Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievergaderingen in Deventer

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Deventer
Zoek soortgelijke berichten


Commissievergaderingen

Er zijn weer commissievergaderingen waarin de stukken ter voorbereiding van de vergadering van de gemeenteraad aan de orde komen.

De commissie van advies voor Ruimte, Werk en Onderwijs vergadert maandag 4 februari om 19.30 uur in het Stadhuis, Grote Kerkhof 4. Op de agenda staan onder meer:

Raadsvoorstellen/stukken om advies:
* Raadsvoorstel inzake Renovatie Noordenbergpoortgarage
* Raadsvoorstel inzake Opstellen van programma van eisen realisatie parkeergarage Nieuwe Markt
* Tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen Wilhelminabrug
* Raadsvoorstel inzake Invoeren Achteraf Betaald Parkeren
* Raadsvoorstel inzake huisvesting Sallcon
Stukken ter bespreking:
* Kadernota Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
* Het Eikendal: Plan van Aanpak, Nota van Uitgangspunten
Stukken ter kennisneming:
* Projectvoorstel Terra Incognita: preventiebeleid allochtonen
* Brief Nederlands Astmafonds afdeling Deventer inzake bedrijventerrein Linderveld
* Milieu-effectrapport Linderveld
* Ontwikkeling indoor-skicentrum in het gebied Scheg-West
De commissie van advies voor Sociale Zaken en Welzijn vergadert dinsdag 5 februari om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

Raadsvoorstellen/stukken om advies:
* Fusie stichting 'Het Scharfhuis' en stichting 'Indicatieorgaan subregio Zutphen' en verlenen van subsidie aan de stichting Regionaal Indicatie Orgaan Midden-IJssel (i.o.)
* Lokale agenda voor de toekomst
* Startnotitie Uitstapprogramma Prostitutie
* Strategisch reïntegratiebeleidsplan
* Nieuwbouw overdekt zwembad Borgelerbad
* Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid
* Middelenbestemming amendement Rietkerk voor integrale voorziening dak-en thuisloze verslaafden

Stukken ter bespreking:
* Verbetervoorstellen klanttevredenheidsonderzoek sector Sociale Voorzieningen
* Voortgang Brede School
Stukken ter kennisneming:
* Jaarverslag 2000 Sociale Recherche
* Projectvoorstel Terra Incognita: preventiebeleid allochtonen
* Prijsindexcijfer WVG vanaf 01.01.2002
* Brief aan het Nederlands Astmafonds afdeling Deventer d.d. 15.01.2002 inzake bedrijventerrein Linderveld
* Memo d.d. 17.02.2002 inzake stand van zaken onderzoek 'financiële positie chronisch zieken en gehandicapten'
* Klantvriendelijkheid Regiotaxi Salland en gespreksverslag vervoerder en afdeling WVG

De commissie van advies voor Wonen, Cultuur en Infrastructuur vergadert woensdag 6 februari om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

Raadsvoorstellen/stukken om advies:
* Raadsvoorstel Aanvaardbaarheidsoordeel, van de gemeenteraad als bevoegd gezag, over het Milieueffectrapport bedrijventerrein Linderveld
* Startnotitie Milieubeleidsplan
* Raadsvoorstel Urgentie bij herstructurering
* Raadsvoorstel Convenant Vrouwen Adviescommissie Deventer
Stukken ter bespreking:
* Subsidiebeleid betreffende het Milieucentrum
Stukken ter kennisneming:
* Weigering monumentenvergunning Welle 12a en 13
* Productiehuis Oost Nederland
* Aanleg riolering/iba buitengebied
* Bestuurlijke voortgangsrapportage Werk aan de Winkel
* Afschrift schrijven aan het Nederlands Astma Fonds afdeling Deventer inzake bedrijventerrein Linderveld

De commissie van advies voor Algemene en Bestuurlijke Zaken vergadert donderdag 7 februari om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

Raadsvoorstellen/stukken om advies:
* Benoeming en ontslag van leden van de Bezwarencommissie Personeelszaken
* Positionering adviesraden
* Verordening op het raadgevend correctief referendum gemeente Deventer
* Verbetering post/documentenbehandeling, vervanging geautomatiseerd postregistratiesysteem en uitbreiding bestuursinformatiesysteem
* Investeringsvoorstellen Informatie Management
* Activiteit 'ondersteuning initiatieven 2002 locale economie Marginimea Sibiului, Cisnadie en Selimbar'
* Activiteit 'ondersteuning initiatieven 2002 wijkbeheer stad Sibiu'
* Ontvangst delegatie uit Sibiu in februari 2002
* Project 'Buurt aan Zet'
De agenda's met bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Burseplein 20 en op de locatie Koningin Wilhelminalaan 13, Schalkhaar.

Tijdens vergaderingen van raadscommissies mag publiek meepraten over stukken, waarover de commissies advies moeten uitbrengen. De gemeenteraad heeft hierbij de volgende 'spelregels' opgesteld:
* de voorzitter vraagt aan het begin van de vergadering de namen van de toehoorders die bij de verschillende agendapunten het woord willen voeren
* de voorzitter geeft de toehoorders die zich daarvoor hebben opgegeven het eerst het woord
* de leden van de commissie kunnen vervolgens aanvullende vragen stellen die door de betrokken toehoorders worden beantwoord
* daarna vindt beraadslaging over het betreffende agendapunt plaats. Daarbij voeren de leden van de commissie het woord. Het betrokken lid van het college van burgemeester en wethouders beantwoordt vervolgens de sprekers. Daarna volgt zonodig nog een tweede ronde voor de leden van de commissie en het collegelid
* de voorzitter kan zonodig de spreektijd van de toehoorders die het woord wensen te voeren, beperken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie