Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Prijzen industrie in vierde kwartaal verder gedaald

Datum nieuwsfeit: 31-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Prijzen industrie in vierde kwartaal verder gedaald

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in het vierde kwartaal van 2001 gedaald. Deze daling volgt op een eerdere prijsdaling in het derde kwartaal van 2001. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt verder dat ook de grondstoffen en de halffabrikaten in het vierde kwartaal van 2001 goedkoper zijn geworden. De verbruiksprijzen zijn sterker gedaald dan de afzetprijzen. De afzetprijzen zijn over heel 2001 licht gestegen ten opzichte van 2000. De verbruiksprijzen zijn in 2001 gemiddeld niet veranderd in vergelijking met 2000.

Lagere afzetprijzen in vierde kwartaal
De industrie heeft haar afnemers in het vierde kwartaal van 2001 lagere afzetprijzen in rekening gebracht. Het prijsniveau van de afzet lag vergeleken met het derde kwartaal van 2001 gemiddeld 2,7 procent lager. De in Nederland afgezette producten zijn bijna 2 procent goedkoper geworden. Buitenlandse afnemers hebben ruim 3 procent minder betaald dan in het derde kwartaal. De prijsdaling van industriële producten volgt op een eerdere afname van de afzetprijzen in het derde kwartaal van 2001, toen de prijzen gemiddeld 2,4 procent lager waren dan in het tweede kwartaal.
Ondanks de daling van de afzetprijzen in de tweede helft van 2001 komt het gemiddelde prijsniveau in 2001, met 1,4 procent, iets hoger uit dan in 2000. In 2000 lagen de gemiddelde afzetprijzen nog bijna twaalf procent hoger dan in 1999.
De prijsontwikkeling van industriële producten is in 2001 in belangrijke mate het gevolg van de prijsverandering in de chemische- en de aardolie-industrie.

Verbruiksprijzen dalen sterker dan afzetprijzen De Nederlandse industrie heeft in het vierde kwartaal van 2001 gemiddeld 4,5 procent minder betaald voor grondstoffen en halffabrikaten dan in het derde kwartaal. Deze prijsdaling is sterker dan de daling van de afzetprijzen in het vierde kwartaal. In Nederland aangeschafte grondstoffen en halffabrikaten zijn in het vierde kwartaal ruim 2 procent goedkoper geworden. Geïmporteerde grondstoffen en halffabrikaten zijn met ruim 6 procent in prijs gedaald. De daling van de verbruiksprijzen in het vierde kwartaal volgt op een daling van bijna
3 procent in het derde kwartaal. Gemiddeld over 2001 liggen de verbruiksprijzen op een zelfde niveau als in 2000. Ook bij de verbruiksprijzen speelt de ontwikkeling van de olieprijzen een belangrijke rol.

Technische toelichting
De producentenprijsindexcijfers hebben gedurende een tijdvak van vijf maanden een voorlopig karakter; daarna worden zij definitief. Cijfers van de vijf voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van informatie die na het uitbrengen van de vorige cijfers beschikbaar is gekomen. Bijgestelde cijfers zijn in de tabellen cursief weergegeven.
Het producentenprijsindexcijfer geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van Nederlandse industrieproducten. De prijzen, die ten grondslag liggen aan de hier gepresenteerde prijsindexcijfers, zijn verkregen door rechtstreekse waarneming bij industriële en handelsondernemingen. De daarbij geldende condities zijn: prijzen af-fabriek en exclusief BTW, subsidies, accijnzen en eventuele heffingen. De invoerprijzen worden gemeten onder de conditie C.I.F. (Cost, Insurance, Freight) of franco aan de Nederlandse grens, dat wil zeggen vóór het inklaren aan de Nederlandse grens.
De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen. De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.
De producentenprijsindexcijfers worden berekend volgens de methode van Laspeyres. Bij deze methode wordt de prijs van een product uit de verslagperiode gerelateerd aan de prijs van hetzelfde product (dat wil zeggen met dezelfde kwaliteit en leveringscondities) in het basisjaar en met als gewichten waarden in de basisperiode. De hier gepubliceerde indices hebben als basisjaar 1995, dat wil zeggen dat de indices voor het jaar 1995 op 100 zijn gesteld.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie