subsidie van 9.076,- te verlenen aan de NLTO voor het houden van een Tuinbouw Ondernemersdag. Voor meer informatie, zie persbericht nr.14, d.d. 29-01-02. 6. GS hebben op basis van het werkplan en de begroting 2002 van de Milieufederatie Groningen besloten een budgetsubsidie van 237.010,- toe te kennen voor het jaar 2002. Het budget zal worden aangewend voor het realiseren van activiteiten en producten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de milieukwaliteit, duurzame consumptie en mobiliteit. 7. GS hebben besloten een subsidie van 567,23 te verlenen aan de Kindertelefoon Groningen voor een cursus voor vrijwilligers van de kindertelefoon in Groningen. Het betreft een basiscursus in voorzittersvaardigheden, vergadertechnieken. 8. GS hebben besloten een subsidie van 681,- te verlenen aan de gemeente Bellingwedde voor het wereldkampioenschap Grunnegs schrieven. 9. GS hebben besloten een subsidie van 92.379,- te verlenen aan de Sociaal Pedagogische Dienst Groningen voor het vervolgprogramma sociale integratie van mensen met een verstandelijke handicap.. Voor meer informatie: zie persbericht nr. 15, d.d. 29/01/02 10. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de adviesorganisatie Prismant te Utrecht voor het project "kwaliteitsverbetering terminale zorg in verzorgingshuizen" af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria. 11. GS hebben een reactie ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de provinciale begroting 2002. De begroting vertoont volgens de minister een materieel evenwicht en de rekening over 2000 sluit met een positief saldo, daarom wordt de provincie onder het repressieve toezichtsregime geplaatst. 12. GS hebben het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Gebiedsgerichte Inrichting Landelijk Gebied 2002-2005 definitief vastgesteld. 13. GS hebben besloten een subsidie van 13.613,- te verlenen aan St. KINN te Groningen voor de uitvoering van de ontwerpen van een website en een folder voor provinciale galerieën. 14. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Stichting VeeGeez voor een dance evenement op 8 juni af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria. 15. GS hebben besloten het bestemmingsplan Usquert van de gemeente Eemsmond grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan onderdelen van de planvoorschriften over de aard van de toegestane kantoren, mogelijkheden voor groei van kleinschalige bedrijven in het centrumgebied en de toelaatbaarheid van categorie 3 bedrijven binnen een afstand van 50 meter t.o.v. woningbouw. 16. GS hebben besloten een viertal subsidies te verlenen aan projecten uit het tweede en derde programma van NME21 (Natuur- en Milieu-educatie) - 20.420,- aan het project "Buitenlokaal" van het centrum voor Natuur- en Milieu-educatie. - 13.613,- aan het project Mikkelhorst, tweede fase van de gemeente Haren. - 31.765,- aan het project "Theater van de natuur" van het Waterschap Hunze en Aa's. - 5.899,- aan het project "mondiale speurtocht bedrijfsterreinen" van het COS Groningen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie