Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oostzaan
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Oostzaan

4 februari 2002

6 maart gemeenteraadsverkiezingen

De verkiezingscampagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart kunnen beginnen! Op 22 januari zijn de kandidaatslijsten vastgesteld. Op maar liefst 98 mannen en vrouwen kan op 6 maart worden gestemd. Daarnaast kregen de zeven deelnemende partijen allemaal een lijstnummer toebedeeld. Hieronder volgt een overzicht van de partijen, hun lijsttrekker en hun lijstnummer: GroenLinks - Rob Monen - Lijst 1 VVD - Leo van der Linden - Lijst 2 PvdA - Eelco Taams - Lijst 3 Gemeentebelangen - Peter Visser - Lijst 4 CDA - Teun Flens - Lijst 5 Partij Luijendijk - Leo Luijendijk - Lijst 6 D66 - Paul Klarenbeek - Lijst 7 In week 7 (11-16 februari) ontvangt iedereen zijn oproepingskaart voor de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart. Wilt u iemand anders voor u laten stemmen in hetzelfde stembureau, dan kunt u die persoon machtigen. Als die persoon in hetzelfde stembureau zijn stem moet uitbrengen, dan vult u de achterkant van uw kaart goed en duidelijk in. Vergeet niet deze allebei te ondertekenen. Het kan ook zo zijn dat u iemand wilt machtigen die in een ander stembureau stemt, dan moet u naar Burgerzaken op het gemeenthuis komen om een volmachtformulier aan te vragen. Dat kan tot uiterlijk 20 februari aanstaande. Kandidatenlijsten volgen in week 8.

Gemeente sluit akkoord met Schooltuinen

Het dagelijks bestuur van de schooltuinen De Vitaminebron en de gemeente kunnen weer door één deur. Na een maandenlange ijzige sfeer hebben de twee partijen een overeenkomst gesloten. Afgesproken is dat het akkoord nog door het algemeen bestuur moet worden bekrachtigd en dat er dan na 7 februari een intentieverklaring zal worden getekend. Dit houdt in dat de schoolkinderen nog een jaar verder kunnen schoffelen in de grond achter de begraafplaats. Vanaf 14 februari gaan de bestuurders weer om de tafel zitten om te kijken waar vanaf april 2003 de schooltuinen dan zouden moeten komen. De locatie die eerder geopperd werd in Zaandam, Poelenburg, is niet langer een optie. De gebruikers van de volkstuintjes gaan verhuizen naar een andere plek in het dorp. Met het akkoord hebben burgemeester en wethouders hun belofte ingelost dat een oplossing voor de schooltuinen zou worden gevonden.

Eén minuutje eerder thuis

Gehoord: Ik reed laatst over het Zuideinde. Daar stond die vervelende bus weer het verkeer te blokkeren. Ben ik lekker over de linkerbaan er langs gereden. Was ik toch mooi één minuutje eerder thuis Alleen jammer dat ik iemand aanreed! Het gebeurt steeds vaker dat automobilisten links van de vluchtheuvel, tegen het verkeer in, de bussen van het openbaar vervoer passeren. Dat dit levensgevaarlijk is, behoeft geen betoog. Terecht worden daar door verontruste bewoners opmerkingen over gemaakt. Het college van Oostzaan is zich terdege bewust van de gevaarlijke situaties die daardoor ontstaan. Oostzaan is nu eenmaal een lintdorp, waarbij iedere dag weer veel en zwaar verkeer door een smalle straat moet. Dat mensen zo onverantwoord rijden en medeweggebruikers moedwillig in gevaar brengen is onvergeeflijk. De gemeente kan weinig meer doen dan iedereen te waarschuwen voor zulke verkeersovertreders. Let dus op, niet iedereen houdt zich aan de verkeersregels!

Milieubekendmaking
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 16 januari 2002 een milieuvergunning is verleend aan Taams v/d Huysen Metaalbewerking BV., Ambacht 20 te Oostzaan, voor de uitbreiding van het bedrijfsoppervlak met een werkplaats en kantoor. Het betreft hier voornamelijk een logistieke uitbreiding, zonder een toename van de productiecapaciteit. Tegen deze vergunning kan gedurende 6 weken na genoemde datum van ter inzage legging beroep / voorlopige voorziening worden ingesteld door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degene die tegen het besluit bedenkingen hebben ingebracht of diegene die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek dient tevens voor 13 maart 2002 aan hetzelfde adres, doch gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, te worden gezonden. De stukken behorende bij deze aanvraag liggen gedurende 6 weken, met ingang van 5 februari 2002, ter inzage in het gemeentehuis Oostzaan, bij de Publieksbalie Bouwen Wonen en Bedrijven, Ebbehout 31 te Zaandam, in het gemeentehuis van Zaanstad, Bennehof 1 te Zaandijk. en de Secretarie Noord te Krommenie.

Openbare bekendmaking van fiscale besluiten Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat de verordeningen op de heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen en Roerende-zaakbelastingen zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Het gaat om een wijziging van de tarieven.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 28 januari twee aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen voor:
· het plaatsen van een dakkapel aan Kerkstraat 198, en voor het gedeeltelijk vernieuwen en
· het uitbreiden van een woning Kerkstraat 100. Tevens werd op 25 januari 2002 een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan Achterdichting 304. Op 29 januari 2002 zijn bouwvergunningen verleend voor:
· het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Anemoonstraat 19,
· het uitbreiden van een woning aan Dr. Boomstraat 13,
· het plaatsen van een dakkapel aan Brasem 2,
· het plaatsen van een dakkapel aan Draaikolk 8,
· het plaatsen van een dakopbouw aan Dromerstraat 31,
· het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Hooiijzer 9,
· het uitbreiden van een woning aan Rietschoot 243,
· het uitbreiden van een woning aan Waterput 11. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning / toestemming kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan aan de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Vrijstellingsprocedures
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 3/19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor het realiseren van uitbreiding van woningen (achterzijde) aan:
· Kolkplantsoen 26,
· Dr. R. van der Loefstraat 16,
· De Wering 98.
De bouwplannen liggen met ingang van dinsdag 5 februari 2002 gedurende vier weken, derhalve tot en met 5 maart 2002 ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 12.00 uur en na telefonische afspraak (075- 6847777). Gedurende de termijn van ter inzage legging bestaat voor iedereen de gelegenheid om zijn of haar zienswijze met betrekking tot het voornemen om vrijstelling te verlenen schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken (postbus 15, 1510 AA Oostzaan).

Burgerlijke stand
Ondertrouw: D. de Boer en O.M.R. Schoelitsz

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...