Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderwerpen in de index van het CBS

Datum nieuwsfeit: 01-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS:INDEX: Onderwijs

Het onderwijs staat centraal in twee publicaties van het CBS: het onlangs verschenen Jaarboek onderwijs 2001 en het blad INDEX, waarvan vandaag, vrijdag 1 februari, het eerste nummer van 2002 verschijnt. De volgende onderwerpen komen in het blad aan bod.

Na het diploma
Niet-westerse allochtone leerlingen hebben een andere schoolcarrière dan autochtone leerlingen. Ze volgen vaker onderwijs op een laag niveau, de slagingspercentages zijn lager en slechts een klein deel gaat na de middelbare school studeren. Maar als ze gaan studeren, kiezen ze vaker dan autochtonen voor een hbo-opleiding of een universitaire studie.

Meeste schoolverlaters vinden baan die aansluit bij opleiding De meeste schoolverlaters van het secundair beroepsonderwijs gaan na school op zoek naar werk. De meeste schoolverlaters uit het algemeen voortgezet onderwijs gaan verder studeren. Over het algemeen vinden schoolverlaters met een hoog opleidingsniveau vaker dan schoolverlaters met een laag opleidingsniveau een baan die aansluit bij de gevolgde opleiding.

Goede werksfeer in onderwijs
Leerkrachten uit het hoger onderwijs en het voortgezet onderwijs zeggen vaker dan werkenden buiten het onderwijs dat ze vaak onder hoge tijdsdruk moeten werken. Ook vinden zij de promotiekansen veel slechter dan buiten het onderwijs. Maar het werk is volgens deze leerkrachten niet saai en de werksfeer is goed.

Nedertoppers
Nederlandse scholieren zijn heel goed in leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. Voor wiskunde voert Nederland zelfs de internationale ranglijst aan.

Leerlingen in perspectief
Het aantal leerlingen in het primair onderwijs is tussen 1990 en 2000 met 160 duizend toegenomen. Deze stijging is volledig te verklaren uit de toename van het aantal geboorten vanaf 1985. In de komende tien jaar wordt nog bijna vijf procent groei verwacht. Vanaf 2010 zal het leerlingenaantal naar verwachting dalen.

Nederland en Europa: klein welvarend land
Nederland is een welvarend land met een hoge levensstandaard. Het inkomen per hoofd behoort tot de hoogste van de Europese Unie. Dat hoge inkomen dankt ons land onder meer aan de sterke economische groei van de laatste jaren. Nog steeds groeit de Nederlandse economie harder dan de economie van de Europese Unie, al is in 2000 is de marge teruggelopen tot 0,2 procentpunt.

Sterke groei aantal buitenechtelijke geboorten
De afgelopen decennia is in de meeste Europese landen het gemiddeld kindertal van vrouwen sterk gedaald. Tegelijkertijd is het aandeel van de buitenechtelijk geboren kinderen overal in Europa sterk toegenomen. Vroeger waren buitenechtelijke geboorten vaak de ongewenste kinderen van jonge, alleenstaande vrouwen. Tegenwoordig zijn het doorgaans gewenste kinderen van ongehuwd samenwonende paren.

Melkgeitenhouderij groeisector
Tussen 1 april 2000 en 1 april 2001 is het aantal boeren dat melkgeiten houdt toegenomen tot 865. Het aantal melkgeiten nam toe tot 116 duizend dieren. In 1993 telde het CBS er nog geen 35 duizend. De melkgeitenhouderij is een van de weinige sectoren in de landbouw waar groei in zit.

Conjunctuurbericht
In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie.

Technische toelichting
Onder secundair beroepsonderwijs vallen de beroepsbegeleidende leerweg (het vroegere leerlingwezen) en de beroepsopleidende leerweg (het voormalige mbo).

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie