Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 30-01-2002

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten

Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 09.30 uur

** update 13.20 uur

*** update 14.00 uur

woensdag 30 januari 2002

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 30 januari om 13.00 uur.


*De Kamer rondt het plenaire debat af over de integrale beleidsnota biotechnologie, de nota toepassing van genetica in de gezondheidszorg en de kennisinfrastructuur van Genomics.

Hierna zet de Kamer het debat voort over het initiatiefwetsvoorstel van de heer Depla (PvdA) en andere over de wijziging van de wet voorkeursrecht gemeenten. De wijziging betreft de mogelijkheid voor gemeenten hun voorkeur aan te geven ten opzichte van het verkrijgen van onroerend goed (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).


***Tenslotte debatteert de Kamer over mogelijke fraude in het Hoger Beroeps
Onderwijs.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken en Justitie: 10.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Korthals (Justitie) over de effecten van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW).


*Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de doeltreffendheid en de effecten van de Kaderwet Adviescolleges in de praktijk (evaluatieverslag De staat van advies.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Verstand-Bogaert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over langdurig zorgverlof.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 13.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Onderwijs) over opleidingen voor het basisonderwijs en de landelijke en regionale schoolbegeleiding.

Verkeer en Waterstaat: 11.00 tot ca. 13.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het vervangen van (een deel van) de bestaande voertuigenbelasting door een heffing per kilometer.


*Economische Zaken: 13.30 tot ca. 15.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over onder meer een elektronisch zoeksysteem voor subsidies en de stimulering van technologieprojecten inzake micro-elektronica

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het verruimen van de arbeidsmogelijkheden voor asielzoekers in procedure en voor vreemdelingen met een vergunning voor een bepaalde tijd, onder beperking van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMAs).


*Verkeer en Waterstaat: 14.30 tot ca. 16.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het omvormen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan.


**Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de tweede fase voor de HAVO en het VWO. Het betreft de structurering van het vakkenpakket voor de bovenbouw en de verplichte profielen.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 14.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met belangenvertegenwoordigers over de Planologische Kernbeslissing (PKB) Derde Nota Waddenzee.
Aan het gesprek nemen vertegenwoordigers van de volgende organisaties deel:

-Interprovinciaal Overleg te Den Haag;
-Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag;
-VNO/NCW te Den Haag;

-Waddenadviesraad te Leeuwarden;

-Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te Bunnik;
-Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen;
-Productschap Vis te Rijswijk;

-Stichting Natuur en Milieu te Utrecht.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 10.00 tot ca. 11.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: presentatie door vertegenwoordigers van de Nationale Havenraad over de financiering van de infrastuctuur voor zeehavens.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Werkwijze der Kamer: 11.00 uur Marcus Bakkerkamer

Justitie: 14.30 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedures.

WERKBEZOEKEN

Leden van de vaste Commissies voor Justitie en Financiën ontmoeten vanaf 12.30 uur in Hotel Corona te Den Haag, een delegatie van de Nederlandse Vereniging van Banken. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Swildens-Rozendaal (PvdA), Crone (PvdA), Wijn (CDA), Santi (PvdA), Weekers (VVD), Niederer (VVD), De Haan (CDA), Hessing (VVD), Ten Hoopen (CDA), Voûte-Droste(VVD), Vos (VVD), Giskes (D66), Vendrik (GroenLinks), De Pater-van der Meer (PvdA) en Van Oven (PvdA).

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken brengen tot en met 2 februari een werkbezoek aan Washington en New York. Het bezoek staat in het teken van de internationale terrorismebestrijding na de aanslagen van 11 september.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie