Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Startbijeenkomst 'werk en inkomen' gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Zeist

30 januari a.s. startbijeenkomst "werk en inkomen"

Op woensdag 30 januari 2002 wordt er een startbijeenkomst gehouden voor een toekomstig Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen in Zeist. Een Bedrijfsverzamelgebouw zou de plek kunnen zijn van waaruit bedrijven werkzaam op het gebied van Werk en Inkomen hun krachten bundelen voor een optimale dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zal daarbij het hart van het Bedrijfsverzamelgebouw vormen. Tijdens de startbijeenkomst wordt nader informatie gegeven over het doel en de aanleiding van een Bedrijfsverzamelgebouw en de eerste ambities, uitgangspunten en voornemens van partijen in de regio. Organisaties die een rol vervullen in de keten van werk en inkomen zijn vanaf 15.00 uur van harte welkom om de startbijeenkomst bij te wonen in het KNVB sportcentrum te Zeist.

Bundeling van krachten voor optimale dienstverlening Werkgevers zijn op zoek naar gemotiveerd personeel. Werkzoekenden, met of zonder uitkering, zijn op zoek naar een baan die bij hen past. Zieke werknemers willen dikwijls zo snel mogelijk weer aan de slag. Een Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen -in jargon SUWI-BVG- zou de plek kunnen zijn van waaruit meerdere dienstverleners op het terrein van werk en inkomen hun activiteiten en klantcontacten kunnen bundelen om een nog betere dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te kunnen bieden. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) vormt daarbij het hart van het Bedrijfsverzamelgebouw.
Samen met het CWI en de uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (U.W.V.) willen de gemeenten Bunnik, Driebergen-Rijssenburg, Leersum, Amerongen, Zeist, De Bilt, Maarn, Doorn en Wijk bij Duurstede tot de inrichting van zo'n Bedrijfsverzamelgebouw komen. Hierbij is echter de inbreng en betrokkenheid van een veelheid aan partners, uit het publieke en private domein noodzakelijk. Te denken valt aan uitzendbureaus, reïntegratiebedrijven, arbodiensten, WIW/WSW organisaties, brancheorganisaties, de vakbeweging, sectorloketten, enzovoort.

Gezamenlijke 'front office' activiteiten
Het is de ambitie van de samenwerkende partijen een plaats te creëren, waar de 'front office' activiteiten gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Gedacht wordt aan een open marktplein waar werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten. Er is evenwicht tussen aanbieders van diensten op het gebied van werk, inkomen en verwante dienstverlening. Laagdrempeligheid, voldoende volume, gedifferentieerd produkten- en dienstenaanbod en herkenbaarheid staan voorop.

Geïnteresseerd?
Vervult uw organisatie een rol in de keten van werk en inkomen en spreken onze uitgangspunten u aan, dan nodigen we u van harte uit om de startbijeenkomst bij te wonen. Tijdens de startbijeenkomst zal u uiteraard nader worden geïnformeerd over het doel en de aanleiding van een Bedrijfsverzamelgebouw en de eerste ambities, uitgangspunten en voornemens van partijen in de regio. Centraal staan echter uw vragen, uw ambities en uw mogelijke wens te participeren, alsmede de condities waaronder.
De startbijeenkomst vindt plaats op woensdag 30 januari 2002 in het trainingscentrum op het KNVB-sportcomplex te Zeist. Voor meer informatie kunt u zich het beste wenden tot de heer Harry Roemers van de gemeente Zeist (030-6987356 of 6987543) of de heer EL Mustapha Kaouass van het bureau ANDARE (033-4335550).

Multicultureel platform adviseert college over personeelsbeleid

Op dinsdag 22 januari 2002 biedt het Multicultureel Platform Zeist het College van Burgemeester en Wethouders een advies aan over het multicultureel personeelsbeleid van de gemeente. Het Platform vindt het van groot belang dat het gemeentelijk personeelsbestand een afspiegeling vormt van de multiculturele samenleving. Het advies richt zich kort samengevat op drie hoofdlijnen:


1. Innemen van een politiek standpunt
Het Platform adviseert het College streefcijfers vast te stellen voor het aantal allochtone medewerkers bij de gemeente, een plan van aanpak te maken om deze cijfers te realiseren en een termijn te stellen waarbinnen de doelen gerealiseerd moeten zijn.


2. Cultuuromslag binnen het gemeentelijk apparaat In het beleid moet naar voren komen dat de gemeente zich ervan bewust is dat dit een cultuuromslag tot gevolg heeft, waarop geanticipeerd moet worden binnen alle afdelingen van de gemeente. Het Platform adviseert de gemeente een procesmanager te benoemen die dit proces coördineert.


3. Multicultureel personeelsbeleid van de gemeente Het Platform ziet graag dat de gemeente acties onderneemt om te voldoen aan de eisen van de Wet SAMEN en hierbij ook een termijn noemt.

Het Platform vindt het uitgangspunt van de gemeente dat de samenstelling van het personeelsbestand zodanig dient te zijn dat er voldoende kennis en vaardigheden in huis zijn om een goede dienstverlening te waarborgen positief. Dit sluit aan bij de opvatting van het Platform dat een multicultureel personeelsbeleid bijdraagt aan een goede kwaliteit van het ambtelijk apparaat.

Voor meer informatie over de inhoud van dit advies kunt u contact opnemen met Mohamed Kassim, lid van het Multicultureel Platform, tel. 06-27044212.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie