Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Nieuwegein wil baggeren tussen 2002 en 2016

Datum nieuwsfeit: 01-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

College wil baggeren tussen 2002 en 2016
Het college wil de wateren in Nieuwegein die door de gemeente worden beheerd, tussen 2002 en 2016 baggeren. Hiervoor is een baggerplan opgesteld. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat in de 38 hectare aan watergangen bij benadering 84.000 m³ bagger ligt. Naar schatting komt er jaarlijks 8500 m³ bij. Het gaat om de watergangen die in beheer zijn bij de gemeente Nieuwegein. Dat betreft zo´n 40% van de wateren in de bebouwde kom. De overige 60% is in beheer bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De gemeente en het hoogheemraadschap willen samenwerken om de baggerproblematiek aan te pakken. De kanalen, de Hollandse IJssel en de Vaartse Rijn worden overigens beheerd door Rijkswaterstaat.
Door de bagger op te ruimen kunnen de watergangen hun rol in de waterafvoer, wateropslag, recreatie en natuurontwikkeling optimaal blijven vervullen. Zowel vanuit oogpunt van waterkwaliteit als vanuit de wateraan- en afvoerfunctie moet slib worden verwijderd. Omdat de sliblaag na verloop van tijd weer aangroeit, is het baggeren een regelmatig terugkerend proces.

Overlast
In de afgelopen jaren zijn er regelmatig klachten van bewoners bij de gemeente Nieuwegein binnengekomen over stank en vissterfte. Met het baggeren worden de watergangen ontdaan van slib, dat bestaat uit o.a. bladafval, afspoeling, afsterving van waterplanten en dergelijke. Als gevolg hiervan wordt het water schoner en zuurstofrijker, wat de stank en de sterfte van vissen kan helpen voorkomen.
Het college wil bij het baggeren rekening houden met de ligging van de wateren. Zoveel mogelijk worden aaneengesloten wateren uit eenzelfde wijk gebaggerd. Op deze wijze wordt de overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt. De bagger zal, waar mogelijk, op het aangrenzende land worden gelegd, zodat een groot deel van het water uit de bagger kan zakken. Daarna wordt de bagger afgevoerd naar baggerdepots buiten de gemeente Nieuwegein. In een baggerdepot kan de bagger verder drogen. Hierna kan de meeste bagger elders gebruikt worden: bijvoorbeeld in geluidswallen of in grondverzakkingen. Het college stelt voor de bagger direct af te voeren naar een verwerkingsinstallatie buiten de gemeentegrens.

Klassen
De baggerspecie bestaat uit verschillende kwaliteitsklassen. Ongeveer 70% van de baggerspecie bestaat uit de zogenaamde klasse 0, 1 en 2. De rest bestaat uit de klassen 3 en 4. Klasse 3 en 4 zijn zodanig verontreinigd, dat de baggerspecie niet zonder meer hergebruikt mag worden. Klasse 3 en 4 moeten worden bewerkt (scheiden/reinigen) of worden opgeslagen.

Verdere besluitvorming
De raadscommissie Financiën Regionale zaken en Automatisering bespreekt het voorstel op 21 februari. De raadscommissie Stedelijk beheer, Welzijn en Sociale zaken bespreekt het op 6 februari. De raad beslist er definitief over op 28 februari.

---

Invoerdatum 1-2-2002

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie