Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Westervoort


NIEUWSBERICHTEN

Gemeentehuis gesloten

In verband met carnaval is het gemeentehuis, zowel overdag als s avonds gesloten op maandag 11 februari a.s. Ook de spreekuren van de wethouders vervallen die avond.


Programmaraad UPC

In de programmaraad Gelderland Zuid van UPC is een nieuwe vertegenwoordiger uit Westervoort gekozen. Dit is mevrouw B.Bouwman, Tiggelland 8, 6932 NL Westervoort, tel.: 3115205.
Inwoners van Westervoort kunnen zich rechtstreeks tot haar wenden met vragen en opmerkingen ten aanzien van het programma-aanbod op radio en de televisie.

Gemeentegids

In de gemeentegids 2002 die onlangs is verspreid is helaas één van de tandartspraktijken niet opgenomen. Voor de goede orde worden de gegevens hier vermeld:

"Maica Dentistry"
P.J.L. Luyenburg,
Het Vergun 15
tel.: 3118429

Honden in Westervoort

Bijna alle gemeenten in Nederland ontvangen klachten die te maken hebben met overlast van honden. Dé oplossing hiervoor bestaat waarschijnlijk niet. Toch heeft de gemeente enige jaren terug zich ten doel gesteld de overlast door honden zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is destijds een nieuw hondenbeleid ingevoerd. In de afgelopen tijd zijn er echter nogal wat op- en aanmerkingen binnengekomen. Om hier nu concreet iets aan te kunnen doen, is het nodig te onderzoeken hoe het destijds ingevoerde beleid wordt ervaren. Samen met de gebruikers van de openbare ruimten (alle inwoners) kunnen we proberen een aantal aanpassingen te doen die tot verbetering zouden moeten leiden.

Om te beginnen is daarvoor een vragenformulier gestuurd naar in totaal 800 hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen is de enquête steekproefsgewijs per wijk uitgezet. Wanneer zo veel mogelijk mensen het enquêteformulier terugsturen, kan er zo goed mogelijk worden ingespeeld op de wensen van de inwoners. Ook inwoners die geen enquêteformulier hebben ontvangen, kunnen uiteraard hun mening geven over het hondenbeleid. Wanneer u dit wilt, dan kunt u het beste een briefje sturen naar de Gemeente Westervoort, afdeling Openbare Werken/ evaluatie hondenbeleid, Postbus 40, 6931 AA Westervoort. U kunt het ook in de brievenbus van het gemeentehuis doen of afgeven. Mailen kan ook. Het adres is:
(gemeente@westervoort.nl).

Hondenpenningen

Nieuw hondenjaar nieuwe kleur penning

Zoals u sinds het jaar 2000 van de gemeente Westervoort gewend bent krijgt u voor het komende jaar weer een nieuwe kleur hondenpenning. Voor het komende jaar is voor een goudkleurige penning gekozen. In de loop van de maand februari krijgt iedere hondenbezitter zijn nieuwe hondenpenning(en) thuis bezorgd. Vanaf 1 maart 2002 is het verplicht om deze te dragen.

Om u op de hoogte te houden van de stand van zaken vanaf het begin van de invoering van de hondenpenningen volgen hieronder enkele gegevens.
In de aanloopperiode, januari tot maart 2000, van de invoering van de penning was er reeds een lichte stijging van 1200 naar 1227 honden. Eind april 2000 stond het aantal honden echter al op 1444. In de afgelopen twee jaar is er nog een lichte stijging geweest van het aantal aanmeldingen zodat er momenteel 1471 geregistreerde honden in Westervoort verblijven.

Het aantal hondenbezitters is momenteel 1285. Deze zijn onder verdeeld in het volgende aantal honden per eigenaar:


1 hond - 1111


2 honden - 155


3 honden - 9


4 honden - 1

kennelhouders - 9

Bestemmingsplan de Ijssel
2e voorbereidingsbesluit voor het winterbed van de rivier de IJssel.
Burgemeester en wethouders van Westervoort maken op grond van de artikelen 14 en 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening respectievelijk de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.
In zijn vergadering van 14 januari 2002 heeft de gemeenteraad verklaard dat voor het gebied van het winterbed van de rivier de IJssel een (herziening van een) bestemmingsplan wordt voorbereid.
Het betreft globaal gezegd het gebied vanaf de Veerdam/IJsseldijk tot aan de gemeentegrens voorbij de Rijksweg A 12. Hieraan ten grondslag ligt de voorgenomen actualisering van een aantal bestem-mingsplannen op grond van de in 1997 vastgestelde Ministeriële beleidslijn Ruimte voor de rivier. Deze beleidslijn heeft tot doel om meer rivierruimte te scheppen teneinde toekomstige hogere rivier-afvoeren op te kunnen vangen. Aan het voorbereidingsbesluit is een aanlegvergunningenstelsel ver-bonden.

Het besluit met het (de) daarbij behorende voorstel (tekening) liggen met ingang van de dag, die volgt op de datum van de bekendmaking daarvan, voor een ieder ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM
iedere werkdag van gedurende openingstijden en smiddags op afspraak van 14.00 - 16.00 uur

en op maandagavond, eveneens na het maken van een afspraak van 18.00 20.00 uur 9tel.nr.: 3179310).

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag, die volgt op die van de bekendmaking daarvan.

Rechtsbescherming

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de datum van bekendmaking van dit besluit, bij de gemeenteraad schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Bij de behandeling daarvan zal een onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften worden betrokken. Aan de behan-deling van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De indiening van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.
In verband hiermede bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030 te 6800 EM Arnhem. Hierbij dient een kopie van het bezwaarschrift over te worden gelegd. Aan de behandeling van zon verzoek zijn overigens wel kosten (een griffierecht) verbonden.


Voorontwerp bestemmingsplan Lange Maat
Burgemeester en wethouders van Westervoort maken in verband met het bepaalde in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de algemene inspraakverordening gemeente Westervoort het volgende bekend.
In voorbereiding is een ontwerp van de 10e partiële herziening van het bestemmingsplan Lange Maat.
Deze wijziging heeft tot doel de bestemming van het perceel Heilweg 13 te wijzigen in een bestemming voor drie woningen (één vrijstaande en één dubbel woonhuis).

Het voorontwerpplan ligt ten behoeve van de inspraak met ingang van 24 januari 2002 gedurende vier weken bij de afdeling AJZ/VROM van de gemeentesecretarie, Dorpsplein 1 te Westervoort, voor een ieder ter inzage.
Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).
Gedurende deze termijn is het mogelijk om schriftelijke inspraakreacties bij ons college in te dienen.
Van de ingekomen inspraakreacties wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag zenden wij toe aan een ieder die aan de inspraak heeft deelgenomen. Tevens leggen wij dit verslag ter inzage. Eerst na afloop van de inspraakprocedure en tijdens de officiële terinzageligging is het mogelijk om bedenkingen kenbaar te maken bij ons college. Dit wordt afzonderlijk bekend gemaakt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...