Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet lost in notitie fiscale schoten voor de boeg

Datum nieuwsfeit: 31-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: LTO Nederland
Zoek soortgelijke berichten

LTO Nederland

Kabinet lost in notitie fiscale schoten voor de boeg van agrarische ondernemers

Kabinet lost in notitie fiscale schoten voor de boeg van agrarische ondernemers

Donderdag 31 januari 2002 - Het kabinet lost volgens LTO-Nederland met de nota 'Fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid' een reeks fiscale schoten voor de boeg van agrarische ondernemers. De mogelijkheid bestaat dat bij een volgende kabinetsformatie de nota van Financiën en LNV als basis dient voor fiscale aanpassingen, die volgens LTO ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor boeren en tuinders. De ondernemersorganisatie noemt het overigens merkwaardig dat in de nota onzorgvuldig en bijna achteloos wordt gesproken over de achterblijvende inkomenspositie van boeren en tuinders.

Want met die slechte inkomenspositie van boeren en tuinders valt het wel mee, stelt het kabinet. Althans, als wordt gekeken naar het netto besteedbaar inkomen. Het inkomen van boeren en tuinders is weliswaar lager dan dat van zelfstandigen in andere sectoren, zo staat in de nota. Maar het verschil in netto besteedbaar inkomen blijft beperkt doordat boeren en tuinders een groter gebruik maken van fiscale ondernemersfaciliteiten.

Bert van den Kerkhof, voorzitter van de werkgroep LTO Fiscale Zaken, noemt de conclusies van Financiën op dit punt merkwaardig en slordig. "Men geeft toe geen rekening te hebben gehouden met informatie over de vermogenspositie en de rentabiliteit van het eigen vermogen. Een vergelijking tussen agrarische ondernemers en andere zelfstandigen kan eigenlijk niet worden gemaakt zonder daarin ook het vermogensbeslag in relatie tot de rentabiliteit en een vergelijking tussen de gewerkte uren te betrekken." Van den Kerkhof stoort zich aan het feit, dat het kabinet de suggestie wekt dat de verschillen met andere inkomens nog kleiner zijn als specifiek op de agrarische sector gerichte fiscale faciliteiten zouden zijn meegenomen.

De land- en tuinbouw kent een reeks specifieke uitzonderingen op de fiscale regels, die voor het overig bedrijfsleven niet gelden. Bij de belastingherziening 2001 bleven deze goeddeels ongewijzigd, maar na vragen uit de Tweede Kamer kondigde staatssecretaris Bos (Financiën) een nota aan die media vorig jaar zou verschijnen over voor de fiscale behandeling van boeren en tuinders. De nu gepubliceerde nota is weliswaar overwegend inventariserend van aard, maar lijkt toch bedoeld om een klimaat te scheppen voor veranderingen en aanpassingen.

Schoten voor de boeg worden niet voor niets gelost, zegt van den Kerkhof. "Het is een onderdeel van een soort salami-taktiek, om de fiscale voorzieningen voor agrarische ondernemers af te bouwen. Belangrijkste schot uit de nota is die op de boekwinst van ondernemers, die door ingrijpen van de overheid met hun bedrijf moeten verkassen. Nu is die winst onbelast als deze opnieuw voor bedrijfsinvesteringen wordt gebruikt.

Financiën is van mening, dat boeren en tuinders net zo moeten worden behandeld als andere ondernemers. In de nota wordt desondanks voorgesteld om de herinvesteringsreserve voor verplaatsende boeren te beperken tot alleen de agrarische winsten. "Dat is meten met twee maten" zegt Van den Kerkhof. De sigarenboer in de binnenstad van Amsterdam die wordt onteigend en moet verplaatsen, kan namelijk wel volledig gebruik maken van de herinvesteringsreserve.

LTO is verbaasd over een mogelijk voorstel van Financiën om de regeling voor het pachtersvoordeel af te schaffen, omdat er immers een regeling voor geruisloze doorschuiving bestaat. "De regeling voor geruisloze doorschuiving geldt alleen als het hele bedrijf in één keer wordt doorgeschoven. De regeling voor het pachtersvoordeel is juist bedoeld voor de situaties waarin het om financieringsredenen niet mogelijk is om het gehele bedrijf in één keer door te schuiven en de grond nog even buiten de overdracht wordt gehouden. Dat gebeurt dan totdat er voldoende middelen zijn om die ook over te nemen" aldus Van den Kerkhof.

In de nota wordt ook ingegaan op de heffing op
gewasbeschermingsmiddelen, waar het parlement toe heeft besloten. De heffing zou pas in werking kunnen treden als een goede manier is gevonden om de opbrengst van de heffing terug te sluizen naar de sector. Die is er nog niet, aldus de nota. LTO kan zich in deze lijn vinden en wil, dat het bedrijfsleven straks ook wat te vertellen krijgt over de besteding van het geld. De land- en tuinbouworganisatie blijft in principe tegen de heffing, omdat deze zijn doel voorbijschiet: als gevolg van duurdere middelen zullen telers en kwekers niet minder gaan spuiten, zo is uit onderzoek herhaaldelijk gebleken.

Nadere informatie: Arjen Sukkel (070 - 3382766) en Jack Luiten (070 3382722)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: (info@lto.nl)

(Auteur: LTO-Nederland)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie