Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Creyf's Obligaties 2001-2006 6% - Einde notering in eurocent

Datum nieuwsfeit: 01-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten

Euronext Brussels

Euronext deelt mee - 01/02/2002

Creyf's International N.V. - Obligaties 2001-2006 6% - Eind van de noteringsperiode in EUROCENT - Transfert van groep Verandering van handelshoeveelheid. - SRW codenummer: 2144.10 - ISIN codenummer : BE0002144104 - Stock codenummer: CRINO ( Dit bericht annuleert en vervangt het bericht Nr 24 van 18.01.2002)

Ter herinnering: Sinds 12.09.2001 zijn de obligaties Creyfs International N.V. 2001-2006 6% , elk met een nominale waarde van EUR 25,50 die na afloop van het bod tot omruiling met betrekking tot de aandelen Bureau Van Dijk Computer Services N.V. werden uitgegeven met de waarborg van de vennootschap Creyfs N.V., genoteeerd in % van hun nominale waarde uitgedrukt in EUROCENT, op Enkele Fixing Belgische obligaties genoteerd in en % - Groep B3 (Nominale waarde in EUROCENT) Vereffening X/N in EUR. Deze maatregel werd genomen om de notering van deze obligaties toe te laten op basis van hun nominale eenheidswaarde, hetzij EUR 25,50, geconverteerd in EUROCENT, hetzij 2550, om deze zo met het huidige systeem van notering in % overeen te laten stemmen. Om technische redenen heeft de Marktautoriteit van Euronext Brussels beslist de notering in % in EUROCENT in te trekken en de obligaties Creyfs International N.V. 2001-2006 6%, de enige huidige genoteerde obligaties betrokken door deze maatregel , vanaf vrijdag 22.02.2002 (na beurs) naar de markt Enkele Fixing Belgische obligaties genoteerd in en % - Groep C6 (Nominale waarde in EUR Vereffening X/N in EUR over te brengen. Bijgevolg zal vanaf maandag 25.02.2002, elke beursverrichting op deze obligaties uitgedrukt worden in % op basis van een nominale waarde in EUR (en niet langer in EUROCENT) , met verffening X/N in EUR. - Hoeveelheid: Vanaf 25.02.2002 zal de verhandelingshoeveelheid van deze obligaties vastgesteld worden op EUR 51,- ( hetzij de equivalent van 2 obligaties elke met een nominale waarde van EUR 25,50) (in plaats van 2550 Eurocent). De orders in het orderboek van NSC op 22.02.2002 zullen na beurs geannuleerd worden. Bijgevolg dienen de leden van de markt, op maandag 25.02.2002 vóór de opening van de markt, de nieuwe orders van hun klanten in te brengen. N.B.: Er wordt aanbevolen aan de houders die een oneven aantal van obligaties Creyfs International N.V. 2001-2006 6% in bezit hebben en die verhandelingen willen uitvoeren na 22.02.2002 maatregelen te nemen om dit aantal af te ronden naar een even aantal overeenstemmend aan een veelvoud van de nieuwe verplichte handelshoeveelheid van EUR 51,- (= 2 obligaties) om te vermijden dat er 1 behouden obligatie op effectenrekening blijft. Creyf's International N.V. - 2001-2006 6% Bonds -End of the trading period in "EUROCENT" Group transfer Change of the lot-size. - SVM code: 2144.10 - ISIN code : BE0002144104 - Stock code: CRINO ( This notice cancels and replaces the notice nr. 24 dated January 18, 2002) As a reminder : Since 12.09.2001, the Creyf's International N.V. - 2001-2006 6% Bonds, each with a face value of EUR 25.50 and created as a result of the closing of the Public exchange Offer on the shares of the company Bureau Van Dijk Computer services SA, being guaranteed by Creyfs SA, are traded in % of their face value, expressed in EUROCENT, on the Simple Fixing - Belgian bonds traded in % - Group B3 (Nominal value in EUROCENT) - Settlement X/N in EUR. This measure was taken to allow listing of these bonds on the basis of their face value, EUR 25.50 for each Bond, converted into EUROCENT, being 2550, in order to make it compatible with the actual trading system in %. The Euronext Brussels Market Authority has decided, for technical reasons, to end the trading in EUROCENT and to transfer the Creyf's International N.V. - 2001-2006 6% Bonds, as of Friday, February 22, 2002 (after stock exchange close) to the market « Single Fixing- Belgian bonds traded in % - Group C6 (face value in EUR) - Settlement X/N in EUR. ». The Bonds are the only securities concerned by this measure. As a result, as of trading on Monday , February 25, 2002, all transactions in these Bonds will be executed in % of their face value, expressed in EUR (and no longer in EUROCENT), with settlement X/N in EUR. - Lot-Size : The lot-size of these Bonds will be set at EUR 51, as of February 25, 2002 (being the equivalent of 2 Bonds of EUR 25.50 each) (instead of 2550 Euroecent). The orders which were in the NSC orderbook on February 22, 2002 at the end of the session will be cancelled. As a consequence, market members will have to introduce the new orders of their clients into the trading system before the opening of the trading session on Monday, February 25, 2002.

Note : holders of an odd number of Creyf's International N.V. - 2001-2006 6% Bonds that want to trade these Bonds after 22.02.2002 are recommended to take precautions to round up that number to an even number, corresponding to the new trading unit of EUR 51 (= 2 Bonds), in order to avoid being left with a single Bond in their account.

Bron: Creyf
Provider: Euronext Brussels

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie