Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 31-01-2002

Datum nieuwsfeit: 31-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten

Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


donderdag 31 januari 2002

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

Na een hamerstuk debatteert de Kamer met de Tijdelijke commissie bouwfraude onderzoek over het eindrapport van de commissie dat op donderdag 24 januari jongstleden aan de Kamer is aangeboden.

Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van wet accreditatie en de wet zelfregulering in het hoger onderwijs. Accreditatie is het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat onderwijsinstellingen aan bepaalde kwaliteiten voldoen.

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van de Mededingingswet. De wijziging heeft tot doel het omvormen van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot een zelfstandig bestuursorgaan.


· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Justitie, Europese Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 12.30 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de staatssecretarissen Kalsbeek (Justitie) en Benschop (Buitenlandse Zaken) over de Werkgroep op Hoog Niveau voor Asiel en Migratie (HLWG) en de voorstellen van de Europese commissie over immigratiebeleid met betrekking tot verschillende bevolkingsgroepen.

Europese Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.30 tot ca. 12.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over vergaderingen van de ministers van Volksgezondheid van de lidstaten van de Europese Unie.

Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.00 tot ca. 15.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over diverse milieuaspecten met betrekking tot de aanleg van de Hogesnelheidslijn- Zuid, waaronder de toepassing van AVI-slakken (Afval Verbrandings Installaties).

Verkeer en Waterstaat: 13.00 tot ca. 15.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over LightRail en RandstadRail.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 13.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) en staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de bestrijding van voetbalvandalisme.

Verkeer en Waterstaat: 15.00 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Korthals (Justitie) over verschillende onderwerpen met betrekking tot verkeersveiligheid.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Financiën: 10.00 tot ca. 13.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: gesprek met belangenvertegenwoordigers over hervormingen die tot doel hebben een betere doeltreffendheid, marktgerichtheid en efficiëntie van het toezicht op de financiële marktsector.
OPENBARE HOORZITTING

Economische Zaken, Financiën en Justitie: 14.00 tot ca. 16.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: het horen van vertegenwoordigers van organisaties over accountantswetgeving. Uitgangspunt hierbij is dat in de wet- en regelgeving voor accountants een balans komt tussen zelfregulering en overheidstoezicht.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Defensie: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Verzoekschriften: 13.00 Klompézaal

Agenda: procedures

Rijksuitgaven: 13.15 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.00 tot ca. 16.30 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met de heer Vriesman, directeur van Staatsbosbeheer.

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven, opent in het kader van de Landelijke Gedichtendag 2002 de plenaire vergadering met een gedicht.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 11.00 uur een delegatie van de Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking (SCO). Er wordt onder meer gesproken over het doel en de inhoud van de werkzaamheden van de Stichting (Kappeyne van de Coppellozaal).

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken brengen tot en met 2 februari een werkbezoek aan Washington en New York. Het bezoek staat in het teken van de internationale terrorismebestrijding na de aanslagen van 11 september.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie